2024. április 20., szombat

Svaki Mađar zaslužuje "Mađar so"!

Naš novi slogan na dostojan način predstavlja naš naziv, naše principe i nas uopšte

Naš dnevni list je započeo svoju jubilarnu godinu sa novim sloganom. Slogan "Mađar soa", koji izlazi već osamdeset godina, od sada će glasiti: Svaki Mađar zaslužuje "Mađar so"!

„Kao što znate, "Mađar so" ove godine već 80. godina predstavlja glas Mađara u Vojvodini i služi im kao javni servis. Iza nas je dug i nimalo lak put, ali verujemo da nikada nećemo skrenuti sa puta kontinuiranog razvoja. Naš cilj je da održavamo i kontinuirano unapređujemo postojeći sadržaj i kvalitet našeg lista“, navodi se u konkursu, na koji su zaposleni u ovom preduzeću mogli da dostave svoje upečatljive ideje. Oni još dodaju u konkursu, „iako je obraćanje mlađim generacijama ključno, vrednovanje lojalnosti starijih generacija je uvek bilo od suštinskog značaja. Ove, 2024. godine želimo da stavimo veći akcenat na promociju našeg lista, za šta je neophodno da našim posvećenim ili čak potencijalnim čitaocima pružimo različite vidove pažnje. Tražimo najupečatljiviji slogan za 80. godišnjicu "Mađar soa", koji pored našeg logoa može na dostojanstven način da predstavlja naš naziv, naše principe i nas. Želimo da ova rečenica postane naš slogan, kako bi se ubuduće mogla čitati na svim štampanim i promotivnim proizvodima koji se distribuiraju”.

Na konkurs "D.o.o. Magyar Szo Kft."-a, koji je trajao do utorka, pristiglo je ukupno 88 predloga slogana, među kojima, po jednoglasnom mišljenju tročlanog žirija, direktorice Edvine Erdedi, glavne urednice Marte Varju i šefa redakcije Zoltana Kočija, da se najfrapantnijim pokazao onaj koji je pristigao pod nazivom Gardenije.

Konkurs je izazvao ogromno interesovanje, što se videlo ne samo iz pristiglih prijava i predloga slogana, već i iz činjenice da su zaposleni u sve tri organizacione jedinice preduzeća, redakcije, štamparije i tehničke službe, našli vrednim da podnesu svoje ideje. Kao zanimljivost dodajemo da je pristigao i jedan slogan na srpskom jeziku.

Prema pozivu za podnošenje ponuda, autoru najzanimljivijeg slogana pripašće novčana nagrada od 100 evra. Žiri je dodelio i dve utešne nagrade. Prva utešna nagrada je «"Mađar so" - Vest. Vrednost. Red.», a druga nagrada pripada autoru krilatice «Od Dunava do Tise, od grada do salaša, sa "Mađar soom" do kuće». Oba pobednika će na poklon dobiti tri dana plaćenog odsustva i nagradni paket "Mađar soa".