2021. április 22., csütörtök

A Magyar Szó pozíciója Európa térképén

Miután a Magyar Szó bekapcsolódott a MIDAS (Kisebbségi napilapok európai asszociációja) szervezetbe, megteremtődtek a feltételek ahhoz, hogy a lap új fejezetet nyisson fejlődésében

Európában 50 millióan kisebbségiként élik életüket, ez igen komoly szám a kontinens összlakosságát tekintve.

Bojan Brezigar (Fotó: Dolomiten)
Bojan Brezigar (Fotó: Dolomiten)

Bojan Brezigar, aki jelenleg az Olaszországban szlovén nyelven megjelenő, Tengermelléki napló című újság igazgatóbizottságának elnöke, másfél évtizeddel ezelőtt javasolta azt, hogy a kisebbségi napilapokat szervezzék egy olyan szövetségbe, amely képviselheti e kifinomult médiaegyüttes érdekeit. E csoportosulás szárnyai alatt ma nagyjából félmillió nyomtatott újság jelenik meg mindennap, többek között romániai magyarok, finnországi svédek, litvániai lengyelek, spanyolországi katalánok és baszkok, Olaszországban élő szlovénok, horvátországi és szlovéniai olaszok, szlovákiai magyarok, németországi dánok, és a Németországban élő lužicai szerbek lapjai.

Ezeknek a lapoknak – függetlenül attól, hogy milyen anyagi helyzetben jönnek létre – mindig ugyanaz az elsődleges céljuk: igyekeznek megvigyázni annak a közösségnek a nyelvi és kulturális identitását, amelyikhez szólnak. Létezésével a MIDAS szervezet a biztonságos támasz érzetét kölcsönözi ezeknek a kiadványoknak, azt üzeni: Nem vagyunk egyedül.

A szervezethez csatlakozott kisebbségi lapok napi példányszáma 3000 és 50 000 közötti, hetente 3–7 alkalommal jelennek meg, teljes színes nyomtatásban, fekete-fehér technikában, vagy kombinálva. A MIDAS által tömörített lapok egyike sem újabb 40 évnél, a legrégebbit 135 évvel ezelőtt alapították.

A felületes besorolás után elmondhatjuk, hogy a Magyar Szó – kapacitását, színvonalát és a hagyományait tekintve – valahol a tagsági ranglétra közepénél helyezkedik el. Azokat a görbéket, amelyek az erős gazdasági potenciállal rendelkező kisebbségi napilapok fejlődését írják le, mindenképp a házon belül kifejlesztett, pótszolgáltatások határozzák meg – a meghatározott érdeklődésű olvasótábort maga köré tömörítő, szakosított internetes oldalak létrehozásának jelentős szerep jut e lapok fejlődésében. Röviden: flexibilitással találkozunk, ami ugyebár nélkülözhetetlen képességnek számít a médiaipart is alapjaiban megrengető változások idejében.

Az európai kisebbségi média létezésével és a valós helyzetkép teljes megértésével megért ahhoz, hogy az Ókontinenst – jó kapitányként – átvezesse a rázós változások háborgó tengerén. Kiváló esélye van ehhez, hiszen tudjuk, hogy a jó kapitány nem a tükörsima tengeren edződik.

Fotó: Dolomiten
Fotó: Dolomiten