Tisztelgés a hősi halottak emléke előtt

Adán felújították az első világháborúban elesett helybeli magyar honvédek emléktábláját – Király János helytörténész összegyűjtötte az elhunyt katonák névsorát, és kiadványban jelentetné meg

Csincsik Zsolt

2014. október 5., 12:30

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Augusztus közepén visszakerült az adai katolikus temetőben lévő kápolna keleti oldalára az első világháború adai magyar hősi halottainak emléktáblája. Több személy, köztük Király János helytörténész kezdeményezésére az adai I. és II. helyi közösség, valamint Ada község önkormányzata közösen újíttatta fel a 207 nevet tartalmazó emléktáblát, amelyet egyébként 1924. november elsején állítottak és szenteltek fel.

Az adai kápolna, amelyen a tábla látható

Az adai kápolna, amelyen a tábla látható

Az emléktábla újbóli ünnepélyes felszentelése november elsején lesz, az I. világháború kitörésének százéves évfordulóján, illetve az emléktábla leleplezésének 90 éves jubileumán. Király János adai helytörténész már évek óta szorgalmazta a rossz állapotban lévő emlékmű helyreállítását az ősök tisztelete és kegyeleti okok miatt is. Ezenkívül személyes indíttatásai is van, hiszen anyai nagyapja, Király Mátyás neve is szerepel a táblán, mivel ő is elesett a világháborúban:

– Az idők folyamán az emléktábla annyira megkopott, részben meggörbült, hogy olvashatatlanná vált, és félő volt, hogy leesik és összetörik – magyarázta Király János. – Már hosszabb ideje kerestük a felújítás módját, mígnem az év elején az adai I. és II. helyi közösség tanácsai felvállalták a költségek viselését Gecse István és Varga Elfride titkárok, valamint jómagam kezdeményezésére. Közben csatlakozott Bilicki Zoltán adai polgármester is, így a helyi önkormányzat is részt vállal a költségekből. A két részből álló emléktábla felújítását a helyi Adafert építőipari cégben végezte el az egyik munkás, a kézügyességéről és nyugalmáról ismert Topolcsányi István. A célunk az volt, hogy ne új tábla készüljön, hanem a történelmi értékű régi táblát újítsuk fel, amelyet korábban nagyapáink, apáink és magunk is láthattunk a kápolna falán. A tábla így még hosszú időn át lehet az elesett hőseink eredeti kegyeleti emlékhelye. A felújítás végző munkástól tudom, hogy a tábla meglehetősen megviselt állapotban volt, mindkét része teknőszerűen meggörbült, így kizárólag kézi munkával lehetett rendbe hozni. Először is le kellett csiszolni, aminek köszönhetően megjelent a márvány mintázata, majd a betűket ki kellett mélyíteni, mert az idő nemcsak a festéket tüntette el, hanem a márvány felszínét is megrongálta. A tábla megtisztítása után a munkás autólakk festékkel kirajzolta minden név betűit. Közben a márvány pórusai úgy itták be a festéket, hogy többször be kellett festeni a véseteket.

Az első világháborús emléktábla

Az első világháborús emléktábla

A türelmes felújítási műveletek után a táblát fémlapra, majd alumíniumkeretre erősítették, és úgy szerelték vissza eredeti helyére, a kápolna falára. Az összeillesztésnél látszanak a görbületek, de kisimítani nem lehetett, mert elpattanhatott volna. Az óbecsei kőfaragó által készített táblán 207 hősi halott adai ember neve szerepel. Az aláírásnál a Beslin név látható, aki nem más, mint dr. Dimitrije Bešlić adai ügyvéd, aki feleségével, Varga Margittal állíttatta az emléktáblát. A házaspár Adán jelentős közszereplő volt a maga korában. Varga Margit kezdeményezhette a tábla felállítását, mivel azon egyik hozzátartózójának neve is szerepel. Az emléktáblát 1924. november elsején, mindenszentek napján leplezték le és szentelték fel a temetőben az adai elöljáróság, a hozzátartozók és hívek jelentésében. A templomi énekkar Piller György kántortanító szerzeményét énekelte, az ő harmóniumi játékával és előéneklésével – közölte a helytörténész, aki felkutatta a kántortanító által írt két versszakos éneket is.

Az adai katonákat az első világháborúban főként a császári és királyi 86. gyalogezredbe és a magyar királyi 6. gyalogezredbe sorozták be. Ez két szabadkai székhelyű egység volt, tudtuk meg Király Jánostól, ahogyan azt is, hogy az említett két gyalogezred katonáit felosztották, és egy részüket Galíciában az orosz frontra szállították vonaton, másik részüket viszont az olasz frontra vitték, az Isonzóhoz. Az utóbbi helyen nagyon sok adai szolgált, közülük sokan életüket vesztették:

– Adáról az első világháborúban 700 férfit soroztak be, abból a jelenlegi emléktáblán 207 elesett katona neve van feltüntetve. Viszont a mostani kutatások alapján tudjuk, hogy az elesett katonák száma ennél jóval több, megközelítőleg 300 fő. Az emléktábla felújításakor viszont abban egyeztünk meg, hogy nem bővítjük ki újabb nevekkel, hanem az eredeti táblát az eredeti formában restauráljuk. Nekem az egyik legnagyobb és legkedvesebb felfedezésem az akkori adai kántortanító, Piller György hagyatéka. A háború után a kántor minden gyászmisére külön búcsúztatót írt, amelyben kiénekelte az elesett katonák nevét. Ezeknek a verseknek a többsége nálam van kéziratban. Ezekből ismerjük az áldozatokat, illetve saját és történész barátaim kutatásaiból. Ők összegyűjtötték Magyarkanizsa, Zenta, Horgos áldozatait, a kutatás közben adai adatokra is találtak, ezeket megkaptam tőlük. Az elesett adai áldozatokról bőséges anyaggal rendelkezek, ezt szeretném valamilyen kiadvány formájában közzétenni. Sok katonai áldozat van, az adai magyarokon kívül helybeli szerbek és zsidók is elestek az első világháborúban – mondta Király János.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége