2024. június 17., hétfő

A VMDP is Vučić jelölését támogatja

Megoldást sürgetnek az újvidéki és a járeki emlékmű építésének ügyében

A VMDP szombaton megtartott intéző bizottsági ülését követően Csorba Béla, a párt elnöke sajtótájékoztatón szükségesnek tartotta elmondani, hogy néhány aktuális kérdéssel kapcsolatos nézeteikről tájékoztassa a közvéleményt. Az egyik, hogy a VMDP is a másik két magyar koalíciós partnerrel (a MEP-el és a VMSZ-el) együtt Aleksandar Vučićnak, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnökének jelölését támogatja a közelgő szerbiai elnökválasztáson. Azt szeretnék, ha az elnökválasztás sarán Vučić győzne, és abban bíznak, hogy győzelme fölényes lesz.

– Úgy gondoljuk – mondta –, hogy az adott politikai helyzetben az ő jelölése a legjobb választás. Egyrészt az országnak meg kell szabadulni azoktól a ballasztoktól, amelyek azokhoz a rossz értelmű nemzeti radikalizmushoz kötötték a szerb politikának egy részét, amely oly sok kárt okozott a szerb népnek és magának a szerb államnak is. Másrészt Vučićban látjuk azt a politikust, aki az elmúlt évek során több olyan lojális gesztust is tett a magyarok irányában, amely előre nézve biztató lehet. Nagyon fontos volna természetesen az, hogy az elkövetkező években az EU-s csatlakozási folyamatban felülbírálásra kerüljenek olyan korábbi politikai és jogi döntések, amelyek hátrányosan éreztették hatásukat a magyar kisebbség kollektív önazonossága megőrzésének a tekintetében, vagy amelyek gátolták az autonómia megvalósítását. Természetesen nem gondoljuk azt, hogy önmagában pusztán az elnökjelölt személye ebben a kérdésben változást hoz. De nem zárjuk ki azt, hogy a szerb-magyar jó viszony a következő években tovább erősödik.

Két összefüggő kérdésről is beszámolt. Az egyik volt az újvidéki emlékmű kérdése, a másik pedig a járeki tervezett emlékmű kérdése. Az újvidéki emlékmű ügyében a VMDP háromtagú bizottságot hozott létre, amely még december végén levélben fordult Miloš Vučević Újvidék város polgármesteréhez. Javasolták, hogy tekintettel arra, hogy Újvidék néhány év múlva Európa kulturális fővárosa fog lenni, amely egy olyan nagy horderejű történelmi gesztus, amely mindenképpen fontossá tenné azt, hogy miképpen az 1942-es újvidéki razzia áldozatairól tisztességesen módon megemlékeznek, és tisztességes emlékhelyet hoztak létre számukra, a nevezett időpontig elkészüljön a magyar áldozatok méltó emlékműve is. Ebben a kérdésben a VMDP és a VMSZ között nincs egyetértés, de fontosnak tartották leszögezni, hogy ilyen javaslat van, annál is inkább, mert ezzel tartoznak annak a küzdelemnek, amit korábban az újvidéki magyar civil szervezetek és magyar polgárok, elsősorban néhai Papp Ferenc, ezen a területen tettek. Politikai akarat kérdése, hogy az emlékmű megvalósul-e vagy sem.

A járeki emlékmű ügyében Csorba Béla elmondta, hogy február 7-én levéllel fordult Đuro Žiga Temerin község elnökéhez, amelyben javasolta, hogy a több mint 6500 járeki német és magyar ártatlan áldozat készülő emlékművénél ne csak a német áldozatokról, hanem a magyarokról is (magyar nyelven) egy felállított táblán megemlékezzenek. Sem az egyik sem a másik beadványra válasz még nem érkezett.

Ide kapcsolódik, hogy a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány támogatásával megjelent egy kiadvány A halál első könyve címmel. Tulajdonképpen ez a Lágerfüzetek sorozat első kötete amelybe egy tanulmány kiséretében Csorba Béla közreadta a járeki tábor halotti anyakönyve első kötetének azon anyagát, amely adatok a gyermekáldozatokra vonatkoznak. Összesen 250 ilyen bejegyzés szerepel az anyakönvben.

Az VMDP intézőbizottságának szombati ülésén döntés született arról is, hogy március végén, vagy április elején várhatóan Temerinben megtartják a párt tisztújító kongresszusát.