2024. május 30., csütörtök

Köztes utakon.

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság konferenciáján köszöntik a 75 éves dr. Szőke Annát

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnök asszonya, dr. Szőke Anna az idén 75 éves. Október 13-án, pénteken Köztes utakon címmel szerveznek tudományos konferenciát Topolyán a Művelődési Házban, és Kónya Sándor külön meglepetésekkel és prezentációval készül ez alkalomra. 
Dr. Szőke Anna több mint fél évszázada van jelen közéletünkben, a közösségért dolgozik. A tanácskozással kapcsolatban nyilatkozott lapunknak.

– Azért adtuk neki ezt a címet, mert a múlt és a jelen kutatása a legújabb módszertan szerint már ötvöződik. Terelnek bennünket az újabb kori, jelenkori kutatások felé. Azt járjuk majd körül többek között, hogy hogyan változnak a néprajzi kutatások alapcélkitűzései. Nagyon fontos ez a vajdasági néprajzkutatók szempontjából is. Fontos azt is feltárni, hogy milyen kapcsolat van a múlt és a jelen eseményei között. A népszokások közül említeném például a keresztelőt, amelynek régen nagy tradíciója volt, de mára ez is megváltozott, eltolódott. Azt mutatja egy összehasonlító módszerrel készült kutatás, hogy az emberek nem sietnek pár hetes korában megkeresztelni az újszülöttet. A szláv szokásokat lemásolva, már a magyarok is sok esetben 6-7 éves korában keresztelik meg a gyermeket. Nemcsak a múlttal kell foglalkozni, hanem fontos ilyen szempontokat is vizsgálni, párhuzamba hozni. Ezt nevezzük kulturális antropológiának. Milyen a kultúra és az ember kapcsolata? Ez egy másik nagy téma, amivel szintén keveset foglalkozunk. Neves előadóink lesznek: dr. Bali János, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kutatási, stratégiai és koordinációs igazgatója előadásának címe: Korunk szellemisége. A másik nagynevű előadónk dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens, etnográfus, aki A „győri csuda” – Egy népköltészeti kutatás tudományközi eredményei címmel tart előadást. Ebben lesz balladakutatás, mesekutatás, a balladákba „rejtett” tréfás történetek is.

Szőke Anna hozzátette, hogy a tudomány hete novemberben van, de valójában az egész hónapot annak szentelik majd. A Magyar Tudományos Akadémia felkérése nyomán konferenciát szerveznek, melynek címe: Műszaki fejlődés, intellektuális hanyatlás.

– Ez egy nagyon jó téma, hiszen ahogy bejött a nagy technikai fejlődés, hanyatlik az olvasás, a kommunikáció, a társalgás. Ma már mindent leszedünk a számítógépről, nem kell olvasni, elmarad a társalgás, a véleménynyilvánítás. Mindenki magába fordul, és magába zárja a dolgokat. A helyszín még nincs kiválasztva, Topolyán vagy Szabadkán tartjuk majd a rendezvényt – nyilatkozta.
Elmondta még, hogy minden konferencia anyaga könyv formájában is megjelent. Nyomdakész a legújabb, Közép-bácskai mozaik című kötetük, a társaság tizedik kiadványa. 

A novemberi programok előtt dr. Szőke Anna a Magyar Néprajzi Társaság, az országos, illetve a Kárpát-medencei szervezet felkérésére október 27-én Pécsett a Janus Pannonius Tudományegyetemen tart előadást, beszámol a Kiss Lajos Néprajzi Társaság tevékenységéről.