2024. május 30., csütörtök

A nemzetépítő munka folytatása a cél

Azzal az optimizmussal tekint a következő év elé, hogy a vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében jegyzett sikersorozatot sikerül megismételni, illetve folytatni, emelte ki csütörtökön Szabadkán Magyar Levente miniszterhelyettes. Ugyanezen a sajtótájékoztatón Pásztor István elmondta: „Abban vagyunk érdekeltek, hogy segítsünk azoknak, akik itt kívánnak magyarként boldogulni, valamint abban, hogy a vajdasági magyar közösség maximalizálja hozzájárulását a Fidesz–KDNP győzelméhez a magyarországi választásokon."

Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettese és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke sajtótájékoztatón értékelték a hat éve kezdődő vajdasági gazdaságfejlesztési programot, de emellett a Prosperitati Alapítvány által korábban meghirdetett pályázatok eredményét is ismertették.
Lázasan dolgoznak azokon a terveken, amelyek által folytatódhatna a sikertörténet, emelte ki Magyar Levente, mondván, hogy ha számokban kellene kifejezni ezt a sikertörténetet, akkor azt érdemes kiemelni, hogy eddig mintegy 40 milliárd dinárnyi megvalósult, illetve megvalósulás alatt álló beruházásról lehet beszámolni. A program célja mindig is az volt, hogy a vajdasági magyar fiataloknak és munkavállalóknak új jellegű gazdasági perspektívát kínáljanak fel, ezáltal segítve a vajdasági magyarok szülőföldön való maradását, illetve a közösség erősödését, emelte ki Magyar Levente. Mint arra rámutatott, a vajdasági magyar közösség életében sikerült megtenni azt a lépést, amely minőségileg új világot teremtett.

Fotó: Ótos András

Fotó: Ótos András

Magyar Levente miniszterhelyettes szavai szerint érdekérvényesítő erejében a közösség soha nem volt annyira határozott, illetve magabiztos, mint amilyen most. Mint arra rámutatott, a közösség jóléte nem Budapesttől, vagy Belgrádtól függ, hanem annak elszántságától, hogy a szülőföldjén próbáljon érvényesülni.
– Azzal az optimizmussal tekintek a következő év és évek elé, hogy a sikersorozatot meg tudjuk ismételni. Ez a sikersorozat nemcsak a gazdaságfejlesztési program keretében megvalósuló projektumokból áll, hanem abból a több tucatnyi óvodából, iskolából, templomból, vagy kultúrházból, amelyet megépítettünk, vagy felújítottunk az itteni tetterő és a Magyar Kormány támogatása által. Az előttünk álló hónapok számos csatát hoznak magukkal, intenzív választási időszak vár a vajdasági magyar közösségre, de az anyaországra is. Sorsdöntő országgyűlési választásokon méretteti meg magát a nemzeti oldal a baloldali ellenzékkel szemben. Magyarországon nincsen olyan választás, amelyet félvállról lehetne venni és amely ne befolyásolná az ország fejlődési irányát. A vajdasági magyarok pontosan értik ennek a tétjét, eddig már hatalmas mértékben éltek a kettős állampolgárság nyújtotta lehetőséggel. Ezért arra kérem a vajdasági magyar közösséget: 2022-ben is fontolja meg, hogy szavazati jogával hozzájáruljon, hogy a 2010-ben megkezdett nemzetépítő munka folytatódhasson. Mert folytatni szeretnénk. Ha még egyszer jut nekünk öt, vagy hat év ilyen körülmények között, akkor nagyon közel kerülünk a vajdasági magyar élet újrapozícionálásának a tekintetében magunk elé tűzött célok megvalósításához – fogalmazott Magyar Levente.

A TERVEK AZ EDDIGIEKNÉL IS NAGYRATÖRŐBBEK
Válaszolva lapunk azzal kapcsolatos kérdésére, hogy ebben a pillanatban mit lehet tudni a folytatással kapcsolatos tervekről, Magyar Levente a következőket emelte ki: „Soron következő feladatunk az, hogy a nyertes pályázókat elkezdjük kifizetni. Így a következő évet azzal kezdjük, hogy megnézzük, a nyertes pályázók támogatási igényéhez képest mekkora a rendelkezésre álló keret. Ami az új pályázatok meghirdetését illeti, úgy gondolom, hogy ezt szintén a jövő év elején kell végiggondolni, az akkori lehetőségek függvényében. A Magyar Kormány támogatása, illetve a program folytatása iránti szándéka töretlen. Egyébként a Prosperitati Alapítványra és Pásztor elnök úrra bíznám, hogy mérjék fel, melyek azok a kiírások, amelyekre a leginkább szüksége lenne a közösségnek 2022-ben. A következő év biztosan nem lesz egyszerű. Részben Magyarország az EU bürokráciájával vívott politikai harcai miatt, de a magyarországi választásokat, továbbá a Covid-járvány kezelésére, illetve a gazdaság újraindítására fordított hatalmas összegeket is figyelembe kell venni. Ez mind új helyzetet teremt abban a tekintetben, hogy az utóbbi években meghatározott programokra rendelkezésre álló keretek vonatkozásában milyen lesz a mozgástér. Ezt most még nem lehet pontosan kiszámítani. Azt gondolom, hogy a következő év első negyedében új kiírásokat tudunk meghirdetni, de a magyarországi választások mindent új megvilágításba helyeznek majd. Ha a nemzeti kormány folytathatja a munkáját, akkor a programok folytatódni fognak, sőt, a tervek még az eddigieknél is nagyratörőbbek."

A SIKER FORGATÓKÖNYVE
Pásztor István fontosnak tartotta, hogy köszönetet mondjon Magyar Leventének, szavai szerint nélküle a Magyar Kormány támogatása nem lett volna lehetséges. A továbbiakban a VMSZ elnöke számokkal szemléltette az elmúlt hat év eredményét. Szavai szerint 54 pályázati felhívás jelent meg. Mint arra rámutatott, az említett 40 milliárd dinár a Vajdaság Autonóm Tartomány éves költségvetésének a fele. Eddig 16.158-an pályáztak, közülük 14.169-en sikeresen, tette hozzá, majd kiemelte, hogy a pályázatok elbírálásánál az ötlet életképessége volt az egyetlen mérce, nem pedig a politikai meggyőződés. „A VMSZ-esek nem élveztek előnyt, de soha nem is szenvedtek hátrányt politikai hovatartozásuk okán" – nyomatékosította Pásztor István.

Fotó: Ótos András

Fotó: Ótos András


– Ami az egyéb mutatókat illeti, 5376 hektárnyi termőföldet vásároltak meg, 1110 család jutott új otthonhoz, 667 új vállalkozás indult el és több mint 2 ezer vállalkozást, valamint 5600 mezőgazdasági termelőt segítettünk fejlesztéseik megvalósításában, 180 településen, a 45 vajdasági helyi önkormányzatból 39-ben. A vajdasági magyar élet olyan időszakát zárjuk, amely új fejezetet jelent, olyant, amely eredetileg nem volt benne életünk forgatókönyvében. Úgy került a közösség életébe, hogy bele akartuk írni, a Magyar Kormány pedig segítőkész volt, míg az itteni politikum elfogadó. A programot szándékunkban áll folytatni. Egészen biztos, hogy a Covid-időszak és a Magyarországot érő elvtelen, illetve folyamatos támadások miatt nagyobb körültekintésre lesz szükség, ám a szándék adott. Abban vagyunk érdekeltek, hogy segítsünk azoknak, akik itt kívánnak magyarként boldogulni, illetve abban, hogy a jövő évi politikai megmérettetések sorában a vajdasági magyar közösség megőrizhesse jelenlegi erőnlétét, valamint maximalizálja hozzájárulását a Fidesz–KDNP győzelméhez a magyarországi választásokon. Az a tapasztalatunk, hogy ez visz bennünket előre – fejtette ki Pásztor István.
A korábban lezárult pályázatok eredményét szintén a VMSZ elnöke ismertette. Kiderült, hogy a Kiemelt jelentőségű, közepes- és nagy léptékű mezőgazdasági fejlesztések támogatása kategóriában 80 pályázatot nyújtottak be és ebből 53 támogatására kerül sor, mintegy 5,064 milliárd dináros támogatás igénybe vételével. Pásztor István szavai szerint ebből a pénzből 21 gabonafeldolgozó kapacitás, 9 zöldségfeldolgozó, 8 húsfeldolgozó, 7 állattenyésztési projektum, 3 tejfeldolgozó, 3 szőlő- és gyümölcsfeldolgozó és 2 tojástermelési-technológiai felszerelés beszerzésére vonatkozó projektum valósulhat meg. A kiemelt jelentőségű, közepes- és nagy léptékű szolgáltatóipari fejlesztések támogatása kategóriában 70 pályázatot nyújtottak be, ebből 45 kerül támogatásra 2,25 milliárd dinár értékben.
Az említett, támogatandó projektumok 413 új munkahelyet teremtenek, a meglévőknek pedig a megtartását eredményezik, emelte ki Pásztor István. A munkahelyteremtés kapcsán lapunk kérdésére válaszolva Pásztor István elmondta, hogy a korábban támogatott vállalkozások – 2 ezer – 1600 új munkahely létrehozását vállalták, ám végül 1800 létesült. Ezeknek a vállalatoknak összesen 12.500 foglalkoztatottja van, ehhez kell hozzászámolni az új munkahelyek számát, derült ki.
A vajdasági és magyarországi magyar vállalkozások szerbiai piacrajutási lehetőségeinek támogatása pályázat kapcsán Pásztor István kiemelte, hogy ez lehetővé teszi, hogy 12 közepes, illetve nagy vajdasági magyar vállalkozás kerüljön közelebb a belgrádi, illetve az attól délebbre fekvő piacokhoz. Ennek céljával egy projektcéget hoztak létre, amely logisztikai bázist alakít ki Belgrádban. A negyedik pályázat az Idegenvezetői képesítés megszerzéséhez kapcsolódó költségek támogatása elnevezésű volt.