2022. szeptember 26., hétfő

Mellékletek/Kilátó

Szlavóniai magyar iskolák

Margitai József, a Julián-Egyesület tanügyi előadója és tanfelügyelője – s egyben a csáktornyai tanítóképző intézet tanára és igazgatója – 1910. december 17-én Budapesten a Magyar Paedagogiai...

Boszi

Napjaink nyelvhasználatában mind nagyobb szerepet kapnak a becéző szócsonkítással létrejött szavak. Különösen akkor indokolt az alkalmazásuk, ha hosszabb hangsort helyettesítenek velük a beszélők,...

Egy szent feladat, amelyet vállalni kell

Amikor a délvidéki magyarokról írunk vagy beszélünk, akkor, ugye, tudjuk, hogy a vajdasági, a drávaszögi, a szlavóniai és a Mura menti nemzettársainkról, magyarjainkról van szó. Említem ezt azért,...

Szavak és legendák

NYELVFÉLTŐK. A számítógép által közvetített kommunikáció vizsgálatával foglalkozva egy alkalmazott nyelvész arra a megállapításra jutott, hogy online térben szinte egyáltalán nincs lehetőség új...

Táncoló csillagok

Nem ismersz meg? – hallotta a kérdést. Az első pillanatban azt sem tudta, melyik irányból keríti be a hang. – Én szóltam hozzád – bökte meg ekkor egy ujj a vállát. A mozdulatban annyi erő sem volt,...

Vajon milyen lehetne az élhető világ?

Világunk jelen állapota gondolkodásra ingerelt. Szerepe van ebben az ukrajnai háborúnak, de annak is, hogy az ökológiai lábnyomunk egyre nagyobb, és ma már csaknem annyi erőforrást élünk fel fél év...