2022. szeptember 25., vasárnap

Mellékletek

Új piactérrel gazdagodik Csantavér

Csantavér hamarosan új, korszerű és látványos közterülettel lesz gazdagabb. A település olyan turisztikai és rendezvényteret kap, amely az egész régió élelmiszer-termelőinek és régi mesterségeinek...

Szlavóniai magyar iskolák

Margitai József, a Julián-Egyesület tanügyi előadója és tanfelügyelője – s egyben a csáktornyai tanítóképző intézet tanára és igazgatója – 1910. december 17-én Budapesten a Magyar Paedagogiai...

Boszi

Napjaink nyelvhasználatában mind nagyobb szerepet kapnak a becéző szócsonkítással létrejött szavak. Különösen akkor indokolt az alkalmazásuk, ha hosszabb hangsort helyettesítenek velük a beszélők,...

Egy szent feladat, amelyet vállalni kell

Amikor a délvidéki magyarokról írunk vagy beszélünk, akkor, ugye, tudjuk, hogy a vajdasági, a drávaszögi, a szlavóniai és a Mura menti nemzettársainkról, magyarjainkról van szó. Említem ezt azért,...

Szavak és legendák

NYELVFÉLTŐK. A számítógép által közvetített kommunikáció vizsgálatával foglalkozva egy alkalmazott nyelvész arra a megállapításra jutott, hogy online térben szinte egyáltalán nincs lehetőség új...

Táncoló csillagok

Nem ismersz meg? – hallotta a kérdést. Az első pillanatban azt sem tudta, melyik irányból keríti be a hang. – Én szóltam hozzád – bökte meg ekkor egy ujj a vállát. A mozdulatban annyi erő sem volt,...