2024. március 4., hétfő
IZBORI 2023

Saradnja je u interesu svih

Balaž Orban je u Senti istakao ključni značaj SVM-a u mađarsko-srpskim odnosima

U utorak su Sentu posetili Balaž Orban, politički direktor premijera Mađarske, dr Balint Pastor, v.d. predsednika Saveza vojvođanskih Mađara, Balint Juhas, predsednik izvršnog odbora SVM-a, nosilac pokrajinske izborne liste, Arpad Fremond, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, kao i brojni poslanici SVM-a, koji su primljeni od strane članova mesne organizacije stranke. Program je počeo u kolonadi Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara, gde je razgledan Digitalni arhiv vojvođanskih Mađara. U nastavku, delegacija je obišla poluzavršenu zgradu Gimnazije i učeničkog doma za talentovane učenike „Boljai”, a potom je održana jedna društvena diskusija u Kulturno-obrazovnom centru.

Dr Balint Pastor je rekao da su Balažu Orbanu pokazali da mađarska zajednica u Vojvodini ima više centara. On je istakao da Senta igra veoma važnu ulogu u političkom, kulturnom, prosvetnom i naučnom životu vojvođanskih Mađara.

– Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara već dve decenije vrši najsavremenije poslove očuvanja vrednosti. U gimanziji smo razgovarali i o planovima. Važno je da se učenički dom izgradi da ova ustanova ne bude samo lokalne prirode, već i regionalne, da bi mogla privući učenike iz drugih naselja u Vojvodini. Posetili smo i Malu sinagogu u Senti, koja je postala dragulj grada i sa kulturnog aspekta je veoma značajna. Za očuvanje ovih rezultata, s jedne strane, neophodno je partnerstvo SVM-a i Fidesa, a sa druge, neophodno je da mađarska zajednica u Vojvodini pokaže jedinstvo 17. decembra, kako bi zastupanje mađarskih interesa od strane SVM-a bilo što jače, naveo je Balint Pastor.

Balaž Orban je naglasio da je za vladu Mađarske ključno da Mađari preko granice imaju jaku lokalnu zastupljenost.

– Razvili smo veoma blisku i dobru saradnju. Tokom posete, mogli smo da se uverimo da su donacije koje su ovde poslate odlično iskorišćene, svi služe očuvanju i jačanju mađarske zajednice. Takođe je važno da Mađari u matici vide da je SVM bio jedan od najvažnijih kvasaca istorijskog mađarsko-srpskog pomirenja koje se odigralo u proteklim decenijama. Bez njih do ovog pomirenja i strateškog saveza ne bi moglo doći. Želimo da ohrabrimo sve Mađare u Vojvodini da podrže SVM na izborima, kako bi oni bili kvasac mađarsko-srpskog pomirenja i strateškog partnerstva i u predstojećim decenijama, rekao je Balaž Orban.

Nyitókép: (Foto: Arpad Gergelj )