2024. április 14., vasárnap

Keresztszentelő az evangélikus templomban

Időkapszulát helyeznek el a felújítás alatt álló bajsai templomtoronyban

A végéhez közeledik Bajsán az evangélikus templom tornyának a felújítása, a beruházás nagy összefogásnak köszönhetően valósulhat meg. Amikor a régi torony borítását levették, találtak egy időkapszulát, és most is időkapszulát helyeznek majd el ebben a toronyban. Csütörtökön istentisztelet keretében Jaroslav Javornik, a Szerbiai Evangélikus Egyház püspöke szentelte fel az új aranyozott keresztet. Jelen volt Jaroslav Kopčok esperes is. Dolinszky Márta lelkésznő, evangélikus esperes elmondta, hogy újabb történelmi pillanathoz érkeztünk. 

– A tetőfelújítás folyamatban van, most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor az új, aranyozott keresztünket felhelyezzük a toronyra, ami azt jelképezi, hogy egy bizonyos munka a végéhez ért. Nagy örömmel tölt el ez mindannyiunkat, hiszen ez mindenkor egy új kezdetet jelent. Bízunk abban, hogy a jövőben is majd azok, akik ez alá a kereszt alá gyülekeznek, Isten dicsőségét fogják hirdetni, és megpróbálnak a szerint élni is. Valójában ez egy csoda. Az időkapszulába visszahelyezzük azokat a dokumentumokat, amelyeket magunk is találtunk. Ez csodálattal tölt el bennünket, hiszen maga a templomépület 1823-ban épült, és az első ilyen dokumentumot 1883-ban helyezték fel az ősök, akik jelezték a számunkra zsoltáridézettel, hogy Isten dicsőségét szolgálja a templom, és hogy hittel és bizodalommal adják át az utódoknak. A következő üzenet 1936-ból származik, amikor szintén megjavították a tornyot, új keresztet helyeztek fel, és folytatták azt a munkát, amelyet az ősök valamikor megkezdtek. Ők is azzal a céllal helyezték fel, hogy majd az utódok folytatják, illetve gyakorolják a hitüket. A következőt 1957-ben helyezték fel, és most eljött ez a történelmi pillanat, amikor mi is kapcsolódhatunk ehhez a folyamathoz. A templom megépítésének 200. évfordulóján mi is felhelyezzük az időkapszulába a saját dokumentumunkat, amely újra arról szól, hogy döntést hozott az egyház vezetősége és az egész egyházközség arról, hogy megjavítjuk a templomunkat, megőrizzük a hagyományokat, megőrizzük az ősök emlékét, ugyanakkor folytatni is kívánjuk, itt vagyunk, ezen dolgozunk, és a jövőt illetően átadjuk mindezt, amit magunk is kaptunk, az utódoknak – nyilatkozta lapunknak. A folytonosság egyik biztos jele lehet, hogy a felújítás ideje alatt is volt már egy keresztelő és egy esküvő is a templomban. Az istentiszteleteket a gyülekezeti teremben tartják, amíg folynak a felújítási munkálatok, de a keresztelő és az esküvő a templomban volt.

A megszentelt keresztet felhelyezik a felújítás alatt álló templomtoronyra (Tóth Péter felvétele)

A megszentelt keresztet felhelyezik a felújítás alatt álló templomtoronyra (Tóth Péter felvétele)

Dr. Tóth Isaszegi Sándor, az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközösség presbitere szerint is igazi történelmi pillanatot élhetünk most át.

– A templom építésének 200. évfordulója alkalmából találtunk annyi erőt, hogy felújítottuk a templomtornyot, és új aranyozott kereszttel láttuk el. Reméljük, hogy még sok-sok évig ott fog állni, és sokan fognak gyönyörködni benne. Az anyagi hátteret nem volt egyszerű megteremteni. Összeült a püspöki hivatal, a község, a helyi közösség, sikerült összeszedni a pénz egy részét. Zsemberi János helyi vállalkozó pedig vállalta, hogy az összes többi költséget fedezni fogja – nyilatkozta. Lackovics Károly, a bajsai evangélikus közösség gondnoka elmondta, hogy mindezt a jövőnek is szánják. Reméli, hogy sok-sok évig fogják használni az Isten otthonát. Szeretné, ha a jövőben még többen járnának ide, és ennek reményében úgy gondolja, jó dolgot tesznek. 

Jaroslav Javornik, a Szerbiai Evangélikus Egyház püspöke szentelte fel az új aranyozott keresztet (Tóth Péter felvétele)

Jaroslav Javornik, a Szerbiai Evangélikus Egyház püspöke szentelte fel az új aranyozott keresztet (Tóth Péter felvétele)

Nyitókép: Lackovics Károly és Zsemberi János az evangélikus egyház képviselőivel a keresztszentelést követően (Tóth Péter felvétele)