2024. május 25., szombat

Vesti na srpskom

Gergely Árpád felvétele

Glavni zadatak je razvoj Sente

Savez vojvođanskih Mađara održao je javnu tribinu u gradskoj kući Sente, na kojoj su istakli ulog lokalnih izbora i koliko je važno da što više ljudi glasa 2. juna. Hajnalka Buranj, nosilac liste S...
Robert Jakša

Poboljšanje životnih uslova je prioritet

Robert Jakša je državni sekretar Saveza vojvođanskih Mađara, koji je imenovan prošle nedelje i započeo svoj treći mandat u ministarstvu zaštite životne sredine. Inženjer elektrotehnike, radio je u...
(Fotografija Arpada Gergelja)

U znaku poljoprivrednog razvoja

Balaž Đerfi, kandidat Fides-KDNP-a za poslanika u EP, predsednik Nacionalne agrarne komore Mađarske i dr Balint Pastor, predsednik SVM-a posetili su Sentu, pa su obišli renovirano sedište Saveza ag...
Elvira Monoki (kancelarija SVM-a/ Kristijan Heredi)

Osnaživanje zajednice i zastupanja je ključ

Monoki Elvira živi u Čoki, udata je i majka. Svoje studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu kao diplomirani pravnik. Od 2021. godine je sekretar skupštine opštine Čoka. Od...
Ferenc Vicko

Za duži i kvalitetniji život

Ferenc Vicko je onkolog, a od 2014. godine je državni sekretar ministarstva zdravlja. Savez vojvođanskih Mađara ponovo ga je delegirao na ovu funkciju. Pre imenovanja bio je na čelu Instituta za on...
(Fotografija Edvarda Molnara)

Sistem podrške sa više stubova

Levente Mađar, zamenik ministra ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske, posetio je Vojvodinu. U Subotici je učestvovao u primopredaji postrojenja za savijanje armature kompanije...