2024. május 26., vasárnap

Újraválasztották Pásztor Istvánt

A VMSZ elnökének ötödik alkalommal szavaztak bizalmat

A Vajdasági Magyar Szövetség XIX., tisztújító Közgyűlésén 334 küldött adta le voksát a titkos szavazáson, minden szavazat érvényes volt, 330 igen szavazattal, 2 nem és 2 tartózkodás mellett választották meg elnöknek Pásztor Istvánt, aki 2007 óta áll a párt élén. A küldöttek a párt Tanácsának 50 tagját ugyancsak megválasztották, a párt említett szervének 51. tagja a pártelnök.

Miután a késő délutáni órákban fejeződő, Kishegyesen megtartott Közgyűlésen kihirdették a szavazás eredményét, Pásztor István köszönetet mondott a párttagság, illetve a szavazásra jogosult küldöttek bizalmáért: „Szeretném megerősíteni, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy méltó legyek erre a bizalomra. Mindent megteszek annak érdekében, hogy erőmhöz, lehetőségeimhez, képességeimhez mérten a maximális terhet viseljem, és közösen a jelenlevőkkel, a VMSZ nagyszámú tagságával, valamint a velünk együtt dolgozó pártfüggetlenekkel, sikeres magyar közösséget vezessünk, sikeres magyar közösséget építsünk." Valamivel korábban a Közgyűlésen Pásztor István ekképpen fogalmazott: vajdasági közéleti szereplő számára annál nagyobb kegy és kitüntetés, minthogy a VMSZ elnöke lehessen, nincsen, és nem is lesz.

Pásztor István: Mindent megteszek annak érdekében, hogy sikeres magyar közösséget vezessünk, sikeres magyar közösséget építsünk (Ótos András felvétele)

Pásztor István: Mindent megteszek annak érdekében, hogy sikeres magyar közösséget vezessünk, sikeres magyar közösséget építsünk (Ótos András felvétele)

A pártelnök szombaton úgy nyilatkozott, hogy ma tervezik megtartani az újonnan megválasztott Tanács alakuló ülését, azt követően az alelnököket, az Elnökséget, az Intézőbizottságot választják meg. „Ambiciózus feladatokat fogalmaztunk meg, nincsen idő arra, hogy magunkkal foglalkozzunk, az ügyekre, a közösség mindennapjaira kell összpontosítanunk." – fejtette ki.

Pásztor István szavai szerint a szombati nap újfent azt bizonyította számára, hogy a VMSZ ütőképes politikai szervezet, amit felkészült, elhivatott és elkötelezett személyek alkotnak. Hozzátette, az elkövetkező időszak lehetőséget ad arra, hogy bizonyítsák a felsorolt ismérveket. A tisztújító Közgyűlés tartalmas és lényegre összpontosító volt, jegyezte meg. Mint kiderült, a párt helyi szervezeteinek a szintjén nyár elején, illetve folyamán esedékes a tisztújítás, az egyik cél a fiatalítás.

Korábban a nap folyamán az szintén kiderült, hogy a Közgyűlést miért éppen Kishegyesen szervezték meg: „A VMSZ kishegyesi községi szervezete az elmúlt években olyan pályát futott be, amelyik azt bizonyítja, hogy újra lehet szerveződni, újra erőre lehet kapni, újra példa lehet lenni és újra reménykedni lehet. A kishegyesi helyi szervezet a VMSZ rendszerében felmutatandó példa."

A PRIORITÁSOK VÁLTOZATLANOK

A VMSZ célkitűzéseinek súlypontjai nem változnak, továbbra is az a cél, hogy a párt mindent megtegyen annak érdekében, hogy a vajdasági magyarok, identitásukban megmaradva és megerősödve, boldogulni tudjanak szülőföldjükön, emelte ki Pásztor István a Közgyűlés berekesztését követően megtartott sajtótájékoztatóján. Hozzátette, ahhoz, hogy a célt eredményesen megvalósíthassák, a szülőföldnek is változnia kell.

– A szülőföldnek vonzóbbá, elfogadhatóbbá, választhatóbbá kell válnia. A szülőföldnek meg kell változnia. Az utóbbi napok, hetek, hónapok és évek azt bizonyítják, hogy a szerb társadalomban sok mindent fontos korrigálni. Mi például méltányoljuk, hogy ma minden iskolában rendőr van, ám valójában azt szeretnénk, ha egyetlen iskolában sem kellene rendőrnek jelen lennie. Határozott lépésekre van szükség annak érdekében, hogy az ország, a lakosság, mindannyian kilépjünk a valóságshow-k világából és belépjünk a realitás világába. Önállóan, csak mi, ezt nem tudjuk megtenni, ám azt sem gondoljuk, hogy ez valaki másnak a feladata. Meggyőződésünk, hogy ezzel kapcsolatban mindenkinek van elvégzendő feladata, legalább az, hogy este, lefekvés előtt, közülünk mindenki végiggondolja aznapi tetteit, illetve végiggondolja, hogy másnap mit kell tennie annak érdekében, hogy a szülőföld választhatóbb és élhetőbb legyen – fogalmazott Pásztor István.

Ótos András felvétele

Ótos András felvétele

Az identitásmegőrzés vonatkozásában a Magyar Nemzeti Tanácsra váró feladatsorról is beszélt, abbéli reményének adva hangot, hogy az ősz folyamán közvitára, illetve elfogadásra bocsáthatják a tájékoztatás, a kultúra és az oktatás területein a mostani állapotokat, továbbá a célokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket definiáló stratégiákat. Pásztor István szavai szerint mindez elsősorban az MNT feladata, ám a politikának is lesz ezzel kapcsolatban jogalkotási és jogalkalmazási feladata.

A VMSZ továbbra is arra törekszik, hogy önállóan indulva a választásokon széleskörű legitimitást szerezzen és abból a pozícióból építsen partneri kapcsolatot azokkal, akik elfogadják a VMSZ programjait, illetve akiknek a programjait a VMSZ is el tudja fogadni, hangsúlyozta a pártelnök a választások témájához kapcsolódóan.

– Az előttünk álló feladatok tekintetében az érdekeink mentén való politizálásról is beszéltem. Ez nemcsak, és nem elsősorban magyar–szerb, hanem magyar–magyar vonatkozásban értelmezendő. A stratégiák többek között azért fontosak, hogy meghatározzuk célkitűzéseinket és prioritásainkat, majd azokhoz keressünk partnereket, és ne pedig valahol máshol kigondolt nemzetpolitikai lépéseknek a végrehajtói legyünk, mint ahogyan az utóbbi években igen gyakran – fogalmazott Pásztor István, majd ezzel kapcsolatban, válaszolva az újságírói kérdésre, hogy feszültség jellemzi-e a VMSZ és a Budapest közötti kapcsolatokat, kifejtette: nincsen semmiféle feszültség és nem is lesz. Ugyanakkor az elmúlt években azt tapasztalták, hogy „civil szervezetek, önmagukat kvázi kormányzati támogatással felkentként bemutatkozó szervezetek adott esetekben rátelepedtek azokra a területekre, amelyeken érdekeltségeik voltak, vagy vannak", emelte ki, mondva, hogy ez elsősorban a művelődés szférája. „Nekünk szükségünk van a segítségre, felkészült és kiváló teljesítményű zenészekre, táncosokra, koreográfusokra és még sorolhatnám, ám számunkra ennek csak úgy van értelme, ha tudjuk, hogy ki, miért és hová jön, továbbá úgy, ha például év végén megbeszéljük, hogy a következő évben mit csinálunk közösen. Az elmúlt években ez nem így történt, ez sok feszültséget okozott. Ez méltatlan ránk, az ügyre és a helyzetre nézve is" – fogalmazott Pásztor István.

AZ ELMÚLT NÉGY ÉV MÉRLEGE

A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Színháztermében megtartott tisztújító Közgyűlésen a délelőtti órákban Pásztor István az elmúlt négy évet összegző elnöki beszámolót ismertette a megjelentekkel. Ebben egyebek mellett szó volt a trianoni békediktátum kényszerű aláírásának centenáriumi évéről, illetve arról, hogy a korábban megkezdett és kiteljesített magyar–szerb megbékélésnek köszönhetően a vajdasági magyarság szabadon megemlékezhetett az évfordulóról.

A koronavírus-járvány ugyancsak megkerülhetetlen téma volt, Pásztor István emlékeztetett, hogy 2020-ban, a járványhelyzet kihirdetését követően szinte azonnal elindították a mindenekelőtt az idősek ellátására összpontosító Vigyázzunk egymásra! akciót. Mint kiderült, a rendkívüli állapot ideje alatt 134 településen, illetve városrészben csaknem 800 önkéntes vett részt a segítő akcióban és a 49 nap alatt több mint 26 ezer igénylést valósítottak meg. Hozzátette, emellett folyamatosan igyekeztek válaszolni a polgárok, mindenekelőtt az országhatárok átjárhatóságával kapcsolatos kérdéseire, illetve közbenjárni annak érdekében, hogy az akadályok legalább részben, vagy időnként elháruljanak.

Szó volt a népszámlálási adatokról, illetve ezzel összefüggésben a szülőföld felemelkedésének és élhetőbbé tételének a fontosságáról. Az identitásmegőrzés vonatkozásában az MNT révén megvalósított oktatási, kulturális, tájékoztatási és nyelvhasználati programokról, illetve az MNT által működtetett, vagy támogatott intézményekről volt szó.

Az egzisztencia-teremtéshez, azaz a gazdaságfejlesztési programhoz és a Prosperitati Alapítvány révén megvalósuló tevékenységhez kapcsolódóan a következőket emelte ki beszámolójában Pásztor István: 10 pályázási kör, 55 pályázat, 16.158 pályázó, ebből 14.274 sikeres, megvalósított projektumok 526,16 millió euró értékben, ebből 248,4 millió euró a támogatás. Az elmondottak értelmében a programban 181 település lakói vettek részt, a 45 vajdasági helyi önkormányzat közül 39 területéről, a felmérések szerint a program legalább 50 ezer vajdasági magyar szülőföldön való boldogulásához járult hozzá.

– A gazdaságfejlesztési program nemcsak azért fontos, mert egzisztenciát teremt és erősít, hanem elsősorban a lélekért. Az érzésért, hogy jó, felemelő, különleges magyarnak lenni, olyan lehetőséget biztosít az anyaország, ami a velünk együtt élő nem magyarokat nem illeti meg. Jó azért is, mert azt bizonyítja, életerős, önmagában bízó vállalkozói rétegünk van, de azt is bizonyítja, hogy szakmailag, intellektuálisan képesek vagyunk egy ilyen rendszert kigondolni, patyolat tisztán működtetni, felülemelkedni a kicsinyességeken, betartva a meghirdetett szabályokat – hangsúlyozta Pásztor István.

Az elmúlt négy év számos, szinte lajstromba sem vehető választásának tekintetében ekképpen fogalmazott a pártelnök: „Mindegyiken helyt álltunk, jól, erőnk felett teljesítettünk. Erőnket megfeszítve, a maximumot megközelítve, a népszámlálás eredményeit nem elfelejtve, kisebb lélekszám produkált elismerésre méltó eredményt. Nagy erőpróbák voltak, próbára tették a szavazópolgárokat is, de elsősorban a VMSZ szervezetét, politikusait, jelöltjeit, aktivistáit. Itthoni választási eredményeink tekintélyt parancsolóak, sok fontos szerep birtokába kerültünk, tartalmas koalíciós szerződést kötöttünk, küszködve ugyan, de dolgozunk a megvalósításán. Leírhatatlanul örülünk annak, hogyha picit is, de becsülettel hozzájárultunk ahhoz, hogy Orbán Viktor sorozatban negyedszer lehessen kétharmados támogatottsággal Magyarország Miniszterelnöke."

A közgyűlés kiemelt vendégei között köszöntötték Pirityiné Szabó Juditot, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Kapcsolattartási Főosztályának vezetőjét, Magyar Józsefet, Magyarország belgrádi nagykövetét és Csallóközi Eszter szabadkai főkonzult.

AZ ÁLLAMFŐ IS GRATULÁLT PÁSZTOR ISTVÁNNAK

Aleksandar Vučić államfő gratulált Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének újraválasztása alkalmából.

A köztársasági elnök azt kívánta a VMSZ elnökének, hogy ebben a mandátumban is felelősségteljesen folytassa a polgárok jólétéért folytatott munkáját, hogy még erősebb kapcsolat épülhessen ki a magyarok és a szerbek között, és az ország még gyorsabb fejlődése érdekében.

Vučić szerint Pásztor önfeláldozó munkáját a polgárok hatalmas támogatása, és a magyar párt elnökének tekintélye bizonyítja a legjobban.

A köztársasági elnök Pásztor érdemeiről szólva megemlítette a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolatokat, és úgy értékelte, hogy ezek soha sem voltak még annyira jók, mint ma.

Az államfő úgy fogalmazott, hogy együttes erővel egy erős Szerbiát építenek, amely mindannyiunk otthona.

Az íráshoz fotógaléria kapcsolódik, amely itt érhető el.

Nyitókép: Pásztor István: Mindent megteszek annak érdekében, hogy sikeres magyar közösséget vezessünk, sikeres magyar közösséget építsünk (Ótos András felvétele)