2023. október 2., hétfő

Közélet

(Foto: Čila David)

Manjinski mediji u ulozi mosta

Centar za razvoj manjinskih i lokalnih medija održava dvodnevnu obuku za urednike i direktore manjinskih medija, kao i dopisnike i novinare. Konferencija će se održati u nedavno završenoj, novoj...