2021. június 14., hétfő
TOLLRAJZ

Hërnyóvétëk

A negyvenhárom „negyvenkétemberről”

8.

„Amikor megölték a nëgyvenkétembërt, akkor állt meg Székely Albert faórája ës…”

1945 február–márciusában mintegy százötven hadikfalvi családot a magyar hatóságok Garára költöztettek kitelepített német családok „életébe”. Ezért a garai I. és II. világháborús emlékműre Antal István kutató közlései alapján csupán huszonegy (tizenhét, a későbbiekben még négy) székely áldozat neve került fel (akiknek családja Garára költözött). Ezért is nagyon fontos Sebestyén Ádám „eredeti”, felkutatott, jól dokumentált és teljes, „negyvenkétemberes” névlistáját összevetnünk Cseres Tibor névlajstromával. Amely viszont a Vérbosszú Bácskában című könyvében olvasható, és azonos a szabadkai emléktáblán szereplő negyvenhárom (!) névvel.
Az áldozatok Sebestyén Ádám által közzétett teljes névsora, születési adatokkal kiegészítve (a vastag betűvel írottak nem szerepelnek a szabadkai Vergődő madár emléktábláján):

1. BERÉTI GÁSPÁR (szül. HADIKFALVA, 1897. feb. 16.)
2. MIKLÓS JÁNOS (sz. H., 1899. ápr. 27.)
3. LOVAS ISTVÁN (sz. H., 1906. aug. 4.)
4. SALAMON BOLDIZSÁR (sz. H., 1909. jún. 12.)
5. ERŐS GÉZA (sz. H., 1919. jún. 12.)
6. LOVÁSZ ORBÁN (sz. H., 1894. május 26.)
7. FAZEKAS BOLDIZSÁR (sz. H., 1906. ápr. 20.)
8. FORRAI MÁRTON (sz. H., 1911. nov. 10.)
9. FAZEKAS LAJOS (sz. H., 1908. júl. 16.)
10. CSEKE AMBRUS (sz. H., 1906. szept. 15.)
11. ANTAL FÁBIÁN (sz. H., 1911. szept. 12.)
12. NAGY ANTAL (sz. H., 1911. szept. 21.)
13. ANTAL GERGELY (sz. H., 1908. máj. 4.)
14. ERŐSS JÓZSEF (sz. H., 1911. jún. 17.)
15. NAGY LŐRINC (sz. H., 1906. dec. 12.)
16. ILLÉS ISTVÁN (sz. H., 1916. dec. 23.)
17. FAZEKAS PIUS (sz. H., 1910. szept. 8.)
18. BÍRÓ FÁBIÁN (sz. H., 1902. aug. 12.)
19. BÍRÓ ISTVÁN (sz. H., 1907. ápr. 9.)
20. ILLÉS MÁRTON (sz. H., 1910. nov. 9.)
21. BARABÁS FERENC (sz. H., 1914. nov. 1.)
22. SEREGI VILMOS (sz. H., 1910. aug. 4.)
23. ERŐSS LAJOS (sz. H., 1896. dec. 20.)
24. ERŐSS ANTAL (sz. H., 1919. máj. 28.)
25. JAKAB FÁBIÁN (sz. H., 1924. nov. 24.)
26. LOVAS RUDOLF (sz. H., 1906. dec. 29.)
27. ANTAL ANTAL (sz. H., 1911. nov. 9.)
28. KÖKÉNY PÁL (sz. H., 1897. júl. 29.)
29. KÖKÉNY PIUS (sz. H., 1923. máj. 1.)
30. ANTAL LAJOS (sz. H., 1902. aug. 15.)
31. SZENTES ÁGOSTON (sz. H., 1913. ápr. 15.)
32. FORRAI ÁDÁM (sz. H., 1913. szept. 17.)
33. MIKLÓS VILMOS (sz. H., 1910. jún. 24.)
34. BECZE GÁSPÁR (sz. H., 1912. jún. 24.)
35. FORRAI SÁNDOR (sz. H., 1910. márc. 14.)
36. ILLÉS JÓZSEF (sz. H., 1902. ápr. 2.)
37. SZENTES JEROMOS (sz. H., 1914. aug. 27.)
38. SZABÓ JÓZSEF (sz. H., 1892. márc. 16.)
39. SZABÓ ISTVÁN (sz. H., 1925. dec. 24.)
40. ILLÉS GERGELY (sz. H., 1899. jan. 19.)
41. KADOSA GÉZA (sz. FOGADJISTEN, 1914. aug. 19.)
42. KADOSA PÉTER (sz. FOGADJISTEN, 1910. okt. 12.)

Ugyanakkor Cseres Tibor Vérbosszú Bácskában című könyve is tartalmaz egy névlistát, amely a szabadkai Vergődő madár emlékmű székely áldozatainak emléktáblájával azonos. Cseres Tibor többször is hivatkozik a Sebestyén Ádám Az andrásfalviak menekülése Bácskából című emlékezésében leírtakra, mégis egy nagymértékben eltérő listát használt fel a saját könyvében. Úgy tűnik azonban, hogy ezt a listát részben tévesen közli. Ezért lehet hibás a szabadkai emlékmű „negyvenháromemberes” felirata is. (A vastag betűvel írt nevek szerintünk tévesen kerültek fel az emléktáblára):

1. ANTAL FÁBIÁN
2. ANTAL LAJOS
3. BARABÁS FERENC
4. BECE GUSZTÁV – tévesen írt (lehetséges: BECZE GÁSPÁR)
5. BÍRÓ ISTVÁN
6. CSEKE AMBRUS
7. CSÍKI MÁRTON – téves
8. ERŐSS ANTAL – hibásan írt (helyesen: ERŐS ANTAL)
9. ERŐS GÉZA
10. ERŐS JÁNOS – téves
11. FAZAKAS PIUSZ – hibásan írt (helyesen: FAZEKAS)
12. FAZAKAS BOLDIZSÁR – hibásan írt (helyesen: FAZEKAS)
13. FAZEKAS LAJOS
14. FERENC JÓZSEF – téves
15. FORRAI MÁRTON
16. ID. FORRAI MÁRTON – téves
17. FORRAI SÁNDOR
18. ILLÉS ANTAL – téves
19. ILLÉS GERGELY
20. ILLÉS ISTVÁN
21. ILLÁS JÓZSEF – hibásan írt (helyesen: ILLÉS)
22. JAKAB FÁBIÁN
23. JAKAB LAJOS – téves
24. KISS ISTVÁN – téves
25. KÖKÉNY PIUSZ
26. LOVAS ISTVÁN
27. LOVAS RUDOLF
28. LOVÁSZ ORBÁN
29. MÁTYÁS PÁL – téves
30. MÁTYÁS PIUSZ – téves
31. MIKLÓS JÁNOS
32. MIKLÓS VILMOS
33. NAGY ANTAL
34. NAGY LŐRINC
35. SOLYMOSI VILMOS – téves
36. SZABÓ ISTVÁN
37. SZABÓ JÓZSEF
38. SZENTES ÁGOSTON
39. SZENTES JEROMOS
40. VENCEL ANTAL – téves
41. VENCZEL GERGELY – téves
42. ZALAVÁRI GÉZA – téves
43. ZALAVÁRI PÉTER – téves

A szabadkai emléktábláról lemaradt „negyvenkétember” valós listája:

BERÉTI GÁSPÁR
SALAMON BOLDIZSÁR
ANTAL GERGELY
ERŐSS JÓZSEF
BÍRÓ FÁBIÁN
ILLÉS MÁRTON
SEREGI VILMOS
ERŐSS LAJOS
ANTAL ANTAL
KÖKÉNY PÁL
FORRAI ÁDÁM
BECZE GÁSPÁR
KADOSA GÉZA
KADOSA PÉTER