2024. április 24., szerda

Kontinuirano obnavljanje

„VM4K” iz Subotice je zaključio još jednu uspešnu godinu

Od svog osnivanja, Centar za obrazovanje, istraživanje i kulturu vojvođanskih Mađara je bio uključen u širok spektar aktivnosti, bilo da se radi o edukativnim, istraživačkim ili kulturnim programima. Karakteriše ga kontinuirano obnavljanje, pa se i ove godine u organizaciji centra ostvarilo mnogo događaja i puno noviteta. O ovome smo pitali Ildiku Lovaš, rukovodioca „VM4K”:

Ildiko Lovaš (Foto: Edvard Molnar)

Ildiko Lovaš (Foto: Edvard Molnar)

– Najvećim ovogodišnjim uspehom smatram to što smo uspeli da obogatimo ponudu novim sadržajima, a pored toga, bili smo prisutni ne samo u Subotici, već i u Senti i Bačkoj Topoli. Trudimo se da realizujemo i programe koji ranije nisu postojali. Poboljšanje kvaliteta ljudskog života, poslušanje onih u nevolji, onih koji žive sami, mislim da je jednako važno kao i porodične aktivnosti ili kulturna manifestacija. Ubrzan način života i mnogo stresa izazivaju velike probleme, zbog čega su važne ove obuke, koje predvodi dr Andrea Klinovski, koji od oktobra stigla kao pojačanje timu „VM4K”. Sa malo drugačijim pristupom, ali isto se sa zdravljem i integritetom duše bave naše seanse „Lelek-emelo”, koju drže vlč. dr Endre Horvat i vlč. g. Silard Balčak dekan i paroh. To su razgovori i seanse, kojima posvećujemo vreme, i nije bitno koliko ljudi prisustvuje, već da se za godinu-dve formira uverenje da se u međusobnom razgovoru, obraćajući se jedni drugima, možemo dobro osećati. Da je moguće podići naš duh samo rečima i mislima. Ovo su naizgled jednostavni ciljevi, ali kriju izuzetno komplikovan mehanizam. Smatram da je čast što su „VM4K” smatrali pogodnim društvenim prostorom za ovo.

Još jedan veliki događaj koji smo imali je Festival „Zagrevanje za leto”, koji će možda uspešno biti uvršten na listu vojvođanskih festivala. Budući da nije isključivo muzička ili književno-društvena, ali nije ni sveumetnička, već je sve što je kultura, na šta ukazuje i naš moto, trudimo se da manifestacije festivala organizujemo oko jedne ili više specifičnih tema, a ove godine, između ostalih, povodom jubileja rođenja i smrti Bele Garaia, to je bilo je povezano sa pozorištem. Da li smo uzbuđeni zbog toga šta je sve kultura? Pristupajući iz drugog ugla: šta čini događaj kulturnim? Mnogo vremena posvećujemo ostvarivanju ova četiri dana, sa kojima se obraćamo publici u očekivanju njih, jer ako donesemo dobru odluku, to će uticati i na četvrtak uveče, ali i na kampove koji su za mlade. Ako dobro razmislimo, onda je sve povezano sa svime, a ove godine smo, možda, u ovome zaista i uspeli. Veoma sam srećna zbog toga, čuli smo od Ildike Lovaš.

RAZNOVRSNE OBUKE

Tamaš Košanji (Foto: VM4K)

Tamaš Košanji (Foto: VM4K)

Tamaš Košanji, stručni referent za obrazovanje pri „VM4K”, govorio je o dešavanjima koja se realizuju u oblasti obrazovanja:

– U septembru je počela šesta akademska godina na „VM4K”. U početku su dva univerziteta nudila dva kursa, a od tada smo potpisali ugovore o saradnji sa četiri visokoškolske ustanove iz Mađarske, tako se u proteklom periodu odvijalo deset kurseva. Poslednjih godina organizovali smo master smerove i specijalističke smerove. Reč je o jednogodišnjim ili dvogodišnjim smerovima, koji se u svim slučajevima završavaju sa pisanjem diplomskog rada, tako da studenti mogu da ostvare šezdeset kreditnih bodova za jednogodišnje kurseve i sto dvadeset za dvogodišnje kurseve. U ovoj akademskoj godini bilo je moguće prijaviti se za tri kursa, od koja su dva specijalistička, a jedan je master, od kojih je potonji kurs mehatronike sa Univerziteta u Obudi, koji se realizuje u saradnji sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija iz Subotice, i traje dve godine. Novitetom se smatra nastavak školovanja na ova dva specijalistička smera. Iz godine u godinu pokušavamo da procenimo potrebe i da uvedemo neke novitete. Održali smo informatičke, pedagoške i psihološke obuke, a sada smo uspeli da oglasimo i dva umetnička smera sa Reformatskog univerziteta „Karoli Gašpar”. Jedan specijalistički smer je pozorišni i filmski kritičar, koji traje dve godine, dok je drugi smer umetnička administracija i umetnički menadžmenta, koji traje jednu godinu.

Poslednjih godina, pored kurseva u visokom obrazovanju, održavamo i kurseve za usavršavanje nastavnika. Ove školske godine smo mogli da održimo više seminara, koji su se bodovali, jer smo posredstvom Pedagoškog zavoda Vojvodine – posle dužeg čekanja, uglavnom zbog Kovida – uspeli da akreditujemo ovakve kurseve. Prijavili smo se sa pet kurseva i svih pet su akreditovana. Nedavno smo održali jedan pod nazivom „Ekonomija i marketing u obrazovanju – šta, kada, kako?”, za nastavnike osnovnih i srednjih škola, a ubuduće će se realizovati i druge obuke.

Želeli bismo da zadržimo trend traženja noviteta, vodeći računa i o potrebama. Početkom godine organizovali smo i obuku za karijerno planiranje i karijernu orijentaciju, ali smo imali i kurs brzog čitanja, rekao je Tamaš Košanji za naš list.

ISTRAŽIVANJA O NAMA

Viola Varga Dioši (Foto: VM4K)

Viola Varga Dioši (Foto: VM4K)

Kako smo čuli od Viole Varge Dioši, stručnog referenta za istraživanje u „VM4K”, glavni zadatak istraživačke oblasti je da sprovede istraživanje o mađarskoj zajednici u Vojvodini, o društvenim i političkim pitanjima koja utiču na Mađare u Vojvodini:

– Pratimo sprovođenje strategija za Mađare u Vojvodini i, po potrebi, pripremamo analize, pozadinske materijale i stručno-političke preporuke.

Najvažniji zadatak našeg istraživanja je da dobijemo realnu sliku o trenutnom stanju i mišljenju mađarske zajednice u Vojvodini, o društvenim i političkim dešavanjima koja se tiču zajednice, o faktorima koji utiču na dalje školovanje, o migracijama van i unutar zemlje, o faktorima koji utiču na preduzetnički duh, o medijskoj potrošnji, o funkcionisanju institucionalnog sistema zajednice ili o političkim preferencijama vojvođanskih Mađara.

Trenutno u oblasti istraživanja rade dva stalno zaposlena radnika, a u zavisnosti od oblasti istraživanja, u rad uključujemo i spoljne stručnjake, a imamo i mrežu anketara od blizu sedamdesetak ljudi širom Vojvodine.

U protekle četiri godine uradili smo dvadesetak istraživanja, uključujući istraživanje javnog mnjenja vojvođanskih Mađara o izborima u Mađarskoj 2022. godine; Na zahtev Instituta za istraživanje nacionalne politike Mađarske urađeno je Ispitivanje pravne svesti, koje je proučavalo prava mađarske nacionalne manjine na teritoriji Srbije, a izrađena je i studija o Programu razvoja predškolskih ustanova u Karpatskom basenu; u saradnji sa Društvom ekonomista Mađarske, ispitali smo i period ekonomskog razvoja vojvođanskih Mađara za 2015–2018. godinu; po narudžbini Fondacije politička škola „Sazadveg”, bili smo vojvođanski partneri u istraživanju manjina, pod nazivom Mađari u Karpatskom basenu 2019; deo istraživanja, koji se odnosi na Vojvodinu „Medijskog istraživanja Mađarske” i istraživanje pod nazivom „Mađarska omladina 2022”, pripremljeni su na zahtev „Taršadalomkutato Kft-a”; u ime Fondacije „Panonija” sproveli smo istraživanje očuvanja prirode i anketu o gledanosti; Povodom 100. godišnjice Trijanona, organizovali smo manjinski okrugli sto pod nazivom „Prvih sto godina – organizacioni i institucionalni kontekst manjinskog identiteta Mađara u Vojvodini”.

Veoma smo ponosni na našu nedavno predstavljenu studiju pod nazivom „Evolucija kulturnog života u vojvođanskih Mađara u svetlu deset godina od donošenja Kulturne strategije vojvođanskih Mađara (2012-2018)”, koja predstavlja promene, razvoj i aktuelno stanje mađarskog kulturnog života u Vojvodini iz aspekta udruženja i nevladinih organizacija, kao i nama važnih institucija kulture (muzeji, arhivi, biblioteke, pozorišta).

Naši planovi za narednu godinu obuhvataju istraživanje o zadovoljstvu čitalaca vojvođanskim bibliotekama, istraživanje karijernih mogućnosti mladih diplomaca u Vojvodini, istraživanje u rasejanju i ispitivanje o ostvarivanju jezičkih prava, objasnila je Viola Varga Dioši.

136 PROGRAMA OVE GODINE

Lila Lukač (Foto: VM4K)

Lila Lukač (Foto: VM4K)

Kako smo saznali od Lile Lukač, stručnog referenta za kulturu u „VM4K”, ove godine je realizovano sto trideset šest programa:

– Može se reći da je naš najveći poduhvat Festival „Zagrevanje za leto”, koji je bio jedan četvorodnevni festival na Paliću, jednog zaista velikog obima i radne angažovanosti. Posetioci su dolazili iz cele Vojvodine. Bilo je dana kada se pet hiljada ljudi pojavilo na obali jezera. Mnoge ljude je interesovao koncert „Halot penza”. „Zagrevanje za leto” smo zamislili kao festival koji ispunjava jednu prazninu i pokriva sve oblasti kulture. Tako je i njen slogan „sve, što je kultura”. Održane su diskusije, prezentacije knjiga, koncerti klasične i zabavne muzike, projekcije filmova, dečiji programi, sve na raznim lokacijama, kako u zatvorenom tako i na otvorenom. Trenutno se pripremamo za još jednu veliku seriju događaja pod nazivom „Pokret! Petefi!”, jer će sledeća godina biti dvestogodišnjica Petefija. Pripreme su već u punom jeku, raspisali smo veliko recitatorsko takmičenje za skoro sve starosne grupe; susret institucija koje nose Petefijevo ime ili neguju njegov duh; tender za postavljanje biste Petefija na javnom trgu, ali će biti održane i književni razgovori, projekcije filmova, predavanja, takmičenja i još mnogo toga. Ova serija događaja pokriva celu Vojvodinu, pa kroz saradnju uključuje čak i celu zajednicu. Naš cilj je da ga učinimo jednom manifestacijom za pamćenje za zajednicu vojvođanskih Mađara.

Festival „Zagrevanje za leto”, organizovan po prvi put, je bio veoma popularan (Foto: VM4K)

Festival „Zagrevanje za leto”, organizovan po prvi put, je bio veoma popularan (Foto: VM4K)

Pored toga, održali smo našu manifestaciju četvrtkom uveče svake nedelje, sa diskusijama, prezentacijama knjiga, pozorišnim predstavama, koncertima i izložbama fotografija. Pokrenuli smo filmski klub „VM4K”, u saradnji sa kinotekom Mađarske, svakog meseca smo prikazivali digitalizovanu verziju jednog starog mađarskog filma. Održali smo četiri koncerta u Sinagogi, nastupili su Muški hor „Sveti Efrem”, Budimpeštanski „Klezmer Band”, „Mirtill i Swinguistique”, „Kozma Orši” kvartet i svi ovi koncerti su bili rasprodati. Takođe smo mogli da vidimo i otvorenu probu pozorišne predstave „Ernea Verebeša” pod nazivom: „Naša lobanja, otprilike”. Tokom godine, takođe smo se uključili i u prazničnu atmosferu, organizovali smo sa praznicima povezane aktivnosti za porodice, najskorije sada, tokom Adventa. Održali smo i igranke sa Juhas bendom, i za mlade i za stare. Mislim da smo zaključili jednu uspešnu godinu, čuli smo od Lile Lukač.

Manifestacije „VM4K” privlače mnogo zainteresovanih (Foto: VM4K)

Manifestacije „VM4K” privlače mnogo zainteresovanih (Foto: VM4K)

Nyitókép: Manifestacije „VM4K” privlače mnogo zainteresovanih (Foto: VM4K)