2024. május 26., vasárnap

Vesti na srpskom

Molnár Edvárd felvétele

U službi nacije i njene inteligencije

Fondacija za građansku Mađarsku iz Budimpešte dodelila je Studentskom domu „Evropa” iz Novog Sada nagradu „Mladi za građansku Mađarsku”. Studentski centar „Studentski dom »Evropa« – Európa Kollégiu...
(Fotografija Arpada Gergelja)

Glavni zadatak je razvoj Sente

Savez vojvođanskih Mađara održao je javnu tribinu u gradskoj kući Sente, na kojoj su istakli ulog lokalnih izbora i koliko je važno da što više ljudi glasa 2. juna. Hajnalka Buranj, nosilac liste S...
Robert Jakša

Poboljšanje životnih uslova je prioritet

Robert Jakša je državni sekretar Saveza vojvođanskih Mađara, koji je imenovan prošle nedelje i započeo svoj treći mandat u ministarstvu zaštite životne sredine. Inženjer elektrotehnike, radio je u...
(Fotografija Arpada Gergelja)

U znaku poljoprivrednog razvoja

Balaž Đerfi, kandidat Fides-KDNP-a za poslanika u EP, predsednik Nacionalne agrarne komore Mađarske i dr Balint Pastor, predsednik SVM-a posetili su Sentu, pa su obišli renovirano sedište Saveza ag...