2021. május 15., szombat
A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG ÁLLAMTITKÁRAI (7.)

Utak, vasutak, kórházak...

Kerekes József: Ebben az évben tovább segítjük a gazdaságot és az állampolgárokat

A Vajdasági Magyar Szövetség egyik legjelentősebb stratégiai megfontolása amellett, hogy a kulcsfontosságú minisztériumok: az oktatási, egészségügyi, mezőgazdasági, infrastrukturális, illetve egészségügyi minisztérium mellett, a környezetvédelemben, a jogalkotásban is jelölt államtitkárokat, illetve a pénzügyminisztériumban is aktív részese lehet a történéseknek. Kerekes József a VMSZ-államtitkárok közül a legfiatalabb, aki bizonyíthat, mégpedig az egyik kulcsfontosságú tárcánál. A magyarittabéi politikussal arról beszélgettünk, hogyan tekint az előtte álló kihívásokra.

Kerekes József
Kerekes József

Azon kívül, hogy a párt rátermettnek és szakmailag felkészültnek tartja az államtitkári posztra, nem sokat tudhattunk meg önről. Ugyanakkor ön a legfiatalabb államtitkár, aki mindjárt talán a legfontosabb minisztériumban kapott megbízatást. Miként tekint az ön előtt álló időszakra? Milyen elvárásokkal tekint államtitkári posztjára?

– Miután pénzügyi-üzleti és számviteli szakirányon befejeztem be az egyetemi tanulmányaimat, a belgrádi Modern Üzleti Tudományok Karán szereztem mesterképzést és a magánszektorban dolgoztam. Aktívan részt vettem Magyarittabé társadalmi és politikai életében is, ahol 2016-tól a helyi közösség elnöke voltam, valamint ugyanettől az évtől kezdve a begaszentgyörgyi községi képviselő-testületben képviselőként tevékenykedtem. Sok tapasztalatot szereztem a Vajdasági Magyar Szövetség magyarittabéi helyi szervezetének elnökeként, valamint a párt községi testületének elnökségi tagjaként is.

Ami az államtitkári pozíciómat illeti, úgy gondolom, sokkal tudok hozzájárulni a Pénzügyminisztérium csapatához, tekintettel arra, hogy a magánszektorból érkezem, illetve az eddig szerzett tapasztalatimat is kamatoztathatom. Nagyon nehéz és felelősségteljes munka áll előttem a Szerb Köztársaság kormányának talán legfontosabb minisztériumában, de azért vagyok itt, hogy a lehető legtöbbet nyújtsam és együtt keményen dolgozhassunk azért, hogy Szerbia fejlődjön, és hogy az állampolgárok még jobb és színvonalasabb életkörülmények között éljenek.

A VMSZ-nek eddig a Pénzügyminisztériumban nem volt államtitkára. Mely célkitűzésekkel és feladatkörökkel tud majd foglalkozni?

Ez a funkció nemcsak a VMSZ számára új, hanem az egész magyar közösség számára is, ezért megtisztelő, hogy engem jelöltek államtitkárnak. Ugyanakkor pedig nagy felelősség is, de remélem, hogy rászolgálok a bizalomra.

Idén is folytatódik a Vajdasági Klinikai Központ felújítása
Idén is folytatódik a Vajdasági Klinikai Központ felújítása

A célom, illetve a munkám az, hogy hozzájáruljak a Pénzügyminisztérium csapatának munkájához, amely nagyon sikeresen kezeli hazánk pénzügyeit és mindennap küzd a szerbiai polgárok jobb életkörülményeiért. Egy nagyon nehéz év után Szerbia gazdaságilag stabil maradt, hatmilliárd eurós támogatási csomaggal segítette a gazdaságot és az állampolgárokat, sikerült megőrizni a teljes foglalkoztatást és a termelési kapacitásokat. Ebben az évben is tovább segítjük a gazdaságot és az állampolgárokat. Örülök annak, hogy lehetőségem nyílt részt venni ebben a fontos munkában.

A VMSZ egyik legfontosabb célkitűzései közé tartozik már évek óta a Vajdaság AT hatáskörei pénzelésének kérdése. A Szerb Haladó Párttal kötött koalíciós megállapodás részét is képezi. A 2021-as évi költségvetésre való tekintettel, milyen beruházásokra számíthatunk Vajdaság területén ebben az évben?

A nagyberuházások nagyon fontos elemei a 2021-es évi köztársasági költségvetésnek. Magában a költségvetésben 273,9 milliárd dinárt különítettek el nagyberuházásokra, ami az össz kiadás 18,08 százalékát teszi ki. Ami fontos, hogy Szerbia évről évre egyre több pénzt különít el a közberuházásokra, és a nagy projektek közül többet éppen Vajdaság területén valósítanak meg.

Így az idei költségvetésben előirányozták a Belgrád–Nagybecskerek–Újvidék autópálya megépítését, és pénzt különítettek el a Béreg–Nagykikinda gyorsforgalmi útra, a Kelebia és Szabadka közötti útszakaszra, továbbá a horgosi határátkelőhely felújítására és bővítésre is. Az állami büdzsé tartalmazza a magyar–szerb vasút projektjét, valamint a Szabadka–Szeged vasút rekonstrukcióját és korszerűsítését is, amely rendkívül fontos projekt a két ország területén élő polgárok számára.

Tényleg nagyon sok projekt van, ám ezek közül szeretném külön kiemelni az egészségügy területét, figyelembe véve, hogy ez az ágazat milyen fontossággal bír minden polgár számára. Az idén várhatóan folytatódnak Újvidéken a Vajdasági Klinikai Központ munkálatai, felújítják az újvidéki, a verbászi és a nagykikindai kórházat, valamint a szabadkai és újvidéki gerontológiai központokat is.

Nehéz éven vagyunk túl, de az ország sok tekintetben jól viselte a kihívásokat
Nehéz éven vagyunk túl, de az ország sok tekintetben jól viselte a kihívásokat

A múlt év folyamán több magyar vállalat is jelezte beruházási igényét Szerbiában. Kaphatunk bővebb információt ezekről a beruházásokról?

– Magyarország kormánya 25 millió euróval kilenc magyar vállalatot támogatott, hogy azok Szerbiába fektethessenek be. Ezek a vállalatok főleg Közép- és Dél-Szerbia iránt érdeklődnek, logisztikai központokba, a gyógyszeriparba, a gyümölcsfeldolgozásba és a fémfeldolgozó iparba szeretnének befektetni.

Ezeknek a vállalatoknak az érkezése jó hír, és a két ország közötti szoros barátságot mutatja, különösen a koronavírus-járvány körülményei között.

Emellett szeretném még kihangsúlyozni, hogy Vajdaságban folytatódik a gazdaságfejlesztési projekt, amely magában foglalja a kis- és középvállalkozások támogatását.