2024. július 21., vasárnap
A BEL ART GALÉRIA GONDOZÁSÁBAN

Két izgalmas kiállítás

Az újvidéki Vajdasági Múzeumban megnyílt a Művészet határok nélkül című kiállítás, amely olyan képzőművészeket mutat be, akik Vajdaságban kezdték pályájukat, illetve részesei voltak az egykori jugoszláv képzőművészeti színtérnek, de már régóta Budapesten élnek és alkotnak. A Bel Art Galéria által szervezett kiállítás kurátora, Sava Stepanov képzőművészeti kritikus hat alkotó: Ladik Katalin, Szombathy Bálint, Milorad Krstić, Máriás Béla, Bálind István és Siflis András munkáit válogatta össze.

Olyan kiemelkedő művészekről van szó, akik a maguk egyedi, jól felismerhető módján foglalkoznak korunk témáival. A mindennapi élet megnyilvánulásait letisztult festményekké és vizuális alkotásokká varázsolják. Nem értelmezik a világot, hanem korunk emberének pozíciójából nézik. Egy olyan ember szemszögéből, aki elszenvedi a burjánzó kapitalizmus csapásait.

A kiállítás november 12-ig tekinthető meg.

 

Két japán művész munkái Újvidéken

Terunuma Acuro és Jinko Suzuki művészek alkotásait az újvidéki Bel Art galériában mutatják be Vesna Latinović vezetésével, aki tavaly az Újvidék 2022 Európa Kulturális Fővárosa program részeként adott otthont a japán művészek Small Reboots elnevezésű csoportos kiállításának, a Japán és Szerbia közötti barátság 140 éves évfordulója alkalmából. A tárlat a belgrádi X Vitamin Galériával együttműködésben valósul meg, a kiállítás kurátora Ksenija Marinković, a galéria alapítója. A belgrádi galéria 2007 óta működik együtt a japán művészeti szítérrel, ez idő alatt pedig számos alkotót mutatott be Szerbiában.

A kiállítás része az EU–Japan Fest kulturális együttműködési programnak is, amely 1992 óta az Európa Kulturális Fővárosai közötti eszmecserék ösztönzését szorgalmazza, azzal a céllal, hogy támogassa a művészek transznacionális tevékenységét, fejlessze a társadalmi felelősségvállalást és hozzájáruljon a kulturális együttműködés fejlődéséhez. 

Jinko Suzuki munkája, fotó: Bel Art Galéria

Jinko Suzuki munkája, fotó: Bel Art Galéria

– A Sharing (Megosztás) című kiállítás arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyének milyen szerepet töltenek be a közös élettér kialakításában és ápolásában, mind fizikailag, fogalmilag, mind pedig érzelmileg. Az anyagok, technikák és perspektívák sokfélesége inspirálja és ösztönzi a látogatókat érzelmeik és empátiájuk felkeltésére, valamint arra, hogy lássák a részletek sokféleségét, amelyek átfedése szebbé teszi a nagyobb képet. A megosztás itt a kölcsönös csere elkerülhetetlenségét jelenti a természetben és a társadalomban. Minden, amit kiengedünk, megsokszorozza létezésünk egészét és sorsát, majd bumerángként tér vissza. Az anyag mulandóságának és az egyén irrelevánsságának tudata egy tömegben, amelyben a hiteles hangja elveszett, első pillantásra lehangolónak tűnhet, másrészt pedig arra tanít, hogy vannak olyan folyamatok, amelyek meghaladják az átlagos emberi életet. A két művész saját pozíciójából hozzászól az intimitáshoz, a kihasználáshoz, a megértéshez és a jelentéshez kapcsolódó témákhoz – írják a kiállítás szervezői.

Jinko Suzuki alkotásai magában foglalják a különböző anyagok és formázási technikák sajátosságainak vizsgálatát. A textíliák mellett pedig a papírt is felhasználja munkáiban, vagyis a színes újságpapír felhasználásával készült speciális papírszál-készítési technikát, ahol a híreket szálakká varázsolta, új tartalmat és jelentést adva azoknak. Úgy véli, a természetben és a művészetben egyes jelenségek számára nincsenek világos határok, hanem átfedhetik egymást, és új megoldásokat hozhatnak, ugyanakkor új problémákat is okozhatnak. A művész feladata ezekkel foglalkozni.

Terunuma Acuro alkotása, fotó: Bel Art Galéria

Terunuma Acuro alkotása, fotó: Bel Art Galéria

Terunuma Acuro képeiben és videóanimációiban a túlzsúfoltság légkörét teremti meg, amely mind a vizuális, mind a társadalmi érzetek telítettségéből adódik. Egy kis szatirikus humorral megmozgatott kritikája elsősorban Japánnak szól. A városok képei, ahol éjjel-nappal zajlik az élet, és ahol a szereplők szó szerint ütköznek és átfedik egymást, de lényegében nem látják és nem ismerik fel egymást, az elidegenedésre és a frusztrációt okozó magányra mutatnak rá.

A kiállítás november 22-ig tekinthető meg.

Nyitókép: A megnyitón a Vajdasági Múzeumban, fotó: Bel Art Galéria