2024. június 14., péntek

Százötven pedagógus összefogása

Elindult a Kárpát-medencei oktatásszakmai műhely fejlesztése és működtetése (OktOpusz II.) című hároméves projekt

A szabadkai Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a magyarországi Innovatív Pedagógiai Műhely koordinálásával 2021 és 2023 között egy Erasmus+ projektben vett részt, amely OktOpusz I. néven futott. Ennek hozadéka egy Kárpát-medencei Oktatásszakértői Adatbázis kiépítése volt a határon túli magyar oktatás fejlődése érdekében. A program sikerességéből adódóan folytatódik az együttműködés, így elindult egy újabb, a Kárpát-medencei oktatásszakmai műhely fejlesztése és működtetése (OktOpusz II.) című hároméves projekt. A program jelenlegi partnerintézményeihez csatlakozott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, valamint a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete is. A 2026. december 31-ig tartó projekt célja egy olyan Kárpát-medencei szakmai közösség létrehozása, mely támogatást képes nyújtani a határon túli minőségi magyar nyelvű oktatás fennmaradásához és fejlesztéséhez. A program továbbá olyan tudásteremtő műhely működtetését teszi lehetővé, ahol lehetőség adódik a nemzetközi együttműködésre, a közös munkára, nemcsak a szervezetek vezetői között, hanem a gyakorló pedagógusok közösségében is.
De Negri Ibolya, az ÉMPE elnöke elmondta, az OktOpusz II. projektben folytatják a 2021-ben megkezdett fejlesztéseket.
– A szakmai testület megalakulásának fő célkitűzése a kisebbségi magyar nyelvű oktatás és a szakértői kompetencia fejlesztése, az anyanyelvi oktatás versenyképessége és az identitásunk megőrzése volt. Úgy gondoljuk, hogy e program által nagyon sok szakmai tudást és tapasztalatot, kölcsönös ismereteket szereztek a pedagógusok. Az első ciklusban 75 – 50 erdélyi és 25 vajdasági – tanár vett részt, a következő 3 éves periódusban újabb 75 – Szlovákiából, Erdélyből és Vajdaságból 25-25-25 – szakember bevonására kerül sor. Az újonnan csatlakozó szervezetek és pedagógusok felkészülésben részesülnek a szakértői adatbázishoz történő csatlakozáshoz – ebben a felkészítésben a korábban már az adatbázishoz csatlakozott pedagógusok is közreműködnek majd –, valamint különféle képzéseken vesznek részt Erdélyben, Szlovákiában és Vajdaságban is – emelte ki De Negri Ibolya, hozzátéve, az adatbázisban már szereplő szakértők pedig műhelyek keretében mentorálási, kutatási, multiplikációs programok részvevői lehetnek.
– Az OktOpusz I. programnak sok hozadéka van. Azon túl, hogy kiépült egy nagyon erős hálózat a szakértők között, intézményi testvérkapcsolatok alakultak ki. Továbbá számos műhelyfoglalkozást szerveztünk, melyen a pedagógusokat szakmai fejlődésükben segítettük, de lehetőséget kaptak a tapasztalatcserére, új partnerségek megalapozására is. Mindezek mellett megszületett Erdélyben a Pet Cafe, Vajdaságban az EduCafe – Pedagógusok találkozója elnevezésű rendezvény, amelynek a szabadkai Blaha Lujza cukrászda ad otthont minden hónap utolsó szerdáján. Az első körben részt vett pedagógusok 96%-a folytatni szeretné a programot, hiszen mint mondták, nagyon hasznosnak tartották a képzéseket, amelyek hozzájárultak a személyiségük fejlődéséhez, önbizalmuk növekedéséhez. Azt gondolom, hogy létjogosultsága van a folytatásnak – fűzte hozzá az ÉMPE elnöke, és elmondta, nagy elismeréssel és hálával tartoznak a két projektvezetőnek, dr. Tratnyek Magdolnának és Mandák Csabának, akiknek köszönhetően kialakulhatott egy fantasztikus közösség a régiók, illetve a pedagógusok között.
Mivel az adatbázis nyitott, így a megfelelő feltételek megléte esetén lehetőség van szakértőként is bekapcsolódni a csapathoz. Minden jelentkező számos képzési lehetőséget kap a szakértővé válás útján, mentorálásban részesül a szakértői életpálya építésében, egy támogató szakmai közösség, tudásteremtő műhely tagjává válik, bekerülhet a Kárpát-medencei Oktatásszakértői Adatbázisba, ahol segítséget kérhet és kaphat a kollégáktól, ugyanakkor megoszthatja tapasztalatait és értesülhet az új szakmai eredményekről is.
A projektbe való bekapcsolódás lehetőségéről, a program eseményeiről a www.oktoped.hu honlapon, és az OktOpusz Facebook-oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

Nyitókép: De Negri Ibolya, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke / forrás: De Negri Ibolya