2021. június 19., szombat

Emberközpontú gazdasági elvekről

A szabadkai VM4K-ban dr. Baritz Sarolta Laura szerzetesnővér és Fóris Ferenc vállalatirányítási tanácsadó tartottak előadást

Csütörtökön este a szabadkai Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ vendégei dr. Baritz Sarolta Laura domonkosrendi szerzetesnővér, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adjunktusa, valamint Fóris Ferenc vállalatirányítási tanácsadó voltak, akik a Közgazdaságról másként programsorozat kereteiben, Hogyan lehet erényesen gazdálkodni? címmel tartottak előadást.

Dr. Baritz Sarolta Laura, hogy a domonkosrendbe való belépése előtt kereskedelemfejlesztési menedzserként járta a világot, ma pedig a kolostor körüli teendőket látja el. Fóris Ferenc gyakorló, sikeres üzletember. Mindketten a KETEG, azaz a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban képzés és misszió munkatársai, képviselői.

Ahogyan azt az előadóktól megtudhattuk, a KETEG 2010-ben alakult a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán:

– Talán furcsának tűnhet az, hogy egy hittudományi főiskola otthont ad egy gazdasági képzésnek, viszont egyre nagyobb iránta az érdeklődés és egyre jobban bővül. Ebben a Sapientia együttműködő partnere a Budapesti Corvinus Egyetem lett. A KETEG-hez tartozóan működik egy alapítvány is, amely támogatja a képzést, emellett többek közt konferenciákat és előadásokat szervez, valamint könyveket és publikációkat ad ki – mondta dr. Baritz Sarolta Laura.

– Sokat vitatkozunk az alapítványon belül arról, hogy az utcán kell-e missziót folytatni, vagy bent gondolkodni. Valójában mindkettő zajlik. Amikről az előadásokon beszélünk, azok kutatási eredmények, például az is, amit Baritz Sarolta Laura nővér a doktori értekezésében kifejt – mondta Fóris Ferenc.

A továbbiakban dr. Baritz Sarolta Laura a KETEG-képzések lényegét ismertette:

– Ratzinger korábbi pápa a Caritas in veritate könyvében írja, hogy egy szaktudomány, mint például a fizika, az orvoslás vagy a közgazdaságtan, akkor nyer teljes értelmet, ha vizsgálja az ember képét, akár a robotika esetében is, hogy mi a viszonya az emberrel és mi a végső célja. Egy tudománynak először meg kell határozni a végcélját. Ehhez a tudományos megközelítéshez úgy jutunk, ha az adott tudományhoz, mondjuk a közgazdaságtanhoz hozzávesszük a teológia és filozófia alapvető kérdéseit, hiszen ezek mélyen foglalkoznak az emberrel, nemcsak a testével, hanem a lelkével is. A teológiát tehát hozzá kell venni a közgazdaságtanhoz, de ugyanúgy a fizikához, a mesterséges intelligenciához is. A képzésünk pont ennek felel meg. A KETEG-képzésnek van egy közgazdasági-, egy társadalomtudományi- és egy filozófiai, teológiai blokkja is – hallottuk egyebek közt dr. Baritz Sarolta Laurától, aki arról is szólt, hogy ez az ún. tágabb értelemre alapozó képzés, vatikáni elismerést, Expanded Reason Awardot kapott.

Az előadás témája újdonságnak számít, a jelenlegi anyagias világban, profitorientált gazdasági helyzetben ugyanis az erényes gazdálkodás alapelve szokatlannak tűnhet, viszont sokak szerint világunk eljutott oda, hogy egy alternatív közgazdasági nézet révén paradigmaváltásra mutatkozik szükség a főáramú közgazdasággal szemben:

– Az elveket, amiket hirdetünk, emberközpontú gazdasági elveknek mondhatnánk, és az egyház társadalmi tanításán nyugszanak. Válaszokat adnak azokra a gazdasági kérdésekre, amelyekre a mai főáramú gazdaság nem tud választ adni. A gazdaság keresztény oldaláról való megközelítéséről van szó, de valójában már az ókori görögök is így gondolkodtak a gazdaságról. Ez volt az eredeti gazdasági gondolkodás, amíg a haszonközpontú főáramú közgazdaságtan, amely manapság is uralja a világunkat, meg nem jelent a 18. században – mondta dr. Baritz Sarolta Laura.