2021. május 9., vasárnap

Nem csökken a magyarul tanulók száma

Folyik a beiratkozás, jól halad a felnőttképzés, és napközi is működik a kúlai Petőfi Brigád Általános Iskolában

Az idén április 1-jén kezdődött a beiratkozás az általános iskolák első osztályaiba. A szülők a beiratkozásra és tesztelésre az eUprava portálon kérhetnek időpontot. Pozsár Csabával, a kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola igazgatójával az elsősök beiratkozása mellett a felnőttképzésről, az iskola keretében működő napköziről és a hétvégén sorra kerülő próbatesztelésről beszélgettünk. Az igazgató elmondta, minden évben április 1-jén körbejárják az óvodákat a községben, és szórólapokkal hívják fel a szülők figyelmét az ezzel kapcsolatos tudnivalókra.

− Már hagyományosan minden évben május végén megszervezzük az elsősök ünnepi fogadását. A gyerekek megismerkednek a tanítókkal, a tanteremmel, erre az alkalomra külön feldíszítjük az iskola bejáratát, a harmadikos és negyedikes diákok pedig alkalmi műsorral fogadják a legkisebbeket. Az idén a beiratkozás elektronikus úton történik, és ha a szülőknek ez valamilyen oknál fogva nem sikerül, nyugodtan bejöhetnek az iskolába, itt minden segítséget megkapnak. Az idén kilenc magyar elsősünk lesz, a következő tanévben is ennyi kisdiákra számítunk, tehát nem csökken a magyarul tanulók száma, ami arra vezethető vissza, hogy egyelőre a szülők és a diákok is elégedettek az oktatással – fogalmazott Pozsár Csaba.

A felnőttoktatás részleteiről elmondta, szerb és magyar nyelven is megszervezik az oktatást azok számára, akik valami miatt nem fejezték be az általános iskolát.

− A felnőttek oktatása három ciklusban történik. Az elsőbe az 1.-től a 4. osztályt, a másodikba az 5. és a 6. osztályt, a harmadikba pedig a 7. és a 8. osztályt végezhetik el az érdeklődők. Egy-egy ciklusban 4, illetve 2-2 évet fejezhet be a tanuló egy év alatt. Számunkra egy módosított tanterv készült, amely szerint teljesen más tantárgyakat hallgatnak. Ezekben a hangsúlyt a funkcionális oktatásra helyezték, és a „felnőtt diákok” minden olyan dolgot megtanulnak, amire a mindennapi életben szükségük van – magyarázta beszélgetőtársunk.

A kérdésre, hogy mekkora az igény a felnőttképzés iránt elmondta, hogy évente legalább 25 személy jelentkezik, hiszen az általános iskolai végzettség alapfeltétel a munkát keresőknek, továbbá a vezetői engedély megszerzéséhez is.

A Petőfi Brigád Általános Iskolában kétnyelvű (szerb és magyar) napközi is működik. Az igazgató elmondta, tavaly májusban, a zárlatot követően ez indult meg először, és olyan gyerekek tartózkodnak itt, ahol a családban mindkét szülő munkaviszonyban van.

− Az alsós diákok számára szerveztük meg a napközit, ami a járvány miatt rövidebb munkaidővel, reggel 7 órától 13 óráig dolgozik. A napköziseknek uzsonnát biztosítunk, de aki igényli, annak ebédet is, meleg, azaz főtt ételt. Az uzsonna az ún. egészséges táplálék kategóriába sorolható, a legmagasabb standardhoz tartozik, teljesen zsír- és tésztamentes, és speciális csomagolásban szállítják az iskolába. Minderre létezik egy külön szabályzat, és az itt megadott követelményeket be is tartjuk. A napközit átlagban 20 magyar és 30 szerb nyelven tanuló diák veszi igénybe, és tanítónők foglalkoznak velük – mondta az igazgató.

Közben Pásztor Mária napközis tanítónő elmondta, reggel 7 órakor elsőként azok a gyerekek érkeznek meg, akiket a szülők munkába menet hoznak be az iskolába.

− Ők általában már otthon megoldják a házi feladatot, és mivel itt nem lehet ugrálni, kiabálni, számukra matematikai feladatokat, kifestőket és egyéb anyagot készítünk. Köztük többen fél 8-kor, 9.20-tól vagy éppen 10 óra 45 perctől mennek órára, tehát különböző korosztályról van szó. Ami a magyar nyelven tanulókat illeti, ők órák után, 11 óra 30 percig vannak a napköziben, a velük eltöltött időt általában a házi feladat megoldására fordítjuk, közben uzsonnázhatnak, ebédelhetnek is. Minden jól, és szervezetten működik – mondta Pásztor Mária.

Az iskola igazgatója elmondta még, hogy az ún. próbaérettségi vizsákat pénteken és szombaton tartják. Pénteken, április 9-én 13 órától matematikából, szombaton pedig 9 órától anyanyelvből írnak tesztet a nyolcadikosok. A több tantárgyból álló, ún. kombinált tudásfelmérő megírására 11 óra 30 perctől kerül sor. Tantermenként az engedélyezett létszám 15 diák, a tudásfelmérőt pedig nem osztályozzák.