2024. június 17., hétfő
LOKALNI IZBORI 2024

Otkrivanje biste u Senti

Osnovna škola „Petefi Šandor” ovim odaje počast davaocu imena

Ceremonija otkrivanja biste održana je u Osnovnoj školi „Petefi Šandor” u Senti. Na manifestaciji je direktor Kološ Gordan, kandidat Saveza vojvođanskih Mađara u Senti, u svom pozdravom govoru objasnio da ima neočekivanih događaja, ali koji se mogu zaista voleti, i koji se dešavaju samo jednom u životu škole, a ovaj dan je jedan od takvih, jer su mogli otkriti bistu davaocu imena škole, jednom od najvećih mađarskih pesnika. On je izrazio zahvalnost Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine što je prepoznao značaj molbe škole za postavljanje ove statue.

Ovom događaju su prisustvovali mnogi političari iz Vojvodine i Sente (Fotografija Arpada Gergelja)

Ovom događaju su prisustvovali mnogi političari iz Vojvodine i Sente (Fotografija Arpada Gergelja)

Prema rečima dr Balinta Pastora, predsednika SVM-a, s pravom možemo biti ponosni na ovu bistu.

– Ova bista predstavlja Šandora Petefija kakvog ga zamišljamo: revolucionara, hrabrog heroja, koji istovremeno poseduje mudrost, snagu i znanje, rekao je on. Kako je naveo, Šandor Petefi ima najveći kult u našoj zajednici, možda zato što vojvođanski Mađari vole hrabrost, kada se neko ne ustručava da izrekne stvari, kao i to kada se ljudi zalažu za svoja prava.

On je istakao da postavljanje ove biste smatra važnim, kako bi se učenici svakodnevno susretali sa herojstvom i hrabrošću koja je karakterisala Šandora Petefija.

Bistu Petefija koju je izradila vajarka Đerđi Lantoš, su svečano su je otkrili dr Balint Pastor i Kološ Gordan.

Na ulazu u školu postavljeno je delo vajarke Đerđike Lantoš (Fotografija Arpada Gergelja)

Na ulazu u školu postavljeno je delo vajarke Đerđike Lantoš (Fotografija Arpada Gergelja)

Svečanost je završena polaganjem venca na otkrivenu bistu.

Nyitókép: Dr Balint Pastor, predsednik SVM-a, i direktor škole Kološ Gordan otkrivaju bistu (Fotografija Arpada Gergelja)