2022. június 25., szombat
ZOMBORI NAPÓRA

Múzeumba került az eredeti

A napóra másolata a zombori virágpiac fölött

A Szentháromság-plébániatemplomhoz tartozó egykori ferences rendház épületének a Szentháromság térre tekintő homlokzatára a csillagászat iránt érdeklődő Csokor János iskolaigazgatónak köszönhetően került 164 évvel ezelőtt Zombor egyik nevezetességének számító, Vajdaságban egyedülállónak tekintett napóra. Képi ábrázolásán fő helyet foglal el Gábriel arkangyal, Isten hírvivője, a hajnal közeledtét jelző kakas, valamint egy szerb és magyar fölirat, amely az emberi lét mulandóságára figyelmeztet: Egy ezekből a végórád!

Csokor professzor, a szerb tanítóképezde igazgatója 1850-ben festette meg a napórát, egyfelől, hogy emlékeztesse a zomboriakat az idő múlására, másfelől pedig úgy tartják, a városból hamar bekövetkező távozását igyekezett szarkasztikus módon megörökíteni. A csillagász tanárt ugyanis állítólag diákjai és azok szülei gyorsan kiutálták Zomborból, ahol mindössze kilenc évet (1843–1852) töltött, majd szerzetesnek állt Karlócán, ahol a püspöki nyomdát vezette.

Az idő és az időjárás kikezdte ezt az egyedülálló alkotást, alóla lassan lemállott a vakolat, ezért a város kezdeményezésére konzerválták és restaurálták. A munkát Zoran Barišić festő-konzervátor vezetésével a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet szakemberei végezték. Tekintettel, hogy tavaly már küszöbön állt a falfestmény teljes pusztulása, nyomban rögzítették adott állapotában, majd sérülésmentesen eltávolították a homlokzatról a vakolattal együtt, átvitték a Városi Múzeumba, ahol restaurált állapotában elsőként köszönti az állandó tárlat látogatóit.

A napóra eredeti helyén pedig egy tökéletes másolat látható, amely ismét hosszú évekre megőrzi a múlt és a jelen üzenetét.