2024. július 20., szombat

Budimo deo procesa!

Usklađivanje sa zakonom o nacionalnim savetima i dalje je očekivanje

Arpad Fremond, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, Erika Kabok, članica Izvršnog odbora zadužena za informisanje, i Emil Lulić, sekretar, sastali su se u Beogradu sa ministrom informisanja i telekomunikacija Mihailom Jovanovićem o predstojećoj izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima. Kako je podsetio Arpad Fremond, kada su se prethodnih godina menjali ili donosili zakoni o informisanju i medijima, zaposleni u nacionalnom savetu su se redovno uključivali u rad ovlašćenih radnih grupa.

– Ministru smo ukazali da smo, kao najveći nacionalni savet u zemlji, zainteresovani da i ubuduće budemo deo ovih procesa. Oni žele da se uključe u proces koji prethodi javnoj raspravi, kako bismo se lakše bavili javnom raspravom. Naš stav je da je informisanje izuzetno važna oblast sa stanovišta nacionalnih manjina. Smatramo da treba da sačuvamo prava koja smo uživali u proteklom periodu. Ministar se pokazao otvorenim za saradnju i uverio nas je da možemo da se uključimo u proces. Dogovorili smo se da ćemo se ponovo sastati početkom maja, tada ćemo već razgovarati o izmenama i dopunama pomenutog zakona, a da će u narednom periodu u svim pitanjima vezanim za informisanje i medije računati na mišljenja nacionalnih saveta. Drago nam je što smo ovo uspeli da ostvarimo. Svojim aktivnostima u narednom periodu fokusiraćemo se i na praćenje procesa rada i poštovanje odredbi Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u vezi sa svakim zakonom, rekao je Arpad Fremond za naš list.

(Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija)

(Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija)

U vezi sa tim šta će biti primarni izazovi u vezi sa izmenom zakona koji se odnosi na oblast informisanja, odnosno koja su pitanja na koja je neophodno staviti akcenat, predsednik nacionalnog saveta je objasnio: budući da medijska strategija nije u potpunosti uzela u obzir nacionalne savete, za nacionalni savet je sada od izuzetne važnosti da prilikom izmene i dopune zakona o javnom informisanju i medijima u potpunosti uzme u obzir zakon o nacionalnim savetima.

– Neophodno je biti svestan da nacionalni saveti nisu političke organizacije, one moraju profesionalno da prate oblast informisanja. Tako je bilo dosad, a voleli bismo da tako ostane i u budućnosti. Sa ove tačke gledišta, to je suštinski deo procesa. Neminovno je da se odredbe zakona o nacionalnim savetima načelno uzimaju u obzir, odnosno poštuju, u odnosu na svaki zakon kojim se uređuju pitanja koja se tiču nacionalnih manjina. Ovo je očekivanje ne samo u oblastima informisanja, već i u oblastima obrazovanja, kulture, službenog jezika i pisma, rekao je Arpad Fremond.

Nyitókép: (Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija)