2024. április 20., szombat

Kétszázezer dinár a mesterséges megtermékenyítésre

Törökbecse község önkormányzata támogatja a párokat

Törökbecse Község Egészségügyi Tanácsa nyilvános felhívást tett közzé a mesterséges megtermékenyítés költségeinek a résztámogatására a 2024. évben. Az egyszeri anyagi támogatás összege páronként legfeljebb 200 ezer dinár lehet. A pályázaton azok a párok vehetnek részt, akik eleget tesznek az alábbi feltételeknek: a pár a Szerb Köztársaság állampolgára; a pár állandó lakóhelуe a kérelem benyújtását megelőző legalább egyéves időszakban Törökbecse község területén van; eleget tesznek az egészségügyi minisztérium mesterséges megtermékenyítést és népszaporulatot segítő köztársasági szakbizottság által előírt egészségügyi követelményeknek; a pár a szakbizottság határozata szerint a megtermékenyítési kísérletek számát tekintve nem felel meg a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott programban való részvétel feltételeinek; a nő a kérelem benyújtásakor nem töltötte be a 47. életévét. A mesterséges megtermékenyítéshez szükséges anyagi támogatás iránti kérelmet mindkét félnek alá kell írnia. A kérelemhez csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonatot vagy két tanú közjegyző által hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a pár élettársi kapcsolatban él, továbbá a szerb állampolgárságot igazoló dokumentumokat, az állandó lakóhelyről szóló igazolást, a személyi igazolványok fénymásolatát, az eljárást végző egészségügyi intézménytől kapott előszámlát, az egészségügyi minisztérium mesterséges megtermékenyítést és népszaporulatot segítő köztársasági szakbizottságától kapott orvosi dokumentáció és laboratóriumi leletek fénymásolatát, valamint a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap nagybecskereki fiókintézetének igazolását arról, hogy a pár nem felel meg a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott programban való részvétel feltételeinek.

A támogatási kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt a községi közigazgatási hivatalban kell benyújtani zárt borítékban, amelyen kötelezően fel kell tüntetni: „N/R Predsedniku – Zahtev za finansijsku pomoć za vantelesnu i biomedicinski potpomognutu oplodnju.” 

A nyilvános felhívás a pénzeszközök felhasználásáig érvényes.

Nyitókép: A törökbecsei községháza épülete (Fotó: Kancsár Izabella)