2024. június 24., hétfő

Vesti na srpskom

(Fotografija Edvarda Molnara)

Jake lokalne samouprave, jaka Evropa

Završna manifestacija predizborne kampanje SVM-a je održana u Subotici, na kojoj je, pored vrha stranačkog rukovodstva i kandidata na lokalnim izborima, učestvovala i Kinga Gal, kandidatkinja izbor...
(Fotografija Edvarda Molnara)

Kinga Gal je posetila Suboticu

Gal Kinga, kandidatkinja izborne liste Fides-KDNP-a za EP za 2024. godinu i potpredsednica Fidesa, posetila je Suboticu. Gošću je u sedištu stranke primio dr Balint Pastor, predsednik Saveza vojvođ...

Pred ciljem

Robert Fejstamer je diplomirani ekonomista. Od 2016. godine je gradonačelnik opštine Kanjiža. Član je Saveza vojvođanskih Mađara od 2006. godine. Od 2015. godine je član saveta SVM-a, a od 2016. go...
(Fotografija Edvarda Molnara)

Izbori sa ulogom

Palić je posetio Janoš Boka, ministar zadužen za evropske poslove Mađarske, koji je sa dr Balintom Pastorom, predsednikom Saveza vojvođanskih Mađara i nosiocem liste ove stranke u Subotici, obišao...
Balint Juhas

Za mađarskog gradonačelnika!

Balint Juhas je nosilac liste Saveza vojvođanskih Mađara u Malom Iđošu. Dobro poznaje lokalna zbivanja, donedavno je bio predsednik skupštine opštine, ima ozbiljan uvid i u širu politiku i javni ži...