2024. április 17., szerda

Stvaraoci domova

Balint Juhas: Porodice koje kupuju kuće u svojoj domovini takođe udahnjuju život u male zajednice

Rok za podnošenje prijava za kupovinu kuća Fondacije „Prosperitati“, objavljen krajem oktobra prošle godine, istekao je u ponedeljak. Interesovanje za jedan od najpopularnijih konkursa poslednjih godina ne jenjava, kako saznajemo od upravitelja Balinta Juhasa, ovog puta je pristiglo skoro 300 prijava iz čitave Vojvodine. U vezi sa velikim interesovanjem za ovaj konkurs, istakao je, sa donatorom pokušavaju da se dogovore za dodatna sredstva. U razgovoru za naš list, čelnik Fondacije „Prosperitati“ govorio je i o konkursima otvorenim do 5. februara, planiranom nastavku mentorskog programa, kao i budućim planovima.

Koliko je prijava podneto za podršku kupovini kuća i iz koje lokalne samouprave u Vojvodini je bilo najviše?

– Konkurs za kupovinu kuće bio je prvi koji smo raspisali posle trogodišnje pauze. Ovaj konkurs je praktično značio nastavak našeg programa, u skladu sa onim što smo ranije govorili, za života Ištvana Pastora. Ovo je jedan od najpopularnijih i najčešće oglašavanih konkursa Fondacije „Prosperitati“. Ovo je doprinelo spasavanju jednog većeg ili nekoliko manjih naselja, jer oni koji su kupili kuće žele da žive ovde, u svom zavičaju, ovde podižu svoju decu, školuju ih, a decu upisuju u kulturna i sportska društva. Porodice koje kupuju kuće u domovini takođe udahnjuju život malim sredinama. Do sada smo imali 1.100 uspešnih prijava za kupovinu kuće, a sada je podneto oko 300 prijava.

– Broj prijavljenih dokazuje da mađarska zajednica u Vojvodini nastavlja da traži mogućnosti za prosperitet u svojoj domovini, kao i da prepoznaje podršku koju pružaju Fondacija „Prosperitati“ i program ekonomskog razvoja u saradnji Savezom vojvođanskih Mađara i Vladom Mađarske. Masovno interesovanje je najbolja moguća potvrda. Većina od 300 prijava stigla je iz lokalnih opština gde Mađari žive u bloku, iz Subotice, Kanjiže, Senta, Bečej, Bačke Topole i Malog Iđoša. Takođe je važno istaći da imamo i kandidate iz, na primer, Žitišta, Srbobrana i Odžaka. To pokazuje da je program koristan za celu vojvođansku oblast. Procena prijava je počela, s jedne strane građevinski stručnjaci procenjuju nekretnine tokom uviđaja na licu mesta. Nakon procene, vršimo stručnu procenu ponuda na osnovu bodovnog sistema.

Najavljeni budžet ne može da obuhvati svih 300 prijava. Možete li računati na dopunsko finansiranje?

– Budžet raspisanog konkursa iznosi 500 miliona forinti, što omogućava kupovinu 100 kuća. Ipak, na osnovu iskustva iz prethodnih godina i prethodnih pregovora, želeli bismo da nađemo rešenje sa donatorom da obezbedimo okvir za kupovinu što većeg broja pravno, formalno i građevinski odgovarajućih kuća. Do donošenja odluke vodiće se pregovori koje će pomoći u realizaciji ovog cilja.

U Fondaciji „Prosperitati“ do 5. februara otvorena su dva konkursa za male preduzetnike i male poljoprivrednike. Kakvo je bilo interesovanje u prvom mesecu prijave?

– Ove konkurse raspisali smo nakon što je dr Balint Pastor je potvrdio savez između SVM-a i vlade Mađarske. Tada smo nagovestili da bi bilo važno pružiti mogućnosti za razvoj malih preduzetnika i malih gazdinstava, jer je za njih već davno bio raspisan konkurs. Ukupan iznos dva konkursa je 4 milijarde forinti. Interesovanje je ogromno, do sada je podneto 1.300-1.400 prijava. Vidimo da su se poljoprivrednici poslednjih godina pripremali za nove konkurse i da imaju ideje za razvoj svojih gazdinstava. Masovnost ovih konkursa takođe potvrđuje opravdanost programa. Mađarska zajednica u Vojvodini ima mnogo poljoprivrednika i preduzetnika koji žele da napreduju i razvijaju se u svojoj domovini. Oni imaju potrebne ideje, kao i neophodne veštine, a mogu da obezbede i sopstvena sredstva. Nastojimo da podrška stigne do malih poljoprivrednika i preduzetnika kojima je prvenstveno namenjena: poljoprivrednici koji se bave radno intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom i delatnostima sa većom dodatom vrednošću, kao i preduzeća koja se bave malim, proizvođačko-proizvodnim delatnostima. U slučaju ovih konkursa, takođe nameravamo da podržimo što veći broj aplikacija.

Balint Juhas

Balint Juhas

Pored finansijske podrške, program ekonomskog razvoja koji se realizuje preko Fondacije „Prosperitati“ obuhvatao je programe koji su osmišljeni da pomognu u prenošenju znanja koje se mogu koristiti u privrednom i poslovnom životu, kao što je mentorski program, skoro od početka. Kakvi su planovi po tom pitanju ove godine?

– Želeli bismo da ove godine organizujemo četvrtu sezonu mentorskog programa, ali na nešto izmenjen način u odnosu na prethodne. Pregovori sa Državnim sekretarijatom za nacionalnu politiku kabineta premijera Mađarske već su počeli. Očekujemo i spremamo se za početak nove sezone na proleće. Želeli bismo da organizujemo našu veoma uspešnu poslovnu konferenciju, poslovnu konferenciju „Connect + Grow“, koja je prvi put organizovana prošle godine, i ove godine, uz učešće izuzetnih govornika, sa aktuelnim temama iz svakodnevnog života, jer kroz njih učesnici mogu steći korisna znanja. „Connect + Grow“ je već relevantna profesionalna konferencija, a u regionu treba da to postane još više. Takođe je vredno napomenuti da su dostupni i naši onlajn kursevi, na primer, kurs za obuku poljoprivrednika pokrenut 2018. godine. Ovu zadnju je već završilo hiljadu ljudi. Sada, zahvaljujući aktuelnom konkursu, naši aplikanti su ga ponovo otkrili. Ne samo zato što se mogu dobiti bonus poeni tokom ocenjivanja prijava, već i zarad znanja koje se može steći, vredi pogledati i poslušati onlajn predavanja i potom polagati ispit. Inače, to su akreditovani kursevi. Sada tražimo rešenje da diplomu stečenu ovim ispitom prizna država. U budućnosti želimo da ojačamo i preduzetničku i poljoprivrednu zajednicu. I na planu jačanja zajednice vinara uspeli smo prošle godine da napredujemo, osnovano je Udruženje vinara vojvođanskih Mađara u saradnji sa Savezom agrarnih udruženja Vojvodine. Udruženje vinara vojvođanskih Mađara zamišljeno je da bude forum za razmenu iskustava, saradnju i prenošenje znanja. Želeli bismo da udruženje još intenzivnije uključimo u saradnju proizvođača vina u Karpatskom basenu.

Jedan od odlučujućih događaja u protekloj godini bilo je zatvaranje konkursa za uslužne delatnosti i razvoj poljoprivrede srednjeg i velikog obima raspisanih u 10. krugu konkursa, kao i podrška mogućnostima mađarskih privrednika iz Vojvodine i Mađarske za ulazak na tržište Srbije, a potpisivanje ugovora je u povodom ovoga organizovano u maju. Kako se napreduje sa realizacijom ovih projekata?

– Događaj organizovan 19. maja prošle godine takođe je doprineo tome da se može reći da je 2023. godina bila apsolutno uspešna godina za Fondaciju „Prosperitati“. Novo raspisanim konkursima i zaključenim pozivom za podnošenje prijava mobilisali smo ukupno 15 milijardi forinti razvojnih sredstava. Pomenutog dana, 19. maja, stvorili smo uslove za ugovaranje investicija u iznosu od 10 milijardi forinti. Ovi projekti su ranije bili podržani u zavisnosti od sredstava na raspolaganju. Zahvaljujući predsedniku Pastoru, Vlada Mađarske je obezbedila potreban iznos, tako da smo uspeli da zatvorimo X krug konkursa. Ugovori su potpisani, počelo je korišćenje sopstvenih sredstava i eventualnih kredita, a većina podnosilaca prijava podnela je i svoje zahteve za isplatu. Očekuje se da će ove investicije biti završene do sledeće godine. Kao što smo u 2023. godine uspeli da predamo veći broj turističkih i industrijskih inovacionih projekata, očekuje se da će ove i naredne godine realizacija konkursa za poljoprivrednu prerađivačku industriju i uslužnu delatnost biti završena na ovaj način. U narednom periodu biće završeni veoma značajne investicije, u ovom pogledu će se takođe raditi kontinuirano.

Vi ste u svojim prethodnim izjavama za štampu više puta isticali da će Fondacije „Prosperitati“ i zajednica vojvođanskih Mađara biti spremni za nastavak, čim ekonomska i budžetska kondicija i mogućnosti Mađarske omoguće nastavak programa privrednog razvoja kroz raspisivanje novih konkursa. Koje konkurse najviše isčekuju vojvođanski Mađari?

– Svakako je važno izvršiti analizu, analizirajući efekte i rezultate prvog i drugog razvojnog ciklusa. Poslednjih godina je implementiran ili počeo da se sprovodi širok spektar velikih projekata. Siguran sam da su male, odnosno subvencije malog obima veoma opravdane. Preduzetnici i poljoprivrednici svakako računaju na to. Kao i ranije, postoji velika potražnja za podrškom preduzetnicima početnicima. Nismo ni zaključili konkurs za kupovinu kuća, mnogi su već pitali kada ćemo raspisati sledeću. Istovremeno, analizama se mora dati odgovor na pitanje koje oblasti treba da budu ciljane u budućnosti.

 

Nyitókép: Ovoga puta pristiglo je skoro 300 prijava sa celog područja Vojvodine (ilustracija Čile Davida)