2024. június 13., csütörtök

A közjegyzői törvény egyértelmű

A rendszer várhatóan egy éven belül bejáródik

Március elsejétől csak közjegyzőnél lehet hitelesíteni az aláírásokat, a kéziratokat és a fénymásolatokat Szerbiában. A bíróságok és a községi szervek csak ott végezhetik továbbra is a hitelesítést, ahol még nem neveztek ki közjegyzőt. A szerbiai közjegyzői törvény egyértelműen rendelkezik a nyelvhasználatot illetően, és szabályozza ezt a kérdéskört. A törvényi előírásnak megfelelően azokban a helyi önkormányzatokban, ahol a szerb nyelv mellett valamely nemzeti kisebbség nyelve is hivatalos használatban van, a közjegyző a közjegyzői okiratokat szerb nyelven, cirill írásmóddal vagy a nemzeti kisebbség nyelven és írásmódjával vagy mindkét nyelven és írásmóddal készíti el az ügyfél kérésének megfelelően. A közjegyző az ügyfél kérésnek megfelelően köteles biztosítani a fordítást, illetve olyan nyelven kiadni az okiratot, amilyen nyelven azt igényelték. A többnyelvű bélyegzőt is rendelkezés szabályozza.

– A kisebbségi jogoknak ebben a kérdéskörben is meg kell valósulniuk. A törvény is így szabályozza, az alkotmány is előírja. Abban az esetben, ha a közjegyző nem ismeri a hivatalos nyelvhasználatban levő kisebbségi nyelvet, akkor ez némi nehézségekbe ütközik, és ilyenkor fordítót kell alkalmazni. A Közjegyzői Kamarával zajló egyeztetések tárgyát képezi az, hogy anyagi szempontból ez ne károsítsa az ügyfelet, ha ilyen módon szeretne élni a kisebbségi jogaival. Mindenképpen nehéz az áttérés, ami nem csak a hivatalos nyelvhasználat kérdéskörére vonatkozik. Ez az átállás a hitelesítés rendszerének megváltoztatására irányul, ami nem egyszerű feladat – magyarázta Nyilas Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár.

Topolyán szerb, magyar, szlovák és ruszin nyelven hirdeti a cégtábla, hogy itt dolgozik a közjegyző (Herceg Elizabetta felvétele)

Topolyán szerb, magyar, szlovák és ruszin nyelven hirdeti a cégtábla, hogy itt dolgozik a közjegyző (Herceg Elizabetta felvétele)

A tartományi titkár véleménye szerint ez a rendszer fél, vagy egy éven belül bejáródik, főleg, ha a kinevezett közjegyzői helyekre közjegyzői vizsgával rendelkező személyek kerülnek, szavatolva a többnyelvűséget is.

Valós helyzet, hogy vannak betöltetlen közjegyzői helyek Vajdaságban, ugyanis nincsen elegendő számú szerb anyanyelvű jogász, aki letette volna a közjegyzői vizsgát. Ugyanez vonatkozik a kisebbséghez tartozó okleveles jogászokra is. Mi azt szeretnénk, ha minél többen letennék ezt a vizsgát, és akkor betöltenék a közjegyzői pozíciókat, főleg azokon a vidékeken, ahol magyarok élnek, és erre szükség mutatkozik – fejtette ki Nyilas Mihály.

Miavecz Béla temerini közjegyző rámutatott arra, hogy Zentán, Magyarkanizsán, Temerinben, Pancsován és Zomborban van magyar közjegyző. A közjegyző köteles biztosítani a nyelvhasználati jogot, attól függetlenül, hogy érti-e vagy sem a hivatalos használatban levő kisebbségi nyelvet. Azt is hozzátette, hogy a közjegyzői vizsga egy komoly írásbeli és szóbeli részből áll, tehát igen alapos felkészülést igényel, tekintettel a kiválasztott személyek későbbi nagy felelősségére.

Miavecz Béla temerini közjegyző (Kis Laura felvétele)

Miavecz Béla temerini közjegyző (Kis Laura felvétele)

Én mindenkit arra biztatok, hogy aki csak teheti, menjen ki a közjegyzői vizsgára. Amennyiben lenne elegendő számú magyar közjegyző, aki már lerakta a vizsgát, akkor azokban a helyi önkormányzatokban, ahol a magyar nyelv is hivatalos használatban van, feltehetően kineveznék őket. Ez a törvényben benne van, azaz a Közjegyzői Kamarának, illetve az Igazságügyi Minisztériumnak külön oda kell figyelnie erre – mondta Miavecz Béla.

A közjegyzőt a hivatalos használatban levő kisebbségi nyelven történő hitelesítés gyakorlatáról, és azokról a kérdéskörökről is kérdeztük, amelyekkel az ügyfelek leginkább felkeresik. Elmondása szerint azokban a községekben, ahol a szerb nyelv mellett valamely kisebbségi nyelv is hivatalos használatban van, a közjegyzők már kinevezésükkor kötelesek voltak mellékelni a hivatalos bírósági fordítóval megkötött szerződést. Amennyiben az ügyfelek Szabadkán magyar vagy horvát nyelvű eljárást igényelnek, akkor a közjegyző köteles a fordítást biztosítani, és olyan nyelven kiadni az okiratot, amilyen nyelven azt kérik. Tehát ez egyértelmű rendelkezés.

