2024. április 24., szerda

Zenta jövőképéről is döntöttek

Hosszú távú fejlesztési tervet fogadott el Zenta község képviselő-testülete

A zentai községi képviselő-testület kedden megtartott 24. ülésén négy napirendi pontról döntöttek a jelenlévők.

A legfontosabb az volt, hogy szavazattöbbséggel elfogadták a község nyolc évre vonatkozó fejlesztési tervét, amelyben azt a víziót írják le, hogyan szeretnék, ha Zenta kinézne 2030-ra. Nagy Fodor Lilla, a projekt fő koordinátora elmondta, hogy a tervből Zenta jövőképe rajzolódik ki, és arról van benne szó, hogy milyen fejlesztéseket tartalmazna ez a nyolcéves időszak, mik lesznek a nehézségek és mik lesznek a kiugrási lehetőségek. Úgy fogalmazott, hogy ez egy hosszú távú terv, amelyből majd középtávú terveket kell létrehoznia a községnek. Ennek a stratégiának a kidolgozásában részt vettek a zentai vállalkozók, a civil szervezetek, a politikum és több mint 400 polgár önkéntes alapon.

A másik napirendi pont arról szólt, hogy a környezetvédelmi adóból befolyt összegeket mire költötték 2021-ben. Ezzel kapcsolatban Lőrinc Király Lívia környezetvédelmi felügyelő mondott bevezetőt. Elhangzott, hogy a javarészt a levegőszennyezettség mérésére, zajmérésre, illegális szemétlerakók felszámolására és a Regionális Hulladéklerakó finanszírozására fordítják a környezetvédelmi költségvetési pénzalapba befolyt összegeket. A napirendi pontot egyhangúlag elfogadták.

A képviselők elfogadták továbbá azt a kétéves foglalkoztatási akcióterv-javaslatot, melynek keretében idén közmunkaprogramra fognak pályázatot kiírni, illetve a jövő évben szeretnék megoldani az egészségügyben kötelező gyakorlatokat végző gyakornokok bérezésének kérdését.

Még egy napirendi pont volt, amelyben a képviselők arról döntöttek, hogy az önkormányzat visszaveszi a Külső utca 7-es szám alatti épület emeleti részének használati jogát a kommunális vállalattól, annak ugyanis arra már nincsen szüksége. Czegledi Rudolf polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a községi tanács elfogadta a kommunális vállalat ezen kérelmét, és ahhoz, hogy ő aláírhassa a szerződést az ingatlan visszavételéről, a képviselő-testületnek is támogatnia kell, és ez meg is történt.