2024. május 19., vasárnap

Objavljen je konkurs za kupovinu kuća

Prijave se mogu predati Fondaciji „Prosperitati” od 15. novembra do 15. januara

Fondacija „Prosperitati” ponovo je objavila jedan od svojih najpopularnijih konkursa u proteklih osam godina, a to je konkurs za kupovinu seoskih kuća. Prema rečima upravitelja Balinta Juhasa, poslednjih godina nije prošao dan da se građani nisu raspitivali o pomenutom konkursu, sve njih je zanimalo kada će se ponovo pojaviti ovaj konkurs. Na konferenciji za novinare u petak u Subotici, Balint Juhas je izrazio svoju radost što je posle tri godine Fondacija „Prosperitati” ponovo mogla da raspiše ovaj konkurs.

Konkurs je već objavljen (https://www.prosperitati.rs/falusi-hazak-vasarlasa-2), dok se prijave mogu predati između 15. novembra i 15. januara u 2024. godini, istakao je Balint Juhas. On je napomenuo da je „suvišno isticati značaj pomenutog konkursa u odnosu na ostanak u rodnoj zemlji”. On je istakao da je prethodnih godina oko 1.100 porodica i roditelja koji sami podižu svoju decu našlo svoj dom zahvaljujući ovoj podršci. Kako je obelodanjeno, ukupan iznos podrške je 500 miliona forinti, a prema proračunima, iz ovog iznosa se može dati podrška za kupovinu kuće za najmanje 100 porodica. Ako raspoloživi resursi to dozvole, a postane neophodno, pokušaće da povećaju ovaj iznos.

Za razliku od ranije, svaki podnosilac prijave više ne konkuriše za iznos od najviše 10.000 evra, već za 15.000 evra. Kao i do sada, nije obavezno davanje sopstvenih sredstava, odnosno ako vrednost izabrane kuće ne prelazi 15.000 evra, podnosilac prijave može da otkupi nekretninu u potpunosti iz subvencije.

Ako vrednost kuće prelazi 15.000 evra, razlika se mora pokriti iz sopstvenih sredstava, naglasio je Balint Juhas, a zatim istakao da vrednost kuće koja se kupuje ne može biti veća od 5 miliona dinara.

– I ovom prilikom podržavamo kupovinu kuće u seoskom okruženju. Pravilnik konkursa precizno definiše katastarske opštine u kojima nije moguće kupiti kuću, to su praktično urbana područja, kao što je Novi Sad ili centar Subotice, kao i turistička naselja. Primenili smo ova pravila da bi se podnosile prijave koje odgovaraju ciljevima poziva. Svrha konkursa je da se porodicama i samohranim roditeljima omogući kupovina nekretnina pogodnih za poljoprivrednu ili privrednu delatnost. Naravno, na ovaj način doprinosimo poboljšanju demografskih pokazatelja ruralnih područja. Dosadašnji konkursi doprineli su spasavanju 2-3 manja ili 1 većeg vojvođanskog sela ili omanjeg grada. Što se tiče evaluacionih aspekata prijave, želim da istaknem da još više vodimo računa o stepenu obrazovanju, a takođe je prednost ako je podnosilac prijave zaposlen ili preduzetnik. Odgajanje maloletnog deteta takođe donosi dodatne poene, jer i ovim konkursom želimo da podržimo porodice. Svih 9 regionalnih kancelarija Fondacije „Prosperitati” je spremno za prijem prijava, naše kolege čekaju zainteresovane, a od 15. novembra prijave. Ni sada nećemo pružati usluge pisanja konkursa, ali ćemo pregledati svaku podnesenu prijavu i, ako je nepotpuna, reći ćemo šta treba da se ispravi. Danas je veliki dan, srećni smo što smo ponovo uspeli da raspišemo konkurs. Verujemo da ćemo, kada ekonomska i budžetska situacija Mađarske to dozvoli, moći da nastavimo sa radom kao i do sada, objasnio je Balint Juhas.

(Foto: Edvard Molnar)

(Foto: Edvard Molnar)

U odgovoru na pitanje našeg lista, da sve dok nije moguće raspisivati nove konkurse, kako i koje mere će se preduzeti da bi zajednica privrednih aktera koja je do sada podržavana ostala u formi i snazi, upravitelj Fondacije „Prosperitati” objasnio je: „Prednjačili smo ne samo u naknadnom menadžmentu konkursa, već i u jačanju preduzetničkog ekosistema vojvođanskih Mađara. Balint Juhas je naglasio da je mentorski program, čija je treća sezona završena ove godine, kao i poslovna konferencija zasnovana na njemu, stvorio jedno snažno preduzetničko okruženje koje, s jedne strane, doprinosi međusobnom jačanju članova, a sa druge strane, jača zaposlene. On je istakao da preduzeća u sistemu Fondacije „Prosperitati” iz meseca u mesec obezbeđuju sigurnu egzistenciju za najmanje 12.500 vojvođanskih Mađara. „Želimo da primenu pomenutog paketa mera nastavimo i sledeće godine, u stalnom smo dijalogu sa Državnim sekretarijatom za nacionalnu politiku Mađarske, želimo da sledeće godine ponovo objavimo i da proširimo mentorski program, ali je planirana i organizacija konferencije za preduzetnike”, objasnio je Balint Juhas. On je naveo da su pomenute mere dobra dopuna podršci koju su Vojvodini pružili Vlada Mađarske i Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Mađarske u proteklih 8 godina. Podrška je generisala značajna ulaganja u poljoprivredu i druge privredne sektore, ali pored finansijske podrške, kupljene opreme i izgrađenog objekta, barem istu važnost imaju i transfer znanja, kao i sistem kontakata i dobra preduzetnička saradnja, istakao je Balint Juhas.

Konferenciji za novinare prisustvovali su Ester Čalokezi, generalni konzul Generalnog konzulata Mađarske u Subotici, kao i Ildiko Šnejder-Šara i Mikloš Nađ, članovi Upravnog odbora Fondacije „Prosperitati”.

Nyitókép: Balint Juhas (Foto: Edvard Molnar)