2024. június 16., vasárnap

Jog és gazdaság összefüggései

A Vajdasági Magyar Jogász Egylet tartott tanácskozást Zomborban

A zombori Megyeház dísztermében tartotta meg szakmai összejövetelét szombaton a több mint 160 tagot számláló Vajdasági Magyar Jogász Egylet. A jog és gazdaság összefüggéseiről című tanácskozáson Nyilas Mihály, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet elnöke üdvözölte a megjelenteket, és megköszönte a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatását.

Fotó:L. Móger Tímea

Fotó:L. Móger Tímea

Nyilas Mihály a tanácskozással kapcsolatban a következőket nyilatkozta:

– Úgy gondolom, nincs olyan terület a társadalomban, amely nem kötődik valamilyen módon a joghoz és ne volna szükséges szabályozni az adott területet. Éppen a gazdaság az, amelynek esetében ez a legszükségesebb. Mindezt már a társadalom kialakulásakor, az állam kialakulásakor felismerték. Mint ismeretes, a római birodalomban a római jog éppen a gazdaság miatt alakult ki, és az akkor lefektetett szabályok nagyrészt ma is élnek. Ezek biztosították, megkönnyítették a kereskedelmet, a vállalkozásokat és a polgári-, a kereskedelmi-, a gazdasági jog átszövi a közgazdaságot, a gazdasági rendszert. Erre szerettünk volna most, ezen a tanácskozáson is utalni és segíteni a tagságunkat, a jogászokat, a joghallgatókat is, hogy jobban tájékozódjanak ezen a területen.

Szoros baráti kapcsolataink vannak az anyaországi testvéregyesületeinkkel, elsősorban a Magyar Jogász Egylettel, az ő előadóik is itt vannak a szerbiai előadók mellett. Párhuzamot tudunk vonni, hogy hogyan lehet például céget alapítani Szerbiában és hogyan Magyarországon, milyen kötődések, átfedések vannak. A Vajdaságban működő jogászoknak nagyon fontos az, hogy ismerjék a magyarországi jogrendet, mindez nagy helyzeti előnyt jelent számukra, például az ügyvédek segíthetik ügyfeleiket, akik lehetnek Szerbiában vagy Magyarországon, illetve lényeges, hogy jogászaink kétnyelvűen tudják művelni a hivatásukat – hallottuk Nyilas Mihálytól.

A szakmai konferencián előadást tartott dr. Dudás Attila, az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karának rendkívüli tanára és Bunford Tivadar, a Masterplast igazgatója. Témájuk A vállalkozások jogi kerete Szerbiában munkacímű vállalkozás- népszerűsítő kézikönyv (alcíme: Kézikönyv kezdő vállalkozóknak) előzetes bemutatója volt. Limburger József, okleveles jogász, az OTP Faktoring Kft. Újvidék nyugalmazott igazgatója a faktoring tevékenység témájában szólt a konferencia részvevőihez.

– A jog és a gazdaság összefüggése egy új keretre vetett fényt, amely a nyugat-európai, az EU-s országokban igen fejlett gazdasági tevékenységet képez, ez a faktoring tevékenység. Mindez valójában a követelés vásárlása és a követelés kezelése. Jómagam olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy az OTP Faktoring Szerbia cégnek az alapítója és vezetője voltam tíz éven keresztül. 2010-ben alakult meg a cég, ez az OTP- bankkeret és az OTP Faktoring Budapest anyavállalatnak a leányvállalatáról van szó, ilyen leányvállalat a Magyarországot környező országokban további hét létezett. Ezekben összehangolva a banktól vásároltuk a követeléseket. Ez azt jelenti, hogy a rossz portfóliót átvettük a bank ügyleteiből, úgy magát a kölcsönkeretet, amit nem tudtak visszafizetni az ügyfelek, de a fedezetet is, amely általában ingatlan volt, és ezáltal erről az ingatlanról kevesebbet tudhatnak a bankosok a kezelési keretben. A faktoring cégeknek pedig nagyon jó szakkáder, úgy pénzügyi, gazdasági, jogi szakkádert kellett kiépíteni, akik egy akcióterven keresztül ezt a kezelési programot tudták eszközölni – mondta egyebek között Limburger József.

Mgr. Deli Andor EP-képviselő a TRAN közlekedés és idegenforgalmi bizottság – jogalkotás, mint gazdaságpolitikai eszköz címmel tartott előadást.

Dr. Baksa Márk Péter,az LL.M, Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda képviseletében a Cégalapítás Magyarországon – gyakorlati tudnivalók témában tartott előadást. Dr. Sebők Róbert szintén a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda munkatársaként szólt a jelenlevőkhöz, a Kriptovaluták jogi megítélése és egy BitCoinnal elkövetett bűncselekmény témakörben.

– Az elmúlt néhány évben ez egy rendkívül fontos terület lett a gazdaság területén, illetve a pénzügyi jogban. Az előadásom során bemutattam a technológiai oldalát ezeknek a kriptovalutáknak, majd utána ismertettem egyes jogi megközelítéseket, illetve, hogy miként lehetne ezt jogilag kategorizálni, és bemutattam még azt is, hogy egyes országokban milyen jogalkotói válaszok születtek erre a jelenségre – nyilatkozta dr. Sebők Róbert.

A jogászok a konferencia kísérőprogramjaként megismerkedhettek Zombor múltjával, történelmi értékeivel, nevezetességeivel.