2024. március 3., vasárnap

Kilátó

Anyanyelvünk föltáruló titkai

A múlt héten elvesztettük egykori kollégánkat, Matuska Mártont, a héten pedig Czakó Gábort, aki – amíg egészségi állapota engedte – mindig szeretettel küldött írást a Kilátónak. Most azt a 2018.

„Hold fonja – Nap szövi”

Egy szőnyegszövő művészt, Elek Timit szeretnék az olvasókkal megismertetni, aki a magyarországi Jász-Nagykun-Szolnok megyei kis alföldi városban, Mezőtúron él.  Ez a városka nevezetes fazekasi...
pixabay.com

Mantrázik

A mantrázás ősi lelkigyakorlat a hinduizmusban és a buddhizmusban, amely segít a spirituális felemelkedésben. A mantra olyan szent szövegre, fohászra, mágikus formulára utal, amellyel az elmének sz...

Nyelv, kép és gondolat összjátéka

Katona Edit tanulmánykötete hosszú kutatómunka keresztmetszetét adja. A szerző szakterülete a mondattan, a kognitív nyelvészet, a szerb–magyar összevető nyelvészet és a szövegtan (szövegalkotás).