Zentán van magyar közjegyző (Gergely Árpád felvétele)

Zentán van magyar közjegyző (Gergely Árpád felvétele)

Az aláírások, a fénymásolatok hitelesítése véleményem szerint maradhatott volna a bíróságok és az önkormányzatok hatáskörében. Ez most megterhelést jelent a közjegyzőknek. Emiatt közjegyzői gyakornokot kellett alkalmazni, akinek joga van ezeket a hitelesítéseket kiadni. Ez azt jelenti, hogy külön személyzetre és egy erre a célra kialakított helyiségre volt szükség. Az ügyfelek ilyen jellegű igényekkel általában 9-től 12 óráig fordulnak hozzánk, ilyenkor 10–15 perces várakozási időre kell számítani. Valamennyivel több munkánk van, amikor a diákok csoportosan utaznak valahova, kirándulásokra, sporttalálkozókra. Ilyenkor a szülőnek jóvá kell hagynia, hogy a gyermeke külföldre utazhat. Ilyen esetekben is van egy bizonyos időtartamú várakozás, ami szintén nem haladja meg a 10–15 percet. Mindig napra készen dolgozunk, a jövetel sorrendjében végezzük az aláírás-hitelesítéseket. Az igazán közjegyzői munka az az ingatlanforgalomra vonatkozó hitelesítés, az adásvételi szerződések hitelesítése, valamint a jelzálogjog-bejegyzés. Ez mind külön okirat formájában készül el. Ez a közjegyzői hitelesítésnek a legfontosabb része.

Elsősorban mi már látjuk, hogyha valaki magyarul ad be egy adásvételi szerződést, akkor feltételezendő, hogy magyarul kéri a hitelesítést is. Van aki azonban magyarul adja be, és a hitelesítést szerb nyelven kéri, még pedig azért, hogy a későbbiekben ne legyen gondja az ügyintézés során. A közjegyzőknél a gyakorlatban a többnyelvű hitelesítéssel nincs gond, de esetleg probléma lehet másmilyen szerveknél. A közjegyző köteles kiadni olyan nyelven a dokumentumot, amilyen nyelv hivatalos használatban van, és ezt nem fizettetheti meg. A kétnyelvűség az alkotmánnyal biztosított jog. Mi nem vagyunk állami szervek, viszont állami közjogi funkciónk van, és a törvény így rendelkezett, hogy nekünk a nyelvhasználati törvényt feltétel nélkül alkalmaznunk kell – mondta Miavecz Béla.

Újvidéken 11 közjegyző fogadja a polgárokat (Ótos András felvétele)

Újvidéken 11 közjegyző fogadja a polgárokat (Ótos András felvétele)

A közjegyzői törvény egyértelmű, de, hogy hova, kihez fordulhat a polgár, az ügyfél, amennyiben valamelyik közjegyző nem az előírások értelmében jár el, ezzel kapcsolatban a tartományi ombudsmannál érdeklődtünk. Azt a választ kaptuk, hogy a feltett kérdés ugyan a tartományi polgári jogvédő intézményének hatáskörébe tartozik, ezzel kapcsolatban azonban még nem nyilatkozhatnak, mivel a kérdéskör rendezése folyamatban van.  

A jegyző szó a latin notarius szóból ered, ami írnokot jelent. A közjegyző jogi szakember, aki különböző dokumentumokat, okiratokat hitelesít, nyilatkozatokat állít össze és vagyonjogi kérdésekkel foglalkozik. Ide tartoznak az iskolai és egyetemi iratkozáshoz, valamint a rokkantsági nyugdíj igényléséhez és a munkahelyekre való jelentkezéshez szükséges dokumentumok, továbbá a gyermek külföldi utazására vonatkozó szülői engedély, illetve az adásvételi és bérlési ügyletek alkalmával szükséges dokumentumok. Az ügyfelek ezeket a dokumentumokat kizárólag a közjegyzői hivatalokban hitelesíthetik. Az ingatlan adásvételi, ajándékozási szerződések esetében egy külön időpontban olvassák fel az ügyfeleknek a szerződést, figyelmeztetik a szerződéskötés jelentőségére, és minden jogi következményére. Az újvidéki Alapbíróság területén működő közjegyzők törvény szerint vezethetik a hagyatéki eljárásokat. Ide tartozik Újvidék, Temerin, Zsablya, Petrőc és Titel. Az újvidéki Alapbíróság elnökétől kapják meg azokat a hagyatéki ügyiratokat, amelyek esetében az örökhagyó tavaly május hónap után halt meg. Március 1-jétől az aláírások, a kéziratok és a fénymásolatok hitelesítése is a közjegyzőknél történik. Helyi önkormányzattól függően közjegyzőnél a hitelesítés ára oldalanként átlagban 360–400 dinárnál kezdődik. Az aláírás hitelesítése 360 dinár, míg a fénymásolat-hitelesítés oldalankénti ára 360 dinár.

Nyitókép: Újvidéken 11 közjegyző fogadja a polgárokat (Ótos András felvétele)