2021. május 14., péntek

Az iskolasportról Zomborban

Bemutatták a tartományi stratégia tervezetét

Zombor volt a Vajdaság AT iskolasport stratégia-tervezetének ötödik prezentációs helyszíne. A Soko Sportközpontban az általános és középiskolák, az Iskolasport Szövetség és a városi Sportszövetség képviselői előtt Aleksandra Ristić tartományi sport és ifjúsági titkárhelyettes kifejtette, hogy kiemelten fontos a sport terén dolgozók és a stratégia tervezetét kidolgozó munkacsoport együttműködése, hiszen az iskolasport egyben a vajdasági polgárok közegészségügyi kérdése is.

– Jól tudjuk, hogy magával a testnevelés oktatásával is gondok vannak, különösen a kisiskolások esetében, hogy sportszakkörök szinte nincsenek is, ezért határoztunk úgy, hogy közösen segítsük e problémák megoldását. Azon kell lennünk, hogy gazdagodjon az iskolai sporttevékenység, hogy minél több gyerek vegyen részt benne. Ezzel a stratégiával egyebek közt szeretnénk újra tartományi szintre emelni az iskolai sportversenyeket, ezzel népszerűsítve az iskolasportot, és elérni, hogy a tanulók az iskolában, ne pedig azon kívül sportolhassanak – mondta egyebek közt a titkárhelyettes asszony.

A stratégiatervezet prezentációján részt vevők többször is kiemelték, hogy a probléma rendszerbeli megoldásához minél több tanügyi dolgozónak és sportmunkásnak kell csatlakoznia, hogy minél jobb megoldások szülessenek.

Zomborban egyébként a Sportszövetség és az Iskolasport Szövetség komoly hangsúlyt fektet az iskolasportra, évi szinten ötezer diák vesz részt ebben az aktivitásban, és az óvodákban is hat tornatanár foglalkozik a gyerekekkel.