2024. április 24., szerda

Velika ulaganja, pažljiv rast dohotka

Posle šezdeset godina, konačno će se renovirati sedište firme ,,Mađar So“

Lični dohodak radnika preduzeće nije u mogućnosti da podiže kako Sindikat zahteva.

Rozalija Ekres (Foto: Čila David)

Rozalija Ekres (Foto: Čila David)

Kao privredno društvo i kao izdavačka kuća koja služi za opšte dobro 2017. godinu je ,,Mađar So“ finansijski završio sa pozitivnim rezultatom, dok je dnevni list ispunio očekivano, na odgovarajući način je izveštavao svoje čitaoce, prema procenama direktorice kuće Rozalije Ekres. Na žalost, u 2018. godini radnici ne mogu računati na značajniji rast dohotka-moramo se pokriti koliko smo dugački-eventualno rast od 8% preduzeće može da podnese.

-Prošle godine smo se već suočili sa čistijom situacijom, 2016. godine je odrađena jedna temeljna reorganizacija, posle čega je ponovo premešten centar „Mađar So“-a u Novi Sad, koji je i bio u Novom Sadu pre šezdeset godina, a zbog loše procene je privremeno bio premešten.

Kakve prednosti ima sadašnja situacija u odnosu na prethodnu?

-Premeštaj srži redakcije je pojednostavio proces rada, komunikaciju, omogućio je kvalitetniji i tekući posao. To je bio preduslov za popravljanje nivoa lista.

Sa kakvim rezultatima je preduzeće zaključilo 2017. godinu?

-Mogu da kažem da je prethodna godina bila uspešna, uspeli smo ostvariti planirani dobitak, i što nije beznačajan podatak da ,,Mađar So“ već petu godinu unazad posluje sa pozitivnim rezultatom. Preduzeće je imalo dobiti, i na osnovu kolektivnog ugovora, 80% dobiti ćemo isplatiti radnicima. Sa januarskim ličnim dohotkom, u prvom delu isplate, će svaki zaposleni dobiti po 5000 dinara od toga. Preduzeće je bilo u dobiti sa dva miliona dinara.

Ako posmatramo posebno poslovanje štamparije i redakcije, da li su obe strane u dobitku?

-Da, obe strane su pozitivno poslovale. Kao što je poznato, administracija pokrajine je pre dve godine smanjila finansijsku podršku za 10%. To je ostavilo traga na finansije redakcije, ali je Mađarski Nacionalni Savet svojim posredovanjem pomogao da matična država nadoknadi ovaj nedostatak, tako da smo uspeli od tog novca isplatiti naše honorarce, nadoknaditi zaostatak, uporedo razvijajući kvalitet našeg lista, sa kvalitetnim spoljnim saradnicima, priznatim piscima, stručnjacima.

Na proširenoj sednici upravnog odbora, naše kolege predstavnici sindikata su zatražili povećanje ličnog dohotka za 15-20%. Da li preduzeće to može da uzme na razmatranje?

-U ,,Mađar So“ su od 2012. lični dohoci kontinuirano rasli, u tom periodu neto zarada je porasla za 23%. Krajem 2014. su zamrzli lične dohotke koje delom finansira država, uprkos tome zakonski su u ,,Mađar So“-u ipak pomalo rasli dohoci, pošto su neke kolege otišle u penziju pa nam se smanjivao broj zaposlenih, nismo mogli podići osnovicu, ali kroz stimulacije smo podelili što je preostalo od stimulacionog okvira, to jest, istu količinu za premije smo podelili među manjim brojem zaposlenih. Tome se može pripisati konstantno povećanje plata.

U redakciji se stvorila takva atmosfera da smatramo da je došlo vreme za povećanje, jer smo u prethodnim stezanjima kaiša odreda uzeli svoje učešće.

-Na značajnije povećanje sada nemamo mogućnosti. Iz dva razloga: prvo, ni zakon ne daje mogućnost, omogućili su manji rast, sa druge strane je veoma bitan aspekt sačuvati privrednu snagu preduzeća. Sindikati su zatražili veliki rast dohotka, za šta sada nemamo uslove. Uprkos tome i ove godine će rasti dohoci, godišnji plan predviđa rast od 8%.

Prosečna plata u Srbiji prema poslednjim podacima je 47.500 dinara. Koliko su približne plate unutar našeg preduzeća?

-Tačnije, prosek u Srbiji je 47.575 dinara, u Vojvodini je nešto manje, a što se tiče firme ,,Mađar So“ u 96% se približila proseku Srbije.

Kakva je situacija sa dohocima radne zajednice i štamparije?

-U okviru štamparije su dohoci niži, 38.000 je prosek, dok su dohoci u radnoj zajednici približno isti kao u redakciji.

Povećanje od 8% će se odnositi jednako na sve delove preduzeća, ili će se razlikovati, da li govorimo o proseku?

-Sada razmišljam o podizanju bodova osnovice dohotka, ali o tome još treba da se usaglašavamo sa sindikatima, jer dotiče teme kolektivnog ugovora. Usaglašavanje će uskoro početi.

Kako će uticati povećanje bodova na rast dohodaka?

-Povećanje vrednosti boda će povući za sobom rast dohotka u pomenutim okvirima.

Prema Vašim procenama šta je okarakterisalo obavljene poslove u 2017.godini u firmi ,,Mađar So“?

-List se redovno objavljivao, štamparija je bez ikakvih zastoja obavljala posao - to jest, ako je i bilo nekih zastoja to čitaoci nisu osetili. Mislim da je rad redakcije i štamparije karakterisalo odgovornost, stručnost i volja.

Smatrate li važnim dopunjavanje radnih mesta?

-Ove godine iz redakcije odlazi u penziju nekoliko ključnih ljudi, što nam zadaje glavobolje, ali i povećava značaj uvlačenje mladih u rad. Treba da jačamo obuku mladih, volela bih da vidim kvalitetniji intelektualni rad u budućnosti.

Značajna ulaganja su u planu tokom ove godine na zgradi firme ,,Mađar So“ kao i unutar nje. Na šta se odnose ovi planovi?

-Iz izvora matične države, mogu da izjavim, posredovanjem Ištvana Pastora, predsednika MNS-a, ove godine ćemo obaviti dva velika ulaganja. Jedno je ulaganje u obnavljanje zgrade ,,Mađar So“, znači fasade, krova, prozora od 25,8 miliona dinara. Drugo je preseljenje štamparije u postojeće prostorije drugog pogona na Telepu, sa čime će se redukovati suvišni troškovi zbog razdvojenosti, ali planiramo i kupovinu mašina, jer bez onavljanja ni izgled lista ne može da se poboljša. Vrednost ovog ulaganja je 190 miliona dinara. Prema mogućnostima će se obnavljati i oprema redakcije.

Šta vi lično očekujete od 2018. godine?

-Ne mogu odvojiti lična očekivanja od poslovnih, ovde provodim dane, osećam da ,,Mađar So“ zahvaljujući snazi mađarske vlade, živi svoj značajan period. Na to treba da gledamo sa zahvalnošću, da se skoncentrišemo, da pažljivo obavljamo svoj posao, čak i sa malo poniznosti.