2022. augusztus 15., hétfő

Folyamatos munka

A kishegyesi helyi közösségben nagyrészt sikerült megvalósítani a terveket

A kishegyesi helyi közösség munkáját a folyamatosság jellemzi. Tavaly már az év elején sikerült a meghatározott célok nagy részét véghezvinni. A megvalósított tervek egy része infrastrukturális, a másik része pedig együttműködésre és kapcsolattartásra vonatkozik – közölte Sipos Tibor, a kishegyesi helyi közösség titkára.

Komoly infrastrukturális munkálatok folytak a Nikola Tesla utcában (Lakatos János felvétele)
Komoly infrastrukturális munkálatok folytak a Nikola Tesla utcában (Lakatos János felvétele)

– A múlt évben az előirányzott infrastrukturális tervek egy részét sikerült megvalósítani. Emellett orvosoltuk az év során jelentkező problémákat, elsősorban az út, járda és a vízelvezető árkok karbantartására gondolok. Az útburkolat javítása terén nagyobb munkálatok zajlottak a Szivárvány, a Kodály, Bácska, Csépe Imre, Nikola Tesla, Liget és a Halász utcákban. A betonozások mellett ezekben az utcákban az árkokat is kitisztítottuk. Emellett részt vettünk a közvilágítás karbantartásában, amit a kommunális közvállalat végez. Komoly gondot okoznak a vadon növő fák ágai, mert benőttek a villanyvezetékek közé. A múlt évben több száz fa ágait vágattuk le emiatt. A labdarúgópálya melletti épületet újrafestettük, valamint a színház épületében megkezdődött a villanyhálózat felújítása. Ez három fázisra van felosztva, az első fázist még tavaly sikerült megvalósítani, a második fázisra az idén kerül sor, a harmadikra pedig 2021-ben – számolt be a titkár.

Kishegyes tavaly ünnepelte újratelepítésének 250. évfordulóját. Ennek jegyében Békésszentandrással, a falu testvértelepülésével több közös programot hoztak össze.

– A kishegyesiek Békésszentandrásról származnak, ebből kifolyólag a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél pályáztunk az éves programokra: falunapra, Anna-napra, a hegyesi LITERAtúrára és más rendezvényekre. Ugyanígy tavaly Békésszentandrás is programokat szervezett, amelyekre sok kishegyesi jutott el – számolt be a titkár, majd arról is szólt, hogy a civil szervezetek számára teret biztosítottak a rendezvényeiken.

A helyi közösség idei tervei hasonlóak a tavalyiakhoz. A nem infrastrukturális elképzeléseik között szerepel a használatban lévő épületek tatarozása és vízhálózatuknak a cseréje – mondta Sipos, majd azzal folytatta, hogy hamarosan megkezdődik a villanyhálózat felújítása a labdarúgópálya kísérő létesítményeiben, és megjavítják a pálya körüli kerítést.

– A volt szövetkezeti otthon felújítását tervezzük. Ezt pályázati forrásokból szeretnénk megvalósítani, de saját eszközöket is társítani fogunk. Szeretnénk rendezni a faluban a zöldövezetet, valamint felújítani a játszótereket. A múlt évhez hasonlóan az idén is aktívan részt szeretnénk venni a rendezvények szervezésében és lebonyolításában – számolt be a titkár, majd arról is szólt, hogy infrastrukturális téren az idén is tervben van a járdák, az utak és a vízelvezető árkok rendezése, valamint a Lehet utcai ökokút felújítása is, ugyanis komolyabb szűrőcserére és bővítésre van szükség. Ugyanezt már elvégezték 2019-ben a központban lévő ökokúton.

A helyi közösség több utcában tervezi a vízvezetékek cseréjét. Ezt a Komunál Közvállalattal közösen fogják megoldani – hallottuk a titkártól.