2022. szeptember 26., hétfő

Mellékletek

Vajdaság kincsei

A Vajdasági Magyar Értéktár – Vajdaság kincsei honlapon (ertektar.rs) a következő olvasható: „Honlapunkon valamennyi értékkel bíró helyi (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket...

Fotó: Molnár Edvárd

Évszázados kérelmek

Gyakran hallani sikeresnek és dúsgazdagnak tartott emberektől, hogy mindent saját erőből értek el, rengeteg erőfeszítés, áldozatvállalás és kitartás árán. Nem napi nyolc óra munkával, hanem annál...

Új piactérrel gazdagodik Csantavér

Csantavér hamarosan új, korszerű és látványos közterülettel lesz gazdagabb. A település olyan turisztikai és rendezvényteret kap, amely az egész régió élelmiszer-termelőinek és régi mesterségeinek...

Szlavóniai magyar iskolák

Margitai József, a Julián-Egyesület tanügyi előadója és tanfelügyelője – s egyben a csáktornyai tanítóképző intézet tanára és igazgatója – 1910. december 17-én Budapesten a Magyar Paedagogiai...

Boszi

Napjaink nyelvhasználatában mind nagyobb szerepet kapnak a becéző szócsonkítással létrejött szavak. Különösen akkor indokolt az alkalmazásuk, ha hosszabb hangsort helyettesítenek velük a beszélők,...