2024. május 27., hétfő

A hűség kinyilvánításának a napja

Dr. Semjén Zsolt átvette a VMMSZ Aranyplakett kitüntetését

Cikkünkhöz képgaléiria kapcsolódik, amely ITT érhető el.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) szervezésében Palicson, a Zvonko Bogdan Borkastélyban tartották meg a magyar kultúra napi, vajdasági központi ünnepséget. A csütörtök esti rendezvényen átnyújtották a VMMSZ alapította elismeréseket, azaz a Magyar Életfa díjat, az Aranyplakettet és a Plakett díjat, továbbá kihirdették a 2020-as és a 2021-es évek Vajdasági Szép Magyar Könyv pályázatának eredményeit, illetve átnyújtották a pályázat díjait és dicsérő okleveleit.
A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Kárpát-medence magyar közösségeiért vállalt és végzett hiteles, őrző és teremtő munka elismeréséül létrehozott Aranyplakett kitüntetését dr. Semjén Zsoltnak, Magyarország nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettesének és a KDNP elnökének ítélték oda. „A művelődési szövetség 2022-ben a legrangosabb díját azért a szolgálatért nyújtja át, amely sok millió magyar számára ismét közös hazát, jövőt, termőtalajt és szülőföldet jelent és teremt, amelyben úgy erősödhetett meg és erősödik tovább nemzet, a szív, a család, a méltóság és a hit, hogy a szót és a közös imát cselekvés, a cselekvést újbóli egymásra találás, az egymásra találást templom, imaház, iskola, Istent dicsőítő magyar lélek és a nemzet épülése, újbóli rügybe borulása és kivirágzása követhette." – hangzott el a rendezvényen.
„Ami összeköt minket, az a magyarság ismerete, szeretete és szenvedélyes szolgálata. Hiszünk abban, hogy nem vak véletlen az, hogy magyarnak születtünk. A Gondviselés akart tőlünk valamit, amikor úgy döntött, hogy ide és magyarnak szülessünk, és ezáltal küldetést kapjunk, hogy a magyarságnak nevezett csodálatos értékgazdagságot megőrizzük. Amikor kimondom azt a szót, hogy nemzet, a mai világban szinte magyarázkodásra kényszerítenek bennünket, hogy mit értünk a nemzeti elkötelezettség alatt. Ez alatt azt értjük, hogy az emberiség értékgazdagsága a nemzetek sokszínűségében rejlik." – fogalmazott beszédében Semjén Zsolt.

A VMMSZ életműdíjában, a Magyar Életfa díjban, Birkás János, az adai Musica Humana kamarakórus nyugalmazott karnagya, nyugalmazott zenetanár, továbbá Brezovszki Eszter népdalkörvezető, néptáncoktató, művelődés- és közösségszervező, Jódal Rózsa tanár, író, szerkesztő és Pintér József péterrévei származású helytörténet-kutató részesült.
Komarek Magdolna nagykikindai közösség- és művelődésszervező, Mihók Attila csókai citerás, citeraoktató, Stefaniga Ottília, a 25 éves Óbecsei Schola Cantorum alapító karnagya, kántor, művelődés- és közösségszervező és Varga Lívia művelődés- és közösségszervező, a 30 éves Vadvirág Hagyományápoló Kör alapítója, a Vadvirág Néptánc- és Népzenei Tábor megálmodója Plakett díjban részesült, utóbbival a VMMSZ a példaértékű életpályákat ismeri el. A Közép-Bánság magyar közösségi életét meghatározó és hagyományainak megtartásában kiemelkedő szerepet betöltő, fennállásának 75. évfordulóját az idén ünneplő Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület tevékenységét szintén Plakett díjjal méltatták.

Fotó: Ótos András

Fotó: Ótos András


„Isten, haza, család. Áldáskereső és áldáshozó kegyelem. Egyetlen és
véghetetlenül remegő harmat. Keresztény értékvilágunk fundamentuma.
Mindennapok. Lüktető, zengő valóság. Állandóan zajló szép számadás, gyónás,
küldetéstudat, életszolgálat, közösség és örömhír. Számomra ezt jelenti
Himnuszunk." – hangsúlyozta a Himnuszt követően elmondott alkalmi beszédében Sutus Áron, a VMMSZ elnöke. Mint hozzátette, a magyar kultúra napjának vajdasági központi ünnepségén, „Himnuszunk születésnapján, a kegyelem tiszta és elvehetetlen csodáját ünnepeljük".
– Ennél felemelőbb és ennél elvehetetlenebb nem lehet mindez. Hisz benne lakozik az énekmondó és az örökség hűsége és jósága. Hisz csoda a karnagyi pálca, hisz áldás az írói toll, hisz életet és kegyelmes kegyeletet hoz a megnevezés, a szó és a szó által lett valóság és nemzetegyesítés hite és ereje.
János evangéliuma 17. fejezetének 21. versében olvashatjuk a következőt:
Legyetek mindnyájan egy! Reméljük és hisszük, megértettük, közösségben lenni, közösséget és közös hazát építeni az egyik legszebb el- és meghívásnak eleget tudni tenni. Örömhíre betölti a tájat, a szívet, a lelket, hisz építő és építtető, hisz ültető és öntöző egymásra találtak. Magyar kultúránk napja a kijelentő mondat, az állítás megkerülhetetlen pillanata is. Annak pillanata, amikor ki kell mondanunk, hogy az igazság felmagasztal, hogy hűek maradunk. Azt, hogy elfogadtuk és hálásak vagyunk azért, hogy a Gondviselőnek velünk terve van. Azt, hogy a nemzetépítés és a nemzetegyesítés korszakának tovább kell és tovább fog folytatódni. Azt, hogy bízva bízhatunk cselekvő nemzetünk közösségeiben és azok tagjaiban. Ki kell tudnunk és ki tudjuk mondani: a papírra is rótt fogadalmunk, hogy megvédjük az újbóli közös hazát összefonó oltalmat és kiküzdött valóságát – fogalmazott Sutus Áron.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke ünnepi beszédének folytatásában a hála fontosságát hangsúlyozta: „Köszönet a nemzetet bátran megvalló öntudatért. A karnagynak, a hitoktatónak, a citerásnak, az énekmondónak, a kegyeletes helytörténet-kutatónak, a művelődés- és közösségszervezőnek, az írónőnek, és az elvehetetlen bérceink s folyóink életéből hazát építőnek a nélkülözhetetlen nagyságért és egyszeriségért. Nélkülözhetetlen nagyságukért és életszolgálataikért."
Az ünnepi műsorban a kupuszinai Csizmadia család, Kőműves Noémi versmondó, valamint a Fokos zenekar kíséretében a topolyai Cirkalom táncegyüttes lépett fel.

Fotó: Ótos András

Fotó: Ótos András

A rendezvényt többek között Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának vezetője, Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Erdélyi Főosztályának vezetője, dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete, Csallóközi Eszter, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja, dr. Kaizinger Tibor első beosztott konzul, továbbá Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint a Magyar Nemzeti Tanács küldöttsége, nt. Halász Béla református püspök és a VMSZ köztársasági, tartományi és helyi önkormányzati tisztségviselői tisztelték meg jelenlétükkel.