2021. június 14., hétfő

Továbbra is Czegledi Rudolf Zenta élén

A képviselők elutasították a Korrupcióellenes Ügynökségnek a polgármester felmentésére irányuló ajánlását

A zentai községi képviselő-testület kedden délelőtti ülésén megerősítette tisztségében Czegledi Rudolf polgármestert, ugyanis a testület szavazattöbbséggel elfogadta azt a sürgősségi eljárásban tárgyalt javaslatot, hogy a testület ne fogadja el a Korrupcióellenes Ügynökség ajánlását. A nyilvános ajánlásban az állt, hogy Czegledi Rudolf polgármestert mentsék fel tisztségéből, mert összeférhetetlenséget állapítottak meg esetében.

A polgármester felmentéséről szóló ajánlás el nem fogadására vonatkozó végzésjavaslattal kapcsolatban Sarnyai Rózsa Edit, a községi közigazgatás vezetője mondott indoklást és felvázolta az előzményeket.

– Az ügynökség még 2017-ben indított eljárást Czegledi Rudolf polgármester ellen összeférhetetlenség ügyében, mert a Cor Jesu Alapítvány a község pályázatain pályázott és a polgármester 330 ezer dinár értékben aláírta az általuk megnyert pályázatot, ugyanakkor ebben az időben a Cor Jesu Alapítvány igazgatóbizottságának is tagja volt. Az eljárás több éven át folyt, hiszen az első végzésükre, amelyben ugyanezt az intézkedést hozta meg első fokon, az érintett személy többszörösen fellebbezést nyújtott be, és most ért a végére az eljárás. Már nincs több fellebbezési lehetőség, esetleg a közigazgatási bíróságon lehet pert indítani. Ami a végzést illeti, amikor ezt először meghozták, akkor a polgármester lemondott az igazgatóbizottsági tagságáról, tehát összeférhetetlenség tovább nem állt fenn, és az új mandátumát is már úgy kezdte. Az ügynökség most meghozta intézkedését, amely a polgármester tisztségéből való felmentését irányozza elő. Ez azt jelenti, hogy a törvény alapján a községi képviselő-testületnek állásfoglalást kell hoznia arról, hogy egyezik-e ezzel az intézkedéssel, vagy sem – mondta.

A sajtótájékoztatón elmondták, hogy a teljes csapattal folytatják a tavaly megkezdett munkát
A sajtótájékoztatón elmondták, hogy a teljes csapattal folytatják a tavaly megkezdett munkát

A képviselők ez után elfogadták azt a végzésjavaslatot, hogy nem egyeznek a Korrupcióellenes Ügynökségnek a polgármesternek a tisztségéből való leváltására vonatkozó javaslatával. A 26 képviselő közül ketten tartózkodtak, a többiek mellette szavaztak.

Ezt követően rögtönzött sajtótájékoztatón Pék Zoltán, a Vajdasági Magyar Szövetség zentai községi szervezetének elnöke, a VMSZ községi képviselő-testülete frakciójának vezetője örömének adott hangot annak kapcsán, hogy Zentának továbbra is VMSZ-es polgármestere marad, akinek irányításával tovább folytatódhat a megkezdett munka.

– Amit elkezdtünk a múlt évben, azt ugyanezzel a csapattal, ugyanebben a felállásban folytatjuk tovább – fogalmazott a sajtótájékoztatón Pék Zoltán.

A képviselő-testületi ülés folytatásában egyhangúlag efogadták a település általános szabályozási tervére vonatkozó rendeletjavaslatot, melyet Tuza Valéria terjesztett fel. Elmondása szerint ez a dokumentum határozza meg a telkek rendeltetését. Ez alapján adják ki az építkezési engedélyeket, ez határozza meg, hogy mely terület való építkezésre, mely mezőgazdasági és mely közhasznú terület. Az új területrendezési terv értelmében a buszmegállót áthelyezik a vasútállomáshoz, a volt autóbusz-állomás területén pedig új befektetés létesülhet.

A következő téma a Zentai Gyógyszertár Intézet alapszabályának jóváhagyása volt. A törvény szerint a múlt év végéig el kellett végezni az alapszabály-módosítást, ugyanis a gyógyszertár eddig a szabadkai Gazdasági Bíróságnál volt bejegyezve, most pedig az APR-be kell regisztrálni, ezért el kell végezni az alapszabály módosítását, és ezt az alapítónak jóvá kell hagynia. Ezért került a képviselő-testület elé. Ez az alapja annak, hogy kiiktassák az állam szerepét, ahogyan az a környező városokban már megtörtént. A napirendi pontot szavazattöbbséggel elfogadták. 

A következő pontban az intézmények, köztük az Idegenforgalmi Szervezet, a Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ, a zentai Történelmi Levéltár, a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ, a Zentai Magyar Kamaraszínház pénzügyi jelentéseit, valamint a múlt évi és idei munkaprogramjaikat fogadták el.

Megvitatták az Elgas közvállalat megbízott igazgatója mandátumának megszűnésére és az új megbízott igazgató kinevezésére vonatkozó határozatjavaslatokat, és új megbízott igazgatónak a Szerb Haladó Párt által javasolt Cvijan Miloševićet nevezték ki.

Mivel a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottságának és felügyelőbizottságának is lejárt a mandátuma, a régi tagok leváltása, valamint az új tagok kinevezése is megtörtént.

Elfogadták azt a javaslatot, mely arra vonatkozott, hogy Hugyik Richárd két tisztséget is betölthessen, vagyis egyidejűleg legyen a Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatója és a levéltár igazgatóbizottságának tagja.

A javasolt napirendi pontok kiegészítéseként a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.-vel is foglalkoztak. Az igazgató kinevezéséhez szükséges bizottságba Zenta és Csóka közül Zenta delegál tagot, és ennek a személynek a kinevezését is megszavazták. Az ülés végén a képviselő-testület pénzügyi, valamint művelődési és oktatási bizottságának tagjait felmentették, és újakat neveztek ki helyükre.