2024. február 25., vasárnap

Sóti Attila maradt az elnök

A VaMaDiSz tovább szeretné erősíteni a magyar diákok és egyetemi hallgatók érdekvédelmét, a jogaikért való fellépést

A Vajdasági Magyar Diákszövetség december 10-én tisztújító közgyűlést tartott az előző elnökség mandátumának lejártával. Ellenszavazat nélkül került elfogadásra az elmúlt két év beszámolója, az alapszabály módosítása, az új elnökség kinevezése és a következő időszakra szóló programterv is. A tagság egyhangú döntésével kiállt az eddigi elnök mellett, alelnöknek Koós Csillát, az elnökség tagjainak pedig Robotka Saroltát, Bóka Olivért és Oláh Csongort választotta.

– Lezártunk egy újabb kétéves ciklust, amely sok nehéz helyzetet eredményezett. Több alkalommal is csatát veszítettünk a magyar felvételizés ügyében, véget ért egy hároméves együttműködés, ami miatt megszűnt egy programunk, több másik nehéz helyzetbe került, és egy rendezvény szervezésében már nem szabad részt vennünk. Persze, az elmúlt két évhez tartozik többek között az is, hogy a diákszervezet fennállásának húszéves évfordulóját méltóképpen ünnepeltük meg, hogy kivívtuk az igazságot a felvételi vizsgák ügyében. Nem csoda hát, hogy a hétfő esti közgyűlés hangulata és eredményei meggyőztek arról, hogy a VaMaDiSz az elmúlt évek nehézségeit kiheverte és megerősödött. Egy éve az ünnepségünkön úgy fogalmaztak, hogy a diákszervezet kilépett az amatőr önszerveződés köreiből. Tenni akaró, elhivatott egyetemisták a tagjaink, akikkel közösen új programokat lehetett indítani, új eredményeket lehet célul kitűzni.

A VaMaDiSz közgyűlése elfogadta az elnöki programban szereplő irányelveket, így a következő időszakban tovább szeretnénk erősíteni a magyar diákok és egyetemi hallgatók érdekvédelmét, a jogaikért való fellépést, amelynek egyik mérföldköve a magyar felvételizésért folytatott munka. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a következő években azért fogunk dolgozni, hogy a magyar fiatalok helyét az egyetemi hallgatói képviseleti rendszerben megerősítsük és biztosítsuk. Ha diákjainkat, egyetemistáinkat jogsértés éri, akkor arra meglesznek a megfelelő válaszaink.

A közgyűlésünk döntése alapján tovább folytatjuk azt a munkát, amelyet diákjaink felkarolásáért végzünk, az itthoni továbbtanulás ösztönzése és a felsőoktatási beilleszkedés céljából, a generációk közötti segítségnyújtás elve szerint. Megerősítjük a karrier-tanácsadó szolgáltatásunkat, és továbbképzésekkel, szabadidős programokkal fogjuk gazdagítani az újvidéki egyetemisták mindennapjait. A tagságunk egyértelműen megerősítette azt az álláspontot, hogy meg kell alkotni egy valódi nemzetpolitikai nyári rendezvényt itthon, amelyen a közéleti, aktuálpolitikai témák teret kaphatnak.

Tagságunk döntése értelmében továbbra is kiemelten tekintünk a Magyar Nemzeti Tanáccsal való közös munkára. Számos ügy megoldása céljából eredményesen tudunk együttműködni a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselőivel. Büszkék vagyunk arra, hogy a szervezetünk a Magyar Ifjúsági Konferencia vajdasági régiós elnöke, és megtiszteltetés a magyarországi HÖOK tagjának lenni – áll a közleményben, amelyet Sóti Attila, a VaMaDiSz elnöke írt alá.