2024. április 20., szombat

Vélemény

Pixabay

Skandalummocsár

Nem az a jogállam, ahol a hatalomgyakorlók és az államapparátus tagjai nem követnek el visszaélést, korrupciós bűncselekményt, hanem az, ahol létezik az ezek felgöngyölítését és a büntetőjogi felel...

Ferencesek és jezsuiták Magyarországon a hódoltság korában

Az 1699-es karlócai békekötés 325 évfordulója alkalmat adott a Délvidék török megszállása közel két évszázados, tragikus eseményeinek a felidézésére, jelezve egyszersmind az új ország felépítésére fordított hatalmas erőfeszítések jelentőségét is. Az Oszmán Birodalomnak a megszállt népek iránti kegyetlenségét jól érzékelteti a „Szászsebesi Névtelen”-ként emlegetett Georgius de Hungaria – Magyarországi György Értekezés a török szokásairól, viszonyairól és gonoszságáról 1438–58 című, személyes élmények nyomán született, korabeli beszámolója, me...

MagyarZó Pistike messéi

Le sem lehet tagadni, hogy közeledik április elseje, a bolondok napja, az időjárás már a héten eléggé bolondos volt. A hét elején dideregtünk, és úgy fűtöttünk, mint karácsonykor, zuhogott az eső,...
Pixabay

Hangulati hullámvasút

Egy-két héttel ezelőtt a beköszönő tavasz minden szépségét próbáltam összefoglalni egy hosszabb jegyzetben, és bele is írtam mindent, amit a természet újjászületéséről tapasztalunk, és még irodalmi...
Pixabay

Kamaszvilág

Ha megkérdezik a diákokat, mi a baj az iskolával, nem sokat törik a fejüket a válaszon: unalmas, túl nehéz, utálom a korán kelést, nem azok a dolgok érdekelnek, amiket tanítanak, nehezemre esik kon...