2022. október 2., vasárnap

Mellékletek/Kilátó

Péter találkozása

Anikó mosás után tévét nézett. Péter a szobájában netezett. Jó házasok voltak. Boldogságban éltek együtt. Gyerekük nem volt. Tervezték, de nem lett belőle semmi. Péter negyvenöt éves volt. Anikó...

Szlavóniai magyar iskolák

Margitai József érveinek alátámasztására elmondta: az 1900. évi népszámlálás statisztikai adatai szerint Horvát–Szlavonországokban a magyarul beszélők száma 139.265, közülük 90.761 a valóban magyar...

Ne halj meg cipőben!

A telep örök volt és változatlan, az ott lakók vagy beleszülettek ebbe a nyomorba, vagy muszáj-kényszerből választották lakóhelyül. Volt, aki évtizedeket lehúzott egy kémény nélküli lukban, és nem...

Szlavóniai magyar iskolák

Margitai József, a Julián-Egyesület tanügyi előadója és tanfelügyelője – s egyben a csáktornyai tanítóképző intézet tanára és igazgatója – 1910. december 17-én Budapesten a Magyar Paedagogiai...

Boszi

Napjaink nyelvhasználatában mind nagyobb szerepet kapnak a becéző szócsonkítással létrejött szavak. Különösen akkor indokolt az alkalmazásuk, ha hosszabb hangsort helyettesítenek velük a beszélők,...