2022. augusztus 15., hétfő
SZABADKA EMLÉKTÁBLÁI ÉS EMLÉKJELEI (23.)

Széchenyi István emléktáblája

Szabadka köztéri szobrait, valamint szökőkútjait és csobogóit bemutató sorozatunk után egy új sorozatot indítunk útjára, amelyben Szabadka köztéri emléktábláit és emlékjegyeit mutatjuk be. Ezek a felirattal vagy domborműves ábrázolással ellátott táblák egy hellyel kapcsolatos fontos eseményt vagy személyt örökítenek meg, így Szabadka történetének egy-egy fontos mozzanatáról tanúskodnak.
Széchenyi István emléktáblája a Széchenyi István Általános Iskola főépületének udvarában, az iskola falán található, amely a magyar polgári átalakulás vezéralakjának, a Batthyány Lajos vezette kormány közlekedésügyi miniszterének állít emléket, akit Kossuth Lajos „a legnagyobb magyarnak” nevezett.
A nagy múltra visszatekintő Széchenyi István Általános Iskola a Kelebia felé vezető úton található, két kilométerre a város központjától. Az idők során az intézmény neve többször is változott. Az iskolát 1856-ban alapították, és VI. köri iskolaként emlegették. Egy 1858-ból származó igazgatói jelentés szerint az intézmény egy kétszobás iskola volt, amelybe magyar és német tanulók jártak. A tanulók létszámának növekedése 1943-ban indokolttá tette az átköltözést a mai Karađorđe úti, központi épületbe, amely akkor egy hattantermes épület volt. A II. világháború után az iskola Svetozar Miletić nevét viselte. 1965-ben az iskolát összevonták a Testvériség-egység Általános Iskolával, és az így létrejött új oktatási intézményt Ivo Lola Ribar Általános Iskola néven jegyezték be.
1999-ben Kasza József, Szabadka akkori polgármestere kezdeményezte, hogy az iskola vegye fel Széchenyi István nevét. Az iskola átnevezésének évében, 2001-ben helyezték az épületre az emléktáblát, amelyen magyar, szerb és horvát nyelven a következő felirat olvasható:
„A legnagyobb magyar, a szabadság, az alkotás és a közép-európai polgári társadalom megteremtésének vezéregyénisége”
A felirat mellett Széchenyi István arcképét ábrázoló dombormű is látható az emlékművön. Az emléktáblát 2001. június 4-én a tanévzáró ünnepség keretében avatták fel. Az ünnepségen Kocsis Mihály, az iskola igazgatója jelentette be, hogy az iskola neve ezután Széchenyi István Általános Iskola, majd Kasza József köztársasági kormányfő-helyettes beszédében elevenítette fel a névváltoztatás hosszú folyamatát, ezenkívül Ispánovics István, Szabadka polgármestere is felszólalt. Az emléktáblát Kasza József leplezte le. Az emléktábla azóta is az iskola falán áll. 2006-ban, az iskola fennállásának 150. évfordulója alkalmából a főépület Karađorđe útra néző homlokzatára Széchenyi István egész alakos, bronzból készült domborművét is felállították, amely Szarapka Tibor okleveles szobrászművész alkotása. A domborművet 2006. június 6-án, a tanévzáró ünnepség keretében Kasza József, a VMSZ akkori elnöke leplezte le, azóta is az iskola homlokzatán látható, és az emléktábla mellett őrzi az iskolában „a legnagyobb magyar” emlékét.