2023. szeptember 30., szombat
CSÜTÖRTÖKÖN ÉS PÉNTEKEN

1848 – A térség reménysége

Kétnapos történészkonferenciát tart a szabadkai VM4K

1848 – A térség reménysége címmel, az 1848-as magyar szabadságharc 175. hévfordulója alkalmából kétnapos nemzetközi tudományos történészkonferenciát tart május 11-én és 12-én, csütörtökön és pénteken, a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ. A rendezvény a vajdasági Mozdulj! Petőfi! programsorozat részét képezi, összefogó témája az európai kontinensre nagy hatással bíró, a modern nemzeti identitás egyik alapkövének tekinthető 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc, a célja pedig, hogy szakmai előadásokon keresztül értelmezzük a magyar szabadságharc hatását és jelentőségét, illően emlékezve nemzeti költőnk születésének évfordulójára. Az előadássorozat nyitott jellegű, regisztrálni a 024/672-110-es telefonszámon, a vm4k@vm4k.org.rs e-mail-címen vagy a VM4K Facebook-oldalán üzenetben lehet. Az előadások megközelítőleg fél órát tartanak.

Első nap, csütörtökön 10.15–től dr. Süli Attila őrnagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója, A székelyek délvidéki telepítésének kérdése 1848-ban címmel tart előadást, 10.45-től dr. Kedves Gyula ezredes, az Országgyűlés Múzeumának szakmai tanácsadója, A csataterek Petőfije címmel, 11.15-től pedig az érdeklődők meghallgathatják prof. dr. Hermann Róbert történész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának, tudományos helyettesének, Az 1849. július 14-i kishegyesi ütközet az osztrák források tükrében című előadását.
Egy kis szünet után, 13.20-tól dr. Zakar Péter történész, nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes, az SZTE Modernkori Magyar Történeti Tanszékének tanára, a Délvidéki honvéd lelkészek 1848/49-ben című előadása lesz megtartva, 13.50-től pedig Baráth Gábor Gergely történész a kaponyai csata emlékezetéről tart előadást. 
Egy újabb kis szünet után, 14.55-től Kávai Szabolcs, történész, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc nemzetközi megítélését vizsgálja előadásában, 15.25-től pedig Tomik Nimród történész Emlékezet és emlékhelyek Délvidéken címmel tart értekezést.

Péntek 10-től dr. Csikány Tamás dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, Székely határőrök a délvidéken 1848-ban előadását hallgathatják meg az érdeklődők, 10.30-tól pedig dr. Pollman Ferenc történész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum nyugalmazott kutatója tart előadást a Komitácsi hisztéria az Osztrák–Magyar Monarchia haderejében címmel.
Egy kis szünet után 11.15-től Fúró Dénes történész A ‘48-as temerini menekültek hányattatott sorsát elemzi, egy újabb kis szünetet követően, 13.20-től Nagy Tibor történész, egy elfeledett délvidéki 48-as tisztről, Zákó István honvéd alezredesről és az életéről oszt meg érdekes információkat, 13.50-től pedig Ress-Wimmer Zoltán, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főelőadója, A 48-as honvédegyleti mozgalom sajátosságai című előadásában azt a kérdést boncolja, hogy összeköt-e minket a közös múlt. Egy kis szünet után, 14.55-től Molnár Tibor, a zentai Történelmi Levéltár levéltárosa, A zentai 1848/49-es Honvédegylet történetéről tart előadást, 15.25-től pedig Szerda Balázs történész A nép nyelvén: az 1848/1849-es forradalom a néphagyományban című előadásával ér véget a konferencia.