2024. május 19., vasárnap

Életre termett közösség

Jól zárult az idei és jól indul a jövő év Magyarkanizsa községben

Magyarkanizsán ebben az évben számos esemény volt. Újságíróként mind a tizenhárom településen többször is megfordultunk, elkísértük a polgármestert, Fejsztámer Róbertet, hogy megtekintsük a kisebb és a nagyobb beruházásokat, újdonságokat, fejlesztéseket. Magán Magyarkanizsa településen pedig megannyi ünnepségről és eseményről tudtunk beszámolni. A polgármesterrel szokásos évértékelőjén arról beszélgettünk, hogy milyen évet tudunk magunk mögött, és milyen tervekkel nézhetünk a 2023-as év elé.

Mi mindent sikerült megvalósítani, amit erre az évre terveztek?

– A 2022-es év is hasonlóan nehéz volt, mint az előzőek. Mindig azt reméljük, hogy nagyobb lendületet tudunk venni, de akkor közbejön valami. Ez volt a helyzet 2020-ban is, amikor a költségvetésben végre-valahára volt annyi tartalék eszköz, hogy elindíthattuk volna a nagyobb beruházásokat, de akkor megjelent a Covid, és az összes pénzt a járvány okozta problémák kezelésére fordítottuk. Most újra kicsit megráztuk magunkat, 2022-ben kifizettük az önkormányzat összes adósságát, ami 15–20 éve terhelte a költségvetést, és így kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetet teremtettünk. Most azonban az energiaválság keseríti meg az életünket. Fedezzük a megnövekedett költségeket annak érdekében, hogy meg tudjuk tartani a szolgáltatásaink színvonalát, amit polgáraink megszoktak.

Mivel büszkélkedhetünk?

– Akár települési, akár községi szinten, minden tervre, amit megfogalmaztunk, pályázatot írtunk, és azok nagy része mind be is fejeződött. Sikeresen szerepeltünk az európai uniós, a tartományi és a köztársasági pályázatokon. Volt a költségvetésben annyi önrészre való, hogy mindig ki tudtuk pótolni a hiányzó eszközöket. Ennek értelmében elmondható, hogy 2022-ben is majdnem minden település kapott kisebb-nagyobb fejlesztést. Legyen az parkrendezés vagy éppen piacrendezés, művelődési ház, utca vagy út aszfaltozása.

Mi várat magára?

– A nagyberuházások, mint amilyen például a Magyarkanizsa mellett futó kerülőút vagy az Orom–Csantavér és a Kispiac–Ludas út, mert hatalmas összeget igényelnének. Ezeket önkormányzati költségvetésből nem tudjuk megvalósítani, azonban mindegyiknek elkészítettük a tervdokumentációját, az engedélyes terveit, tehát ha a tartományi, illetve köztársasági költségvetésben lesz annyi pénz, hogy ezeket a projekteket ki tudják fizetni, akkor bízhatunk a realizálásukban. Mindaddig, míg ezekre várunk, addig is kis léptékkel részproblémákat oldunk meg.

Melyeket sikerült megoldani?

– Idén fejezzük be az Ifjúsági Otthon informatikai start up hellyé való alakítását, és sikerült befejezni a strandházat is. Ebben az évben tovább szépítettük a Tisza-partot, és még több rendezett területet, a kényelmet és a higiéniai feltételeket biztosító helyeket alakítottunk ki. Horgoson folytattuk az ivóvíz- és a szennyvízhálózat elvezetését, Oromhegyesen megvalósult a piactér felújítása, Oromon a halottasház bővítése. Sikerük igazolja, hogy jól terveztük a költségvetést.

Hogyan zárjuk az évet ebben a tekintetben, ami a költségvetést illeti?

– Jól zárjuk az évet. Mindarra, ami kiadásként megjelent az önkormányzatnál, van fedezet, és ki tudjuk fizetni. Óvatosan kell azonban tervezni. Így az év végén elmondhatom, hogy egy korrekt, megvalósítható, projektalapú költségvetésünk lesz a következő évben is, de hogy az hogy valósul meg, az nagyban függ a külső körülményektől.

Szinten tartunk, vagy fejlődünk is? Évek óta a turizmus van a központban, látható az előrelépés?

– Közgazdasági értelemben véve a szinten tartás az maga a fejlődés. Folyamatosan beruházunk: például az idegenforgalmi iroda fejlesztésébe, ahol azon dolgozunk, hogy ne csak nyáron legyen érdekes Magyarkanizsa, hanem mind a tizenkét hónapban legyen kínálatunk. Azokat a területeket, amelyek idegenforgalmilag fontosak, akár a Tiszához, akár a falusi és rendezvényturizmushoz kötődően, infrastrukturális beruházásokkal erősítettük. Minden évben egy kicsit hozzáteszünk! Ezen a területen a nagy áttörést a hotel és a wellnessközpont építése jelentené, ami beruházófüggő, de ami minden alapot meg tudtunk teremteni. Területileg és jogilag rendeztük a teljes turisztikai övezetünket a fürdő és a nagypark környékén, ezért ha megjelenik a beruházó, azonnal kezdődhet a munka.

Mik a tervek 2023-ra?

– Óvatos tervezés alapján indultunk el. A legtöbb pénzt, ami a fejlesztéseket illeti, az általános fejlesztési keretünkbe építettük be. Nem nevesítettünk projekteket, hanem 50 millió dinár értékben előirányoztunk önrészre pénzt, így részt vehetünk a pályázatokon, és azok által még több befektetést tudunk megvalósítani. Minden javaslatot, ötlettervet, ami helyi közösségeinktől és intézményeinktől érkezett, úgy építettünk be a költségvetésbe, hogy megjelenjenek az adott területek fejlesztési igényei, de nem száz százalékban leterhelve vele a költségvetést. Így tudtuk tartani a kicsivel több, mint egymilliárdos költségvetést, ami a 2023-as évre vonatkozik, és ennek a teljes bevételi lefedettségét meg tudjuk teremteni, nem csupán virtuális költségvetésről van szó. Arra törekedtünk a költségvetés tervezésekor, hogy a kiadási oldal megegyezzen a bevételek nagyságával. Azért kevés a konkrétan megfogalmazott projektünk, mert a bevételek nagy részét tartalék eszközként az energiai területekhez rendeltük hozzá. Amennyiben ezen a téren elmozdulás történik, akkor ezeket a tételeket költségvetés-módosítással be tudjuk fektetni projektmegvalósításra. A bevételeink nem növekednek, kedvezményeket nem kapunk, ezért ugyanannyiból kell a megnövekedett terheket kifizetni. Ezzel szemben az adókat mi nem növeljük, mert azt szeretnénk, hogy a polgárok ne érezzék a nehézségeket.

Arra helyezik a hangsúlyt, hogy minden eddigi létrehozott intézmény, egyesület, rendezvény zavartalanul működjön, megmaradjon, de mi az, amit elképzelésként szeretne polgármesterként megvalósítani?

– Évek óta az a fő cél, hogy rendezzük a községi úthálózatot, ami majd tehermentesíti a települések központját, és jó minőségű összeköttetést biztosít a községen kívüli területekkel. Ugyanígy, ha itt megépülne a tervezett négy plusz csillagos wellnesshotel akvaparkkal – természetesen nem konkurálva a környékbeli fürdőhelyekkel, hanem hiánypótló tartalommal –, akkor az megalapozná a község gazdasági fejlődését is. Ez a legoptimistább víziója egy polgármesternek. Jelenleg el tudunk indítani olyan fejlesztéseket, melyek kevésbé terhelik a költségvetést, ugyanakkor jelentős mozgásteret biztosítanak annak. Például a közvilágítás modernizációját, ami energiahatékonysági szempontból elengedhetetlen. A cél az, hogy stabil költségvetéssel zárjuk a 2023-as évet, hogy utána 2024-ben nagyobb léptékű beruházásokat is meg tudjunk célozni, ha a világhelyzet is engedi. Pozitívan értékelem a mögöttünk hagyott évet, és a 2023-as év kihívásait is felkészülten várjuk, hiszen megannyiszor bebizonyosodott már, hogy életre termett közösség vagyunk.

Nyitókép: Fejsztámer Róbert