Alapozó terápia és inkluzívoktatás-támogatás

A községi büdzsé állandó tétele a topolyai Bethesda napközije

Herceg Elizabetta

2020. március 27., 10:58 >> 2020. március 28., 00:53

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

A kihirdetett rendkívüli állapottal összhangban, a topolyai Bethesda Szeretetszolgálat minden szolgáltatása megváltozott formában működik. A támogató-nevelő – fejlesztő munkát digitális munkarendben szervezik meg a rendkívüli állapot visszavonásáig.

Alapozóterápia-foglalkozás a Bethesda székházában

Alapozóterápia-foglalkozás a Bethesda székházában

A civil szervezetet 17 évvel ezelőtt azzal a szándékkal hozták létre az alapítók, hogy fölkarolja és segítse a különleges igényű gyerekeket és szüleiket. A szervezet szorgalmazza a fogyatékkal élők életminőségének javítását, érdekeinek képviseletét, valamint a társadalmi nyilvánosság formálását. Ennek érdekében napközit működtetnek fogyatékkal élő felnőttek számára, és több más programot valósítanak meg folyamatosan.

A Vajdaságban először alapozó terápiás szolgáltatást nyújtanak, és egy inkluzív oktatást segítő programot is indítottak. Mindkettő nagy segítséget jelent az érintett családoknak.

Cipó Rózsa, a Bethesda igazgatója elmondta, hogy három tevékenységi körre fókuszálnak, és nagy örömükre szolgál, hogy bekerültek a községi költségvetésbe.

– A Bethesda ugyan civil szervezetként működik, de a szociális védelemben szolgáltató feladatokat lát el. A napközi otthonunk három éve működési engedéllyel rendelkezik, tíz felnőtt felhasználóra. Az engedély magas követelményrendszert állít a szolgáltatás minőségét illetően, mind infrastrukturális, mind szakmai értelemben.

Az eltérő fejlődésű gyerekek nevelését segítő szakszolgálatunk mintegy százharminc gyereket segít az egész Vajdaság területéről. Harmadikként pedig a szemléletformáló aktivitásokat említeném.

Az, ami nagy változás az életünkben, hogy bekerültünk a községi költségvetésbe. Az idei évtől kezdve a felnőttek napközi otthona a topolyai önkormányzat költségvetésében mint tétel jelent meg, 3 millió dinárral. Attól a pillanattól kezdve, hogy működési engedélyünk van, mi mint ajánlattevők, egyéb közbeszerzési pályázatokon is részt tudunk venni.

 

ALAPOZÓ TERÁPIA, INKLUZÍV OKTATÁS

A Bethesda keretein belül jelenleg két pályázat is zajlik.

A budapesti Bethen Gábor Alapkezelő programja az alapozó terápia bevezetése.

– Része a pályázatnak egy komplett gyógypedagógiai tanácsadás, és hogy szélesebb rétegeket is elérjünk, a szülőknek szervezett fórum is. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lépés, mivel ilyen hivatalos formában az alapozó terápia először kerül vajdasági intézményben bevezetésre. Azt mutatják a tapasztalatok, hogy nagy az érdeklődés, és a helyek, amelyeket fel tudtunk kínálni, nagyon gyorsan be is teltek – mondta Csernik Ilma pedagógus, majd a mozgásos módszert ismertette:

– Ez egy mozgásos módszer, lényegében az az alapja, hogy minden gyerek, minden ember az egyedfejlődése során végigmegy egy mozgásfejlődési soron, felülés, fejemelés, kúszás, mászás, amelynek az a jelentősége, hogy minden mozgás egy adott agyterületet, egy adott idegrendszeri részt fejleszt. Ideális esetben ez egy tipikusan végbemenő folyamat, amelyben a gyerek minden készsége és képessége megfelelően fejlett lesz, hogy jól beszéljen, jól tanuljon stb. De vannak azok a gyerekek, ahol ez a fejlődés nem a tipikus sorrendben történik, tulajdonképpen egy idegrendszeri éretlenség, a terápia arra irányul, hogy mozgásos ingerek segítségével ingereljük azokat az agytekervényeket, amelyek fejlődésében lemaradást észlelünk. Abban az időben, amikor még nagyon plasztikus az agy, és nagyon plasztikus az idegrendszer, behozzuk azokat a lemaradásokat, amelyeket észlelünk. A pályázatba tíz gyereket irányoztunk elő, de jóval túlléptük ezt a számot. Az látszik, hogy tényleg igény van rá, és nemcsak Topolya község, hanem egész Vajdaság területéről érkeztek gyerekek.

A másik program a szerbiai oktatási minisztérium támogatásával valósul meg. Varmuzsa Anikó gyógypedagógus ismertette.

– A két pályázat tulajdonképpen egymásra épül. Az öt hónapos program neve Együtt hatékonyan az eltérő fejlődésű gyerekek inkluzív oktatásáért. A pályázat keretében tudtunk alkalmazni egy gyógypedagógust, aki terepi munkán, az iskolákban segít a tanítóknak, tanároknak, valamint a szakszolgálatoknak is kidolgozni az egyéni fejlesztési terveket, felmérni a gyerekeket, segíti a kommunikációt a szülőkkel, kialakítani a megfelelő programot, módszereket, eszközhasználatot a tanítókkal, mert tudjuk, hogy ők most nagy kátyúban vannak azzal, hogy nincs elérhető szakmai segítség, és egyedül kell megoldaniuk az inkluzív oktatást. A másik szakember pedig egy magyar nyelvű logopédus, aki óvodás és iskolás korú gyerekkel terápiás jellegű foglalkozásokat végez. Itt is megmutatkozott, hogy az a létszám, amit a terápiákra biztosítani tudunk, nagyon hamar betelt, de tulajdonképpen valahol az a közös álláspontunk, hogy, ha hozzánk fordult valaki segítségért, akkor a minimum amit biztosítunk, hogy megvizsgáljuk a gyereket és útbaigazítjuk a szülőket, hogy hova forduljanak segítségért. A minisztérium által támogatott projektum keretében két fórum szervezését irányoztuk elő, továbbá egy olyan brossúra kidolgozását, ami nagy vonalakban leköveti a négyévestől a tíz- tizenkét éves gyerekeknél a tipikus fejlődést, és rámutat azokra a gyanújelekre, amiket az oktatásban dolgozóknak, a szülőknek tudniuk kell, fel kellene rá figyelni, ami már okot ad arra, hogy szakmai segítséget kérjenek. Két fórumot Topolya általános iskoláiban terveztünk megtartani, hármat pedig környező falusi iskolákban, ahol nyitottak voltak rá, és kérték, hogy ily módon segítsük a kommunikációt a szülőkkel és a szakemberekkel.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége