2024. július 16., kedd

A kultúra támogatása Magyarkanizsán

Aláírták a szerződéseket

Magyarkanizsa önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a művelődési élet fellendítésére, annak anyagi támogatására. Amink van, meg kell tartani, és folyamatosan ösztönözni kell a tettre kész embereket, egyesületeket, hogy a meglévő értékeinket és hagyományainkat ne csak megtartsák, hanem tovább is tanítsák és örökítsék. Ennek szellemében Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa község polgármestere pénteken délelőtt szerződést írt alá az idei önkormányzati művelődési pályázat nyerteseivel. A 3,6 millió dinárt 21 pályázó között osztották szét, akik a község szinte minden településéről jelen voltak. A polgármester elmondta, nagy öröm számára, hogy ilyen sokan fáradoznak a közösségért és ilyen sokan fontosnak tartják anyanyelvünk, kultúránk és népi hagyományaink értékeit.

– Minden pályázó nyertes, aki benyújtotta kérelmét. Ez alkalommal 30 ezer dinártól 400 ezer dinárig terjedő szerződéseket írtunk alá a művelődésben tevékenykedő egyesületek vezetőivel. Olyan szervezetekről van szó, amleyek szó szerint a művelődés területén szorgoskodnak. A művelődési intézmények számára jóváhagyott teljes költségvetés 51 millió dinár, melybe beletartozik a rendezvényszervezéstől a művelődési otthonok fenntartásáig szinte minden. A mostani támogatás pedig kizárólag a rendes tevékenységre szánt művelődési egyesületi keret – mondta Fejsztámer Róbert.

Az oromi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, Kádár Judit is a szerződés aláíróinak egyike.

– Egyesületünk már több mint ötven éve működik és nagy örömmel veszünk részt ezen a pályázaton, mert ebből sok mindent meg tudunk valósítani. A szervezett programok közösségmegtartó és összekovácsoló erővel bírnak. Minden szervezettel és oktatási intézménnyel együttműködünk, és ezekből a támogatásokból sok helyre el is jutunk – mondta Kádár Judit.

Nyitókép: Közösségmegtartó erővel bírnak (Puskás Károly felvétele)