2024. július 15., hétfő

Nagy az érdeklődés a nyári oratórium iránt

Tanév végi beszélgetés Szakály József topolyai esperesplébánossal

A topolyai plébánia a nyár folyamán is számos programmal készül a hittanosok számára. Az elmúlt félév eseményeiről, illetve a nyári tervekről Szakály József topolyai esperesplébánost kérdeztük.

– Pozitívan értékelhetjük a félévet, a gyerekek nagyon szorgalmasak voltak, aktívan részt vettek a programokon. Bár az a fajta leleményesség, miszerint hogyan lehet megkerülni, hogy misére járjanak, vagy hamisított cédulát szerezni, sajnos jelen volt, mint ahogyan eddig is. Ennek a jelenségnek egy vasárnapi prédikációt szenteltem a nagybecskereki püspökszentelés után, mondván, látva Bánátban azt, amit a hívek valóságként élnek meg, tehát az elfogyás, eltűnés szélén álló közösséget, mi pedig még mindig azon vitatkozunk, hányat lehet hiányozni, illetve, miért támaszt az egyház bármilyen feltételeket bármivel kapcsolatban, Az, hogy valakit névleg megkereszteltek, nem ér semmit anélkül, hogy ne gyakorolná hitét. Régen a családokban megvolt az a fajta nevelés, hogy a gyerekek  részt vegyenek az egyházközség életében, természetesen a felnőttekkel együtt. Él bennem a remény, hogy a gyerekek, főleg a fiatalabb generáció, ezt lassan megtanulja. Persze újból tapasztalható volt nálunk is, hogy elsőáldozás és bérmálkozás után a gyerekek több mint kétharmadát nem látjuk a miséken. De hiszem, hogy valami megmarad bennük mindabból, amit megtanultak és tapasztaltak azokon a programokon, amiken részt vettek.

Te Deum hálaadási szentmisét tartottak, illetve megáldották a ballagó diákokat. Milyen fogadtatásra talált ez a kezdeményezés?

– Nagyon nehéz a gyerekeknek megtanítani a hálaadást, mert mi, felnőttek sem úgy viselkedünk. Ahogyan tavaly, úgy az idén is a hálaadást összekötöttük egy doroszlói jutalomkirándulással, amelyre a legszorgalmasabb templomba járó diákokat vittük el ingyenes, egész napos játékos kirándulásra. Doroszlón, az egyházmegye legősibb kegyhelyén történt ez a játszónap, szerettük volna, hogy a gyerekek lássák, milyen fontos a közösség megélése. Másnap volt a hivatalos imádságos hálaadási Te Deum nagymise. A nyolcadikosoknak szerettem volna, ami más településeken már régóta hagyomány, a ballagással egybekötni valamiféle imádságos hálaadást. Ezzel kapcsolatban először a szülőkkel beszéltem, a tanárok részéről is nyitottságot tapasztaltam, majd megkerestem mindkét topolyai általános iskola igazgatóját, akik szintén támogatták az ötletet. Az utolsó napon a három magyar osztály feljött tanáraik kíséretében a kálváriára, ahol elvégeztünk egy különleges imádságot, körmenetet tartottunk a kápolnától a kálvária csúcsáig, ahol egy áldásban részesültek. Megnézték belülről a kápolnát, illetve mindenki húzhatott egy szentírási idézetet, emellett Szent Mihály imádságos képet is kaptak útravalóként. Valóban nagyon különleges reggel volt, remélem, ebből egy topolyai hagyományt tudunk teremteni!

Milyen programok lesznek nyáron?

– Egy szép műsorral készülnek az ovisok, amit a Sarlós Boldogasszony-templom búcsújának esti szentmiséje előtt mutatnak be. A nyár többi részében egyrészt a pihenésé lesz a főszerep, azonban remélem, a ministránsokkal sikerül több gyakorlóórát is tartanunk, hiszen a kezdő ministránsok akkor léphetnek a haladó csoportba, ami a ruhájuk színén és formáján is látszik, ha a nyár folyamán is jól teljesítenek. Augusztusban a nyári oratóriumunk lesz a csúcspont. Ez a különleges tábor három hetes lesz, három korosztályra osztottuk a jelentkezőket: óvodásokra, alsósokra és felsősökre. Olyan nagy volt a túljelentkezés, hogy korlátozni kellett a létszámot. Nagy programnak ígérkezik, mint minden évben, a kenyérszentelés. Az ünnepi szentmise összeköttetésben áll az egész ünnepi hétvégével, a parasztolimpiával, ami ilyenkor zajlik Topolyán. Az eseményt különlegessé teszi az is, hogy ebben az esztendőben a váci székesegyház kórusa jön el hozzánk vendégségbe. Kérésemre a székesegyházban is énekelnek a Szent István-napi központi szentmisén, majd a kenyérszentelési ünnepi szentmisén ők látják el a szolgálatot nálunk – fogalmazott Szakály József.

A topolyai Sarlós Boldogasszony-templom búcsújára készülve hétfőn 18 órai kezdettel szentmisére és vecsernyére, majd 22 óráig éjjeli szentségimádásra hívják a híveket; kedden, július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján ünnepi nagymise és körmenet lesz Ft. Seffer Attila prépost, kiskunhalasi plébános vezetésével.

Ballagók megáldása a topolyai kálvárián (Topolyai Plébánia felvétele)

Ballagók megáldása a topolyai kálvárián (Topolyai Plébánia felvétele)

Nyitókép: Te Deum, tanévzáró hálaadó mise (Topolyai Plébánia felvétele)