2021. október 25., hétfő
SZABADKAI HISTÓRIÁK

Romlott húsból készült a kolbász

A napokban tapasztalt tikkasztó nyári meleg megviseli az emberi szervezetet. A hőség emellett számos más veszélyt is rejteget. Például az élelmiszerek, különösen a húskészítmények ilyen időben hamarabb megromlanak. Ez különösen a hűtőszekrények megjelenése előtt jelentett nagy veszélyt a lakosságra, és hárult nagy felelősség az élelmiszerárusokra. A Bácskai Hírlap egy 1899. július 10-ei számában megjelent tudósításában viszont olyan hentesekről kapunk hírt, akiket cseppet sem érdekelt vásárlóik egészsége. A szabadkai Kiss Testvérek hentesvállalat tulajdonosait éppen akkor érte tetten a rendőrség, amikor romlott húsból készítettek kolbászt. Hozzátették, hogy ezt nem először tették meg. Az esetről a Bácskai Hírlap kiküldött tudósítója a következőképpen számolt be:
„Ma délelőtt 10 óra tájban Vojnics Béla alkapitány, Dr. Kertesz Sándor tiszti főorvos, Mukics Aladár állatorvos és Mariánovics Máté rendőrbiztos megjelentek Kis Testvérek helybeli hentesczég dolgozó műhelyében. Még be sem léptek az ajtón óriási bűz csapta meg orrukat, úgy hogy borzalommal léptek be a műhelybe, ahol Kiss Antal munkásaival dolgozott.
A kapitány szemlét tartott a helyiségben, és ott talált egy teknőben 40-50 kilogrammnyi összevagdalt foghagymával vegyített hust, amit éppen kolbászba töltöttek a munkások.
A hus borzasztó bűzt és rothadt hullára emlékeztető szagot terjesztett, a mitől undorral fordultak el a jelenvoltak.
A kapitány azonnal megállította a munkát, kikérdezte Kiss Antalt, s a tiszti főorvos véleménye folytán elrendelte a rothadt, bűzös, élvezhetetlen husmennyiség elkobzását. Kiss Antal mentegetődzött és kérte a vizsgáló kapitányt, hogy engedje meg a hus szakértői felülvizsgálatát, előbb azonban feldolgozza és felfüstölteti. Vojnics kapitány nyomban kihirdette a határozatot, a mely tekintettel arra, hogy fűszerezés és felfüstölés által a bűz eltüntethető – megtagadta Kiss ebéli kérelmét, megengedte azonban, hogy a mai nap folyamán szekértőileg megvizsgáltathatják, a bűzös hus mindenesetre még a mai nap folyamán elkoboztatik” – olvashatjuk a szabadkai lapban.
És milyen büntetést kaptak a Kiss testvérek? Ez a Bácskai Hírlap következő, július 12-ei számából derül ki, és megtudható belőle az is, hogy egyáltalán nem az a büntetést szabta ki a rendőrség, amelyet a lap szerkesztősége elvárt volna.
„Tegnap d. u. 6 órakor Dr. Blum László és Szilassi Mór helybeli orvosok a vizsgálatot vezető kapitánnyal Kiss Testvérek meghívása folytán megjelentek a dolgozó műhelyben megvizsgálták a kérdéses húst és mindenben csatlakoztak Dr. Kertész Sándor tiszti főorvos tegnapi lapunkban közölt véleményéhez és azt egész terjedelmében elfogadták.
A jelenvolt rendőrkapitány ennek folytán kihirdette Kiss István előtt a határozatot mely szerint az elkobzott 136 klg. emberi élvezetre alkalmatlan hús és tölteléknek szappanfőzésre leendő felhasználásra rendőri felügyelet mellett megengedtetik, de tekintettel arra, hogy beigazolva nincs miszerint ebből a romlott árúból eladtak volna és a kih. törvény szerint a kísérlet nem büntetendő, ennél fogva büntetést nem szab ki rájuk. Kiss István a határozatot tudomásul vette, és Gaál Imre rendőrbiztos felügyelete mellett ma éjjel az elkobzott húsmennyiséget szappannak kifőzték” – írták a hírlapban.
A Bácskai Hírlap névtelen újságírója azonban hozzátette, hogy a büntetőtörvény 314. paragrafusa kimondta, hogy aki romlott élelmiszert árusít az „közegészség elleni vétséget követ el” és egy évig tartó fogházzal büntethető.
„Kiss Testvérek rothadt egészségre ártalmas hust használtak fel kolbászhoz, ezt bizonyára elárusítani akarták, tehát erre a 314. § alkalmazandó. Mert ha nem büntetik őket csupán azt rendelik el, hogy azt az egészségre ártalmas anyagot más ipari czélokra kell felhasználni, úgy ennek soha nem lesz vége és a közönség egészsége folytonos veszedelemnek lesz kitéve” – zárta tudósítását a Bácskai Hírlap.