2024. június 20., csütörtök

Kilenc új autó három év alatt

Az adorjáni és a magyarkanizsai egészségház is megújult

Az adorjáni és a magyarkanizsai egészségház épületébe látogatott szerdán Fejsztámer Róbert, a VMSZ helyi listavezetője, jelenlegi polgármester, Bicskei Ibolya, a magyarkanizsai önkormányzat szociális védelemmel megbízott tagja és Újvári Zsombor, a VMSZ magyarkanizsai képviselőjelölt kíséretében. Az épületeken karbantartási és fejlesztési munkálatok is történtek a közelmúltban, ezt mutatta meg Gyólay Karolina, az Egészségház igazgatója.

– A magyarkanizsai egészségház nagy köszönettel tartozik az önkormányzatnak, hisz az elmúlt időszakban három nagy beruházással is támogatta az intézményt. Az adorjáni rendelőben már a felújítás vége felé tartunk. Nagy célunk teljesült, hisz az egyedüli rendelőnk volt, amelyhez nem nyúlhattunk, mert eddig nem volt legalizálva. A második nagy beruházás a fő vízvezeték cseréje a magyarkanizsai régi épületünkben. Ezek a beruházások több mint hárommilló dinárba kerültek. Három új autóval is gazdagodtunk, melyek 5,5 millió dinárba kerültek, és az orvosok, nővérek terepi és házi látogatását szolgálja – mondta Gyólay Karolina.

– Az elmúlt években nagyon sokszor voltunk már az egészségházainkban, ugyanis az önkormányzat egyik fő stratégiai célja az, hogy infrastrukturálisan és eszközök tekintetében a lehető legjobb módon tudja kiszolgálni az egészségügyet. A három, most beszerzett autó egy három évvel ezelőtti ígéret megvalósítása, hisz azt mondtuk, hogy igyekszünk lecserélni az egészségház teljes, elöregedett gépparkját. Az elmúlt három évben kilenc autót vásárolt az önkormányzat, mellyel jelentősen javítottuk a géppark állapotát. Bízom benne, hogy ez a fajta együttmkűdés, ami az elmúlt időszakot jellemezte, a továbbiakban is megmarad – mondta Fejsztámer Róbert.

Nyitókép: Önkormányzati támogatásból korszerűsödik az Egészségház (Puskás Károly felvétele)