2021. január 18., hétfő

Elfogadták a foglalkoztatásügyi helyi cselekvési tervet

Megtartotta 24. ülését a Topolya községi képviselő-testület

Február 19-én, a Topolya községi képviselő-testület nagy tanácstermében tartotta meg a testület sorrendben 24. ülését, amelyen a jelen lévő harminckilenc képviselő harminchat napirendi pont kapcsán hozott döntést. Zavartalan és gyors ügymenet jellemezte a képviselő-testület ülését, az előirányzott napirendi pontok többsége különböző bizottságok és iskolaszékek tagjainak felmentéséről és helyükre új megbízottak kinevezéséről szólt.

A topolyai községi képviselő-testület tegnapi ülésén

A képviselő-testület végzést hozott a Regionális Hulladéktároló Kft. 2015. évi gazdálkodási programjának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslatról, határozat született továbbá Topolya község 2015-ös évi foglalkoztatásügyi cselekvési tervének meghozataláról, és a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat magánosítási modelljéről és módszeréről szóló határozati javaslat bővítéséről is döntés született.

Plohl Edvin a képviselő-testület elnöke az ülésszak kezdetén értesítette a jelenlévőket arról, hogy a korábbi demokrata párti képviselő Dragan Kljajić okl. mezőgazdasági mérnök mostantól a Szerb Haladó Párt képviselői csoportja tagjainak sorában végzi majd testületi munkáját. Emellett a képviselőknek javaslatot tett arra vonatkozóan: a számukra február 13-án kézbesített napirendet fogadják el, azzal, hogy ötödik napirendi pontként szerepeljen Határozati javaslat a topolyai község 2015-ös évi foglalkoztatásügyi helyi cselekvési tervének meghozataláról. Az utóbbi határozati javaslat jelentőségéről szólva az elnök az ülést követően kiemelte: ezen cselekvési akcióterv elfogadása azért volt sürgős, a róla szóló döntés pedig rendkívül jelentős, mert a cselekvési terv elfogadásával az önkormányzat előtt új pályázati lehetőségek is megnyílnak a jövőben. A testület ellenszavazat nélkül hagyott jóvá végzést a sorrendben negyediknek tárgyalt napirendi pont kapcsán, amely a Végzésjavaslat a Regionális Hulladéktároló Kft. – Szabadka 2015. évi gazdálkodási programjának jóváhagyásáról elnevezést viselte. Az ülésen a kérdéskör kapcsán a jelen lévő Kikity Andrea, a Regionális Hulladéktároló Kft. ügyvezető igazgatója tartott beszámolót. A regionális hulladéktároló 2015-ös évi munkaterve ismertetését követően, az ülés után, Plohl Edvin a gazdálkodási program jóváhagyását követően foglalta össze röviden annak topolyai vonatkozásait:

– Topolya 13 százalékban vesz részt a regionális hulladéktároló finanszírozásában, amelynek a 2015-ös évi működési folyó költségeire a kft. 17 millió dinárt tervezett. Községünk részéről a kft. a működési folyó költségekre a 2015-ös évben 2 090 968,00 dinárra számít. Kikity Andrea ügyvezető igazgatónő volt szíves eljönni erre az ülésre, és részletesen elmagyarázta a 2015-ös terveket – fogalmazott a kkt elnöke.

A 2014. február 19-ei ülésen a testület záróhatározatot hozott Topolya község képviselő-testülete új képviselői mandátumának megerősítéséről, amelynek értelmében megerősítették, a más megbízatásra távozó Predrag Petrović okleveles jogász képviselői mandátumának megszűntét követően, mandátumának leteltéig terjedő időszakra Parčetić Pavle gépészmérnöknek, mint a testület új képviselőjének mandátumát.