2021. június 15., kedd

Időben reagálva a gazdaság megsegítése érdekében

Érthető, hogy a nehéz munkakörülmények, és mindenekelőtt a koronavírus-járvány miatt az állami támogatások ellenőrzésével foglalkozó bizottság nem tudott teljes kapacitással dolgozni, de időben reagált a megfelelő rendeletek elfogadásával, mindezt a gazdaság megsegítése céljából, mondta Ökrész Rozália, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője az állami támogatások ellenőrzésével foglalkozó bizottság 2020-as évre vonatkozó jelentéséről a parlament mai ülésén. Hozzátette, 2019 végén fogadták el az állami támogatások ellenőrzéséről szóló törvényt, amely összhangban áll az Európai Bizottság ajánlásaival. Az állami támogatások ellenőrzésével foglalkozó bizottság mint független, közhatalmat gyakorló szervezet működik, amely megteremtette az előfeltételeket az ellenőrzés javítására és az állami támogatások átláthatóságára.

„Tekintettel arra, hogy ez egy újonnan létrehozott független és autonóm szervezet, működésének első évében jogi és intézményes keretet hoztak létre a Bizottság zavartalan működéséhez és munkájához” – hangsúlyozta a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője.

A közbeszerzési eljárások jogvédelmével foglalkozó köztársasági bizottság 2020. január elsejétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó jelentése kapcsán elmondta, hogy a bizottság nagyon összetett tevékenységet valósított meg, ez mutatkozik meg a jelentésben is. A bizottság biztosította a jogi védelmet, ezért a Vajdasági Magyar Szövetség támogatja annak jelentését.

„Véleményem szerint fontos rámutatni a közbeszerzési eljárások szabálytalanságaira, amelyek gyakoriak és hosszú ideje folyamatosan megjelennek” – mutatott rá.

A tavalyi évi közbeszerzés megfigyeléséről, ellenőrzéséről szólva rámutatott, hogy fontos feladatot láttak el a koordináció és a szabálytalanságok megfigyelése terén.

„Véleményem szerint, tekintettel arra, hogy nincs jogi felhatalmazása a megkötött szerződések végrehajtásának ellenőrzésére a közbeszerzési eljárások után, nagyon fontos lenne fokozni az együttműködést az Állami Számvevőszékkel, amelynek fontos szerepe van közbeszerzések lebonyolítása, az ajánlattevők kiválasztása és a szerződések megkötése, valamint a megkötött szerződések végrehajtása terén. Olyan emberi erőforrásokkal rendelkezik, amelyek feddhetetlenséggel, szakértelemmel rendelkeznek” – mondta Ökrész Rozália.

Az Értékpapír Bizottság tavalyi évre vonatkozó jelentéséről szólva Ökrész Rozália rámutatott, hogy annak munkája kevésbé ismert, de fontos hangsúlyozni, milyen fontos tevékenységet folytat.