2024. április 17., szerda
IZBORI 2023

Ujedinjeno do uspeha

Savez vojvođanskih Mađara održao je u utorak tribinu u Čantaviru, na kojoj su učestvovali dr Balint Pastor, v.d. predsednika SVM-a, dr Viktor Molnar, kandidat za pokrajinskog poslanika SVM-a, Akoš Ujhelji, kandidat za narodnog poslanika SVM-a, kao i Ištvan Dobo, kandidat za pokrajinskog poslanika SVM-a.

Dr Viktor Molnar je, između ostalog, rekao da je njihov cilj i dalje da prošire mogućnosti poljoprivrednika.

– Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede ima 13 kreditnih linija. Od svog osnivanja, porodičnim gazdinstvima je odobrila više od 4.600 kredita u vrednosti većoj od 48 miliona evra. Zajmovi fonda i konkursi za refundaciju troškova Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu su uglavnom usaglašeni, zbog čega je sekretarijat u protekle 4 godine podržao skoro 500 mladih poljoprivrednika. Više od 7.300 poljoprivrednika je dobilo refundaciju troškova, a oko 7.200 hektara zemlje je postalo moguće navodnjavati. Podrška je proširena sa 20 hektara na 100 hektara po registrovanom gazdinstvu. U razvoj tri automatske protivgradne stanice uloženo je 2 milijarde dinara. Cena veštačkog đubriva je prošle godine utrostručena, pa je nova kreditna linija, zajam za repromaterijal, postala dostupna sa jednogodišnjom otplatom. Registrovana poljoprivredna gazdinstva ove godine moraju da plate 50 odsto od takse za odvodnjavanje, a od sledeće godine ta obaveza se ukida, naglasio je dr Viktor Molnar, pa je potom dodao, da je uveren da će uz podršku vojvođanskih Mađara SVM dobiti priliku da nastavi sa radom.

Ištvan Dobo je istakao rezultate postignute u pokrajini.

– Zahvaljujući našoj odlučnoj akciji i akciji predsednika Ištvana Pastora, naši poslanici su uspeli da uđu na ključne pozicije. Da nismo u velikoj meri predstavljali sebe, da nismo pokazali jedinstvo i snagu, onda nas ne bi ni slušali. Zato je važno da i dalje budemo tamo gde se donose odluke, kako bismo pomogli građanima mađarske nacionalnosti u njihovom razvoju i napredovanju, rekao je kandidat za pokrajinskog poslanika.

– U Čantaviru je u poslednje vreme realizovano mnogo investicija i renoviranja, istakao je Akoš Ujhelji. Kako je rekao, naselje je na putu dinamičnog razvoja, što dokazuje ne samo sposobnosti lokalnog rukovodstva, već i sposobnost zalaganja SVM.

– SVM će učiniti sve u skupštini da i zakoni ispune naša očekivanja. Zahvaljujući izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji, na primer, biće rešeno pitanje deponije u Čantaviru, jer će ova uredba omogućiti da se eliminišu divlje deponije, dodao je Akoš Ujhelji.

Dr Balint Pastor je rekao da su svoju pomoć ponudili lideri svih mađarskih partija preko granice, odnosno da je formiran ne samo savez „Fidesa” i SVM-a, već je formiran i jedan opšti mađarski savez, savez Mađara Karpatskog basena, kako bi se postigao uspeh.

– Na sastanku 10. novembra, premijer Viktor Orban i ja smo se dogovorili da će novi konkursi biti objavljeni posle jedne trogodišnje pauze. Mađarskim porodicama, poljoprivrednicima, preduzećima, malim preduzetnicima i malim poljoprivrednim gazdinstvima u Vojvodini na raspolaganju je ukupno 4,5 milijardi forinti, odnosno blizu 12 miliona evra. Konkursi kod Fondacije „Prosperitati” su raspisani do 5. februara, nakon čega će se izvršiti isplate. Čantavir i sva druga naselja naseljena Mađarima su važna za SVM. Posle ogromne tragedije moramo još više da se ojačamo, jer ako vide da smo stranka ili zajednica koja može da poklekne, onda će pokušati da nas sklone. Moramo da pokažemo snagu i ubedimo sve da izađu na glasanje i zaokruže dve šestice, istakao je dr Balint Pastor.

Nyitókép: (Foto: Diana Der